326) KIYAMET SENARYOSU

Yayin Tarihi 7 Ağustos, 2008 
Kategori BASIN-YAYIN

image0018.jpg

Önümüzdeki 10 yıl içinde 2.7 milyar kişi silahlı çatışmadan, 1.2 milyar da siyasi istikrarsızlıktan etkilenecek.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki tırmanış, su  yetersizliği ve iklim değişikliğinin gelecek 10 yılda dünyadaki  istikrarsızlık ve şiddetin yeniden artmasına yol açabileceği bildirildi.

Uluslararası Araştırma Merkezi Binyıl Projesinin bu yılki raporunda, enerji ve gıda fiyatlarının artması, enerji ve gıda rezervlerinin  azalması, hükümetlerin yetersiz kalması, su yetersizliği, küresel  ısınma, çölleşme ve kişilerin hareketliliğindeki artış yüzünden,  dünyanın yarısının sosyal istikrarsızlık ve şiddete karşı güçsüzleştiği  kaydedildi.

Raporda, 46 ülkenin (2.7 milyar kişi) silahlı çatışma, 56 ülkeninse (1.2 milyar kişi) siyasi istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün tahminlerine dayanan raporda, gelişmekte olan ülkelerin talepleri, enerji, gübre fiyatları ve ekim alanlarının biyoyakıt olarak kullanılmasının artması ile pazardaki spekülasyonlar yüzünden 37 ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

“Temel gıda fiyatlarının iki kat arttığının” vurgulandığı raporda, buğday ve pirinç fiyatlarının 2006’dan bu yana yüzde 129 arttığı örnek verildi.

Yaklaşık 3 milyar kişinin günde 2 doların altında kazanarak yaşamaya çalıştığı belirtilirken, daha ciddi politikalar izlenmemesi nedeniyle uzun vadede sosyal bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Raporda, 2050’ye kadar dünya nüfusunun 6,7 milyardan 9,2 milyara  çıkmasının tahmin edildiği, 9,8 milyara ulaştıktan sonra doğurganlığın  azalması nedeniyle 2100 yılında nüfusun 5,5 milyara düşebileceğine de  dikkat çekildi.

Kişi başına yılda 1000 metreküpten az su düşen su fakiri ülkelerde 700  milyon kişinin su ihtiyacını karşılayamadığı belirtilirken, bu sayının  2025’e kadar küresel büyüme, iklim değişikliği ve su talebindeki artış  nedeniyle 3 milyara çıkabileceği vurgulandı.

Tüm bu karanlık tahminlere rağmen raporda, bilim, teknoloji, eğitim,  ekonomi ve yönetim alanlarında kaydedilen ilerlemelerin dünyanın  bugünden daha iyi olmasına yardım edebileceği de belirtildi.

HÜRRİYET

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap