339) TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRI

Yayin Tarihi 29 Mart, 2013 
Kategori SİYASİ

Türk Milleti adına 3 maddelik çağrı

image00123.jpg

Türk Milleti ifadesinin Anayasa’dan çıkartılması hazırlıklarına karşı ayağa kalkan 300’ün üzerinde bilim, devlet, siyaset ve edebiyat insanı ile emekli askerler ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin yöneticileri bir bildiri yayınlayarak, “Atatürk’ün kurduğu milli devlet yapısı ortadan kaldırılamaz” uyarısında bulundu.

300’E YAKIN İSİM AYNI LİSTEDE

İmralı süreci çerçevesinde “Akil İnsanlar” projesi tartışılırken, aralarında edebiyatçı yazar Alev Alatlı, Tarihçi İlber Ortaylı, Abdullah Öcalan Davası Savcısı Talat Şalk, Emekli Org. Edip Başer, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Mümtaz Soysal, Yaşar Okuyan, Şükrü Sina Gürel’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve işadamının bulunduğu 300’e yakın isim “Türk Milletine çağrı” başlıklı bir duyuru yaptı.

HAKARET EDENLERİ UYARIYORUZ

3 maddeden oluşan ve “Türk milletine çağrı” başlığını taşıyan bildiri, Ankara’daki Sürmeli Otel’de gerçekleştirilen bir toplantı ile duyuruldu. Bildirinin tertip komitesinde Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Prof. Dr. Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr. İskender Öksüz ve Sadi Somuncuoğlu yer aldı. “Aşağıda imzası bulunan bizler Türk Milleti’nin aklı selimine sesleniyor, tarihin bu dönemecinde Türk milleti adına hareket edenleri uyarıyoruz!” diye başlayan bildiriyi imzacılar adına İskender Öksüz okudu.

3 MADDELİK BİLDİRİ AÇIKLANDI

1- Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve sahibi olan Türk milletinin adı, vatandaşlık tarifinden ve Anayasa’dan çıkarılamaz.

2- Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan aziz vatandaşlarımız, ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz

3- Anadolu coğrafyasında Selçuklu ile başlayan Osmanlı ile devam eden Türk Milleti’nin kesintisiz egemenliğini esas alan büyük Atatürk’ün kurduğu milli devlet yapısı ortadan kaldırılamaz.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN İSİMLER;

AKADEMİSYENLER

Prof Dr Halil İnalcık Bilkent Ünv.

Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Prof Dr İlber Ortaylı

Prof Dr İskender Öksüz

Prof Dr Anıl Çeçen

Prof Dr Mustafa Kafalı

Prof Dr Ethem Ruhi Fığlalı Eski Muğla Üniv.Rektörü

Prof Dr Gökhan Çapoğlu ANSAY Genel Başkanı, eski Milletvekili, Öğretim Üyesi

Prof Dr Enis Öksüz Eski Ulaştırma Bak.

Prof Dr Hasan Ünal Öğretim Üyesi

Prof Dr Sina Akşin

Prof Dr Umay Türkeş Girne Amerikan Üniversitesi

Prof Dr Tuncer Gülensoy

Prof Dr Yumni Sözen

Prof Dr Zeki Aslantürk

Prof Dr Ahmet Gökçen

Prof Dr Ahmet Çolak Öğretim Üyesi

Prof Dr Atilla Aydınlı Bilkent Ünv

Prof Dr. Ayşe Filiz Yavuz

Prof Dr Ahmet Yörük İstanbul Ünv

Prof Dr Aydın Durmuş

Prof Dr Abdurrahman Güzel Başkent Ünv

Prof Dr Ali Pancar 19 Mayıs Ünv

Prof Dr Beşir Şahin Çukurova Ünv.

Prof Dr Bilge Ercilasun

Prof Dr Bige Sükan

Prof Dr Cevat Güray

Prof Dr Cemal Kurnaz Gazi Ünv

Prof Dr Çetin Çelenk

Prof Dr Doğan Kargül

Prof Dr Erdem Koç

Prof Dr Güzide Turanlı

Prof Dr Güler Somer

Prof Dr Hanım Halilova

Prof Dr Hasan Önder

Prof Dr İbrahim Tellioğlu 19 Mayıs Üniversitesi

Prof Dr Haluk Tokuçoğlu Dekan Sağlık Bak. E. Müsteşarı

Prof Dr İbrahim Öztek Öğretim Üyesi

Prof Dr İbrahim Uzmay

Prof Dr İsa Özkan Gazi Ünv.

Prof Dr İnan Güler Gazi Ünv.

Prof Dr Kazım Kopraman

Prof Dr Kaan Aydos Öğretim Üyesi

Prof Dr Kenan Erzurumlu 19 Mayıs Ünv.

Prof Dr Kemal Üçüncü

Prof Dr Kadir Aydın

Prof Dr Lütfi ÇÇakmakçı

Prof Dr Metin Karaörs

Prof Dr Mahir Nakip Erciyes Ünv

Prof Dr Mahmut Şahin 19 Mayıs Ünv

Prof Dr Mustafa Arıca

Prof Dr Necdet Altuntop Erciyes Ünv.

Prof Dr Nergiz Biray Pamukkale Üniversitesi

Prof Dr Nizamettin Aktay Gazi Üniversitesi

Prof Dr Nurullah Çetin DTCF.

Prof Dr Peruze Çelenk Ondokuzmayıs Üniversitesi

Prof Dr Taciser Konuk Ankara Üniversitesi

Prof Dr Reşat Genç E.Atatürk Yüksek Kurulu Bşk.

Prof Dr Ahmet Saltık Ankara Üniversitesi

Prof Dr Sabri Sümer Emekli

Prof Dr Sabri Çaklı İzzet Baysal Ünv.

Prof Dr Süleyman Hayri Bolay Emekli

Prof Dr Saleh Sultansoy TOB Üniversitesi

Prof Dr Ömer Aksu

Prof Dr Rıza Ayhan Eski Gazi Üniv. Rektörü

Prof Dr Ruşen AYTAÇ Öğretim Üyesi

Prof Dr Selahattin SarıBeykent Ünv. Rektör Yard.

Prof Dr Sacit Turanlı Öğretim Üyesi, Dekan

Doç Dr Murat Hatipoğlu,

Doç Dr Mustafa Aksoy Öğretim üyesi

Doç Dr Kenan Kırkpınar Öğretim Üyesi

Doç Dr Kutluk Kağan Sümer Öğretim Üyesi

Doç Dr Mustafa Çağatay Tufan

Doç Dr Halil Turgut Öğretim Üyesi

Doç Dr Özgü Günay Gazi Üniversitesi

Doç Dr Reyhan Ersoy Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç Dr Ramazan Amanvermez

Doç Dr Nuri Aydın Kama

Doç Dr Soner Çankaya Ordu Ünv.

Doç Dr Serkan Şen 19 Mayıs Ünv.

Doç Dr Sait Yılmaz Öğretim Üyesi

Doç Dr Ezgi Günay Gazi Üniversitesi

Doç Dr Cüneyt Çırak

Doç Dr Alp Aslan Kıraç

Doç Dr Ertan Sait Kurtar 19 Mayıs Ünv.

Doç Dr Fatma Gülşen

Yrd Doç Dr Sakin Öner Öğretim Üyesi

Yrd Doç Dr Sevil Sargın Öğretim Üyesi

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Prof Dr Mehmet Öz Türk Ocakları Genel Başkanı

Prof Dr Mustafa Erkal Aydınlar Ocağı Gen. Bşk.

Prof Dr Ümit Özdağ 21.YY.Türkiye Enstitüsü Başkanı,Gazi Üniversitesi

Sadi Somuncuoğlu Milli Düşünce Merkezi Genel Bşk. Devlet eski Bakanı.

Şakir Altıntaş Afyon Oğuz Boyu Yörük Türkmen Der.Bşk.

Şerafettin Demir Ankara Seymenler Kulübü Dern. Gnl. Bşk.

Fahrettin Beşli Yörük Türkmen Der.Federasyon Bşk.

Alper Tunga Bacalan Avukat, Antalya Barosu Bşk.

Yakup Atasıtürk Dünya Kargın Türkmenleri Dern. Gnl. Bşk.

Ekrem Aksoy Mühendis, Ülkü-Tek Genel Başkanı

İbrahim Doğan Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı Genel Bşk.

İsrafil Çelik Türk Aydınları Vakfı Genel Bşk.

Prof Dr K.Tuncer Çağlayan Türk Ocağı Samsun Şubesi Bşk.

Dr Levent Başyiğit Isparta Türk Ocağı Bşk.

Hamit Köse Şehit Aileleri Federasyon Bşk.

Halit Can Maltepe Türk Ocağı Bşk.

Ertuğrul Toygar Samsun Yörükleri Day.ve Kült.Der. Bşk.

Ali Şahin Fevzioğlu İnş.Yük. Müh.-Kayseri Tic.Odası Meclis Bşk.V.

Adnan Öztürk Erciyes Ün.250 Üyeli Öğr.Üyeleri Der. Bşk.

Hüseyin Özbek Avukat, İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Mehmet Karataş Konya Ülkü Bir Genel Bşk.

Hasan Salih Akkurt Büyük Çekmece Türk Ocağı Bşk.

Hamit Saraç Bursa T ürk Ocağı Şubesi Bşk.

Türkan Hacaloğlu Ankara Türk Ocağı Şubesi Bşk.

Doç Dr Bayram Durbilmez Kayseri Türk Ocağı Şubesi Bşk.

Aygutşat Selçuk Kocaeli Türk Ocağı Başkanı

Müfit Öner Milli Düşünce Merkezi Gen. Bşk. Yrd. E.Genel Müdür

Mustafa Öztürk Bilgiyurdu Eğt.Kültür Der.Bşk.

Mustafa Dağ Dağder Genel Bşk.

Hasan Hüseyin Namaz Kütahya Yörük Türkmen Dernekleri Bşk.

Yusuf Yılmaz Konya Yörükleri Der. Bşk.

Durhasan Koca Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı

Nesrin Günel İçay Diş tabibi, Yörükler Türkmenler KültürDerneği Genel Başkanı

İzzet Polat Arolat ADD Genel Sekreteri

Mesut Erdoğan Avukat, Nevşehir Türk Ocağı Şubesi Bşk.

Nihat Kula Ertuğrul Gazi Kültür Derneği Başkanı

Özkan Hüseyin Prof. Dr. Batı Trakya Türkleri Arş.Merkezi Bşk.

SİYASETÇİLER

Prof Dr Özcan Yeniçeri Ankara Milletvekili

Hasan Celal Güzel Eski Milli Eğitim Bakanı

Hüsamettin Cindoruk Eski TBMM Başkanı, siyasetçi, Hukukçu

İlhan Kesici Eski Bursa Milletvekili-İktisatçı

Osman Pamukoğlu HEPAR Genel Başkanı

Prof Dr Hüsnü Yusuf Gökalp Eski Tarım Bak. Sivas Milletvekili

Prof Dr Mümtaz Soysal E.Dışişleri Bakanı

Prof Dr Abdülhaluk Çay Eski Devlet Bakanı, Çorum Milletvekili

Saffet Arıkan Bedük Eski Ankara Milletvekili, Vali

Şükrü Sina Gürel Prof. Dr. Eski Dışişleri Bakanı

Ramazan Mirzaoğlu Eski Bakan, Kırşehir Milletvekili, Prof. Dr.

Ufuk Söylemez Eski Devlet Bakanı

İlhan Aküzüm Eski Turizm ve Devlet Bakanı, Ankara Mv.

İlker Tuncay Eski Tarım Bakanı, Ankara/Çankırı Milletv.

İbrahim Yaşar Dedelek Eski Devlet Bakanı, Eskişehir milletvekili

Yaşar Okuyan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Yalova Milletvekili,

Mustafa Gazalcı E. Denizli Milletvekili

Hasan Ali Tutkun Eski Amasya Milletvekili,

Osman Doğan Eski Şanlı Urfa Milletvekili,

Şamil Ayrım Eski Iğdır Milletvekili,

Şamil Kazokoğlu: Eski Bolu Milletvekili

Şahin Mengü Eski Manisa Milletvekili, Hukukçu

Barış Bilgin Dilmen Yurt Partisi Genel Bşk. Yrd.

Abdülkadir Baş Eski Nevşehir Milletvekili,

Hüsnü Sıvalıoğlu Eski Balıkesir Milletvekili

Hüseyin Avni Güler E. Milletvekili

Halil İbrahim Oral Bitlis E. Mv.

Mehmet Ceylan Eski Sivas Milletvekili, İş Adamı

İbrahim Yılmaz Kayseri E. Milletvekili

Miraç Akdoğan Malatya E. Milletvekili

Nihat Gökbulut Eski Kırıkkale Milletvekili,

Nihat Harmancı Eski Konya Milletvekili

Osman Seyfi E. Milletvekili

Rahmi Sezgin 21.Dönem İzmir Mv.TPD İzmir Şube Bşk.

Adil Aşırım Eski Iğdır Milletvekili,

Ali Er Eski İçel Milletvekili,

Yusuf Kırkpınar Eski İzmir Milletvekili

Ali Nejat Ölçen E. İstanbul Milletvekili

Baki Tuğ E.Hak.Alb. Eski Bakan, Ankara Milletvekili

Edip Özbaş Eski K.Maraş Milletvekili, Hukukçu

Erdal Karademir 22. Dönem İzmir Milletvekili

Esat Bütün K.Maraş E. Milletvekili

Aslan Ali Hatipoğlu Eski Amasya Milletvekili,

GAZETECİ VE YAZARLAR

Alev Alatlı

Yavuz Bülent Bakiler Şair, Yazar

Emine Işınsı Yazar

Mustafa Mutlu Vatan Gazetesi

Rıza Zelyut Güneş Gazetesi

Aslan Tekin Yeniçağ

Yılmaz Dikbaş Yazar

Ahmet Yabuloğlu Yeniçağ Gazetesi İcra Kurulu Başkanı

Ahsen Batur Yazar, yayıncı

Ahmet Say Müzik Eğitimcisi ve Yazarı

Arslan Bulut Gazeteci, yazar, hukukçu

Müyesser Yıldız

İkbal Vurucu Gazete2023

Mustafa Arslan

Mustafa Turgay Tüfekçioğlu Araştırmacı-yazar

Ömer Faruk Beyceoğlu Töre Dergisi

İbrahim Metin Araştırmacı, Yazar

Paylaş:

Yorumlar

“339) TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRI” yazisina 6 Yorum yapilmis

 1. sedat ergen yorum tarihi 30 Mart, 2013 07:48

  Biz de hem altına hem üstüne imzamızı atıyoruz ve paylaşıyoruz….

 2. M.Nihat YILMAZ yorum tarihi 30 Mart, 2013 11:18

  “TÜRK MİLLETİ ADINA HAREKET EDENLERE UYARI!”
  BASIN BİLDİRİSİNİ HEYECANLA İZLEDİM.
  GAYET YERİNDE,KISA ÖZ BİR UYARI METNİ.
  BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN SESSİZ ÇOĞUNLUĞUNUN BEKLEDİĞİ
  BİR ÇIKIŞ.GAFİLLERE,HAİNLERE ATILAN BİR TOKAT.
  ANCAK;BU TARİHİ UYARI,CİDDİYETİNİ KORUYARAK MİLYONLARA AÇILIP BÜTÜN TÜRKİYE’YE RUH OLARAK YAYILMALIDIR.
  BAŞLATANLARI ve KATKIDA BULUNANLARI KUTLUYORUM.
  KALBİ ÇARPANLARA SELAM OLSUN..

 3. YAŞAR PAŞALIOĞLU yorum tarihi 3 Nisan, 2013 08:34

  Bu beklenen bir başlangıctır. geniş halk yığınlarına olumlu yansıması olacacaktır.Bu ülke hepimizindir.Bunu herkes böyle bilmelidir.Duyarlı olan herkese selam olsun.Saygılarmla.

 4. kursad pırızren yorum tarihi 3 Nisan, 2013 23:02

  bu cagrıyı desteklıyorum veTURKIYE CUMHURIYETI sınırları dısında kalmıs bır TURK evladı olarak TURK ULUSUNA seslenıyorum ey TURK TITRE KENDINE GEL gecmıste oldugu gıbı kırlı eller senı yok etmek ıcın sana uzanıyor elde kalan son VATAN TOPRAKLARI elımızden alınmak uzere VATAN kaybetmek cok acı bırsey hayınlere bu ızını verme

 5. Mustafa Kemal Duman yorum tarihi 7 Nisan, 2013 13:47

  Türk olmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan her zaman gurur duyuyorum, duymaya da devam edeceğim. Rumlar, Ermeniler, Kürtler vs. hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hangi ülkede yaşarsan yaşa önemli olan kardeşlik ve kardeşce yaşamaktır.

 6. özgür barış yorum tarihi 7 Mayıs, 2013 09:36

  heppinizi kınıyorum 300 darbeci ve ergenekoncu okumuş ( cahil ) sizler askeri vesayeti koruyarak postal yalıyor ve darbe şakşakçılığı yapıyorsunuz namusunuz varsa biraz demokrasi için çalışırsınız

Yorum yap