388) İMAR VE İSKAN AFFI ZORUNLU

Yayin Tarihi 26 Haziran, 2009 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

İMAR VE İSKAN AFFI ZORUNLU

image0018.gif

      

                                                   

Türkiye birçok konuda olduğu gibi iskan konusunda da sorunları olan bir ülkedir. Birçoğumuzun bildiği gibi 28 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5711 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu”nda yapılan değişiklikle mülkiyet edinimi konusunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; kat irtifakı tapusuna sahip olan yurttaşlarımızın kat mülkiyetine geçişi zorunlu görülmüş olup, tapularında yeni düzenlemeyi yaptırmayanlara bin lira para cezası verilmesi karara bağlanmıştır. Kanuni düzenlemenin yapıldığı tarihte fazla tepki oluşmasın diye iki senelik bir geçiş süreci öngörülmüştü. Zaman su gibi akıp geçiyor. Verilen sürenin dolmasına beş ay gibi kısa bir zaman kaldı. Ertelenen sorunla yüzleşme günü yaklaştı. Bu yazıyı okuyan okurlarımız ev sahibiyseler hemen tapularını ellerine alsınlar ve tapudaki “niteliği” yazan yerin altına baksınlar. Bu kısımda “bina” yazılanların bir sorunu yok. Ancak “arsa” yazılanların sözkonusu sorunla yüzleşmeleri kaçınılmazdır.

         Sorunun ne olduğu derinlemesine incelenmeden yapılan Kanuni düzenlemeler, sorunun çözülmesine katkıda bulunmaktan çok, o sorunu daha fazla çıkmaza sokmaktadır. İşte 5711 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerde bu türden düzenlemelerdir. Bu Kanunda ”kat irtifakından”, “kat mülkiyetine” geçmek sanki tapuda yapılacak kelime değişikliğinden ibaretmiş gibi görülmüştür. Halbuki  sözkonusu prosedürün yürütülmesi oldukça zor bir bürokrasi sürecini gerektirmektedir.

         Türkiye’de inşaat ruhsatı, kat irtifakı tapusu, yapı kullanma izin belgesi (iskan) olmayan gayrimenkuller kaçak yapı konumundadırlar. Kanun dikkatlice incelendiğinde; kat irtifakı tapunuz veya iskanınız yoksa Kanun size  “kat mülkiyetine” geçiş zorunluluğu getirmemektedir. Kentlerimizde bulunan binaların büyük bir çoğunluğu bu durumda olduğuna göre, bu Kanun neyi amaçlamaktadır. Anlayan varsa anlatsın da bizde bu sayede aydınlanma imkanına kavuşmuş olalım. Müteahhitler eliyle yapılan birçok binada bile önceki mevzuatın getirdiği harç ve vergi yükünün ağırlığı sebebiyle şartları iskan almaya elverişli olan binalarda dahi kat mülkiyetine geçilmemiştir. Şimdi yıllardan beri kronikleşen sorunların beş ay içinde çözüleceği hayal edilmektedir. Bu durum, hatırlarsanız mahalli seçimler öncesindeki nüfus cüzdanlarına vatandaşlık kimlik numarasının yazdırılması zorunluluğuna benzemektedir.

         Aslında Türkiye’de uygulanmakta olan ve oldukça kabul gören kat irtifakı tapu sisteminin dünyanın bir çok ülkesinde karşılığı bulunmamaktadır. Türkiye’de müteahhitler çoğunlukla inşaatı bitirmeden ve iskan ruhsatı almadan dairelerin satışını yapmaktadırlar. Bu durum, harçların ödenmesi, SSK’dan ilişik kesme belgesinin alınması gibi hususların yerine getirilememesine sebep olduğundan kat mülkiyetine geçilmesi çıkmaza girmektedir. Diğer yandan iskanın alınması için tüm maliklerin ortak hareket etmesi ve işlemler yürütülürken müteahhit ve kat maliklerinin tam bir işbirliği içinde olmaları zorunludur. Peki bu durumda yıllar önce yapılan hatta birkaç el değiştiren gayrimenkullerin, müteahhidini nereden bulacaksınız, gerekli belgelerini nasıl temin edeceksiniz? Bunların yapılması, bırakın zorluğu hatta imkansızdır dememiz mümkündür. Bütün bu izah ettiklerimize rağmen hala bin lira ceza uygulaması gelecekse bunun adı insafsızlıktır. Demek ki sorunlar çözülmek istenmiyor, ekonomik krizin yarattığı açıklar haksız para cezaları ile kapatılmak isteniyor. Bunun tercümesini özetle böyle anlamak gerekir diye düşünüyorum.

         Okuyucularım sorabilir, açıklamalarınızı anladık, peki vatandaş ne yapmalı? Vatandaş önce duyarlı olmalı, panik yapmadan içinde iskan affının da olacağı yeni bir çözüm beklentisini seslendirmelidir.

         Biz Milletvekillerini, İl Genel Meclis Üyelerini, Belediye Encümenini, Belediye Başkanlarını neden seçiyoruz? Gayet tabiî ki sorunlarımızı çözmeleri için seçiyoruz. Hiç zaman yitirmeden her yurttaşın bu sorunu ilgili makamlara iletmek için sorumluluk üstlenmesi gereklidir.

         Sonuç olarak, Türkiye’nin imar ve iskan sorunu derinlemesine incelenmeli, öncelikle imar ve iskan affını da içine alan yeni bir düzenleme yapılmalı, kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş sürecini kısaltan ve kolaylaştıran tedbirler alınmalı ve en önemlisi kaçak yapı ticaretinden elde edilen haksız kazançlara son verilmeli, Milli bütçemizi zarara uğratan vergi kaçak ve kaybı önlenmelidir.

Necdet TOPÇUOĞLU

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Eski Müsteşar Yardımcısı

[email protected]

image00219.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“388) İMAR VE İSKAN AFFI ZORUNLU” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. cemilyaman yorum tarihi 23 Eylül, 2009 15:29

    Sayın necdet topçu oğlunun anlattığı gibi iskan ve imar affı kaçınılmaz ve çıkarılması zaruridir,ihtiyaçdır. Konuyu biraz irdelersek,geçmişten bu güne kadar siyasi partiler ve hükümetler halkın oyu için kaçak yapılara göz yummuşlardır ve tüm alt yapı hizmetlerinide vermişlerdir. Örneğin ,yol su elektirik telefon doğal gaz gibi.Ama devlet ruhsat ve iskan harcını bu yapılardan birhaber olduğundan alamamaktadır.Bu yapı sahipleride çok mağdurlardır, satış yapamamaktadırlar çocuklarına müstakil tapu verememektedirler,bu yapılara belediyeler geçici i skan verdiğinden değerinde kiraya verememektedirler.İki tarafta trene bakmaktadırlar.ANLAYANLAR, anlattıklarımı anladı selamlar…. cemil yaman yüksek mimar mühendis.

  2. cemilyaman yorum tarihi 23 Eylül, 2009 23:23

    DEPREME HAZIRLIK ŞART…1999 DEPREMİNE KADAR YAPILAN RUHSATLI VE KAÇAK YAPILARIN TÜMÜNÜN OLACAK BİR DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLMESİ ŞART TIR.SEBEP BU TÜM BİNALARI DEMİR VE BETON YOĞUNLUKLARI 1999 DAN EVVELKİ İMAR YÖNETMENLİĞİNE GÖREDİR. TÜM BİNALARIN DAYANIKLILIK GÜCÜ BU GÜN Kİ BİNALARA GÖRE TAKRİBEN YARI YARIYA AZDIR. EĞER BU BİNALAR GÜÇLENDİRİLMEZ İSE OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNDE TÜRKİYENİN TAMAMEN BELİ KIRILIR İÇERDE VE DIŞARDAKİ HAİNLERİN UĞRAŞMASINA GEREK KALMAZ, TÜRKİYE ZATEN TAMAMEN BAĞIMSIZLIĞINI KAYBEDER NERENİN EYALETİ YAPMAK İSTİYORLARSA OLUR. BİNALARIN DURUMU BU KADAR VAHİM . KÜRT AÇILIMI YAPACAKLARINA BİR AN EVVEL BİNALARIN AÇILIMINI YAPSINLAR. CEMİL YAMAN YÜK MİMAR MÜHENDİS .

Yorum yap