3333) ÖRGÜT VE ÖRGÜTÇÜLÜK

Yayin Tarihi 25 Mayıs, 2011 
Kategori SİYASİ, SOSYAL

ÖRGÜT VE ÖRGÜTÇÜLÜK

image00144.jpg

————————————————————-

Başarılar tesadüfen kazanılmaz. Çünkü hayatta “tesadüf” diye bir şey yoktur. Her şeyin bir oluşum, gelişim ve yok oluşu birbirleri ile ilgili denge gerçeği üzerinedir…

Var olmak, güçlenmek, kazanmak, büyümek, hükmetmek, korumak, tanıtmak ve tanınmak gibi insan doğasında bulunan düşüncelerin sistemli bir fikir halinde yaşatılabilmesi, aynı duygu ve düşünceleri paylaşanların birlikteliği ile mümkündür. Bu oluşumda ancak teşkilatlarla gerçekleşebilir…

“Teşkilat” Arapça kökenli bir kelime olup teşekkül ettirilmiş veya teşkil edilmiş kökeninden gelmektedir. Fransızca “Organizasyon” kelimesi de teşkilat anlamındadır. Teşkilatın, Türkçe karşılığı “örgüt”tür.  Örgüt; örmek, kurmak ve yönetmek anlamlarını içermektedir.

Örgüt; ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birliktir. (TDK)

Türkler milli ve dini değerlerinden almış oldukları öğretilerden dolayı örgütlenmeyi çok iyi bilen ve yaşayan bir millettir. En sıkıntılı zamanlarda bile dayanışma ve yardımlaşma duygusu içinde birlikteliğini gösterir… Antakya Süryani Patriği Mikail vakainnamesin de şöyle demiştir: “Türkler hayatlarını teşkilatlandırmakta gayet akıllı ve meziyetlidirler”

Örgütlenme nasıl oluşur?

Sağlam temelli bir örgütte;

1.   İnsanlar görüşleri

2.   Liderler fikirleri

3.   Uzmanlar doktrinleri

4.   Kadrolar örgütleri, oluşturur

İnsanların yaratılışı gereği doğal görüşleri vardır. Bunların yok olması mümkün değildir. Her insan kendini, ailesini, toplumunu, vatanını, inançlarını sever ve koruyup geliştirmek ister. İnsanların beklentileri birbirlerinden farklı olabilir. Ama toplum içinde yaşamanın gerekliliği ortak istekleri oluşturur.

Bu istekler, düşünceleri oluşturarak fikirlerin doğmasını sağlar. Fikirlerin söylemi ve yaşatılması ancak bir “Lider” ile mümkündür…

Fikirlerin sistem haline getirilmesi, hedeflerin yapısına uygun doktrinleşmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması alanında uzman kişilerin çalışmaları ile gerçekleşir…

Hedefe uygun hazırlanan projelerin topluma anlatılması, tanıtılması ve gerçekleştirilmesi örgütte hizmet eden yeterli ve yetenekli kadrolar ile olur…

Örgütçülük nasıl yapılmalı?

Öncelikle belirtilmesi gereken en önemli özellik; örgütün yapısı, bayrağı, simgesi, adı toplumun değerlerine aykırı olmamalıdır.

Örgütün kuruluşu ve çalışmaları yasal çerçevede yapılmalıdır.

Örgütte;

a)   Yönetim

b)   Hukuk

c)   Maliye

d)   İletişim

e)   Eğitim

f)    Yayın

g)   Ulaşım

h)   Ar-ge

i)     Arşiv

Birimleri mutlaka olmalıdır. Bu organlar kendi içinde şubelere, şubeler masalara ayrılabilir.

Örgütte Liderin dışında;

a)   Önderler

b)   Kadrolar

c)   Üyeler

d)   Adaylar, bulunur.

Çalışmalarda sevgi, saygı ve güven esastır.

Örgüt bir piramit gibi algılanmamalı! “Yukarıdakiler, aşağıdakiler” kompleksi yaratılmamalıdır. Durgun suya atılan bir taşın 360 derece çevresine eşit bir şekilde yayılması gibi merkeze yakınlık ve sorumluluk anlayışının yaşanması, örgütü canlı ve güçlü kılacaktır.

“Örgüt ve Örgütçülük” konusu istismar edilmemesi için, genel hatları ile açıklanmıştır…

YILMAZ KARAHAN


1. Hiyerarşi

Haddi, hududu bilmek; sırayı, saygıyı gözetmek.

2. Disiplin

İtaat duygusu. Verilen görevler ölçüyü kaçırmadan yerine getirilmeli.

3. Birliktelik

Teşkilat mensupları arasında dedikodu, fitne, fesad kesinlikle yasaktır.
Birbirlerine şüphe ile bakanların, sırt sırta verip iş yapması mümkün değildir.

“Dilde, fikirde, işte birlik” esastır.

4. İstişare 

Yönetimin uygun gördüğü konularda, o konular hakkında bilgi sahibi olduğuna inanılan kişilerle istişare yapılması. İstişare toplantısında muhalefet olabilir. Ancak istişarede alınan karardan sonra muhalefet yapılmaz, karar uygulanır. Yönetim istişare ile sorumluluğu dağıtır. Yönetimi rahatlatır.

5. Sır saklama

Her teşkilatın bazı sırları olabilir. Açıklanmaması gereken bu bilgiler emanettir. Emanete hıyanet teşkilatta kargaşa yaratır. “Sırrı olmayanın, serri olmaz”

6. Hukuk

Teşkilatın tüm çalışmaları yasalara ve tüzüğe uygun olmalı. Çalışmalar mutlaka kayda alınmalı, gerektiğinde ilgili birimlere bilgi verilmeli.

7. Bütçe

Teşkilatın gelir ve giderleri belgeli şekilde kayda alınmalıdır. Yıl sonu icmal cetveli genel merkeze gönderilmeli.

8. Eğitim

Teşkilat mensuplarını bilgilendirme, adayları yetiştirme uygun zaman ve ortamda yapılmalı.

9. Yayın ve İletişim

Teşkilat ile ilgili haberleri, kararları, etkinlikleri tüm üyelere ulaştıracak bir sistem geliştirilmeli. İnternet aktif olarak kullanılmalı.

10. Ar-Ge

Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler ile ilişkilerin kurulması.  Önemli gün ve haftaların kutlanması. Yetkili ve ilgili birimlerin ziyareti. Yeni fikirlerin ve olayların takibi. Arşiv işleri…

GSSS Nedir?

G=Güven (Lidere güvenilmeli)

S=Sevgi (Lidere güvendiğin için seversin)

S=Saygı (Lidere güvendiğin için saygı duyarsın)

S=Sadakat (Lidere güvendiğin için sadakat içinde olursun)

YILMAZ KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

“3333) ÖRGÜT VE ÖRGÜTÇÜLÜK” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. erkan calik yorum tarihi 30 Temmuz, 2011 02:01

    Hocam Konuyu mukemmel ozetlemisiniz,yazilarinizi buyuk bir dikkatle ve gercekten cok yararli bularak takip ediyorum, sizi her sahadada takipte etmeye devam edecegim,
    Tsk ler
    Erkan

Yorum yap