32) “GENÇLİĞE HİTABE’NİN” YAZILIŞI VE ÖNEMİ !

Yayin Tarihi 15 Nisan, 2008 
Kategori ATATÜRK

 ATATÜRK’ÜN,

TÜRK GENÇLİĞİNE SESLENİŞİ

image00140.jpg 

—————————————————————

Atatürk’ün “Gençliğe Sesleniş“i Nutuk’un son bölümünü oluşturmaktadır. Aşağıda, Gençliğe Sesleniş’in Nutuk’daki orijinal ve Söylev’deki yeni Türkçe metinlerine yer verilmiştir. 

Ayrıca, Prof. Dr. Afet İnan’ın, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri’nde sunduğu “Atatürk’ün Büyük Nutku’nun Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşlarının Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe Seslenişi” başlıklı bildirinin “Gençliğe Sesleniş” ile ilgili bölümüne de yer verilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’u (Söylev), CHP’nin 2. Kurultayı’nda, 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde 36 saat 33 dakikada okumuştur. Atatürk, bu uzun konuşması ile 19 Mayıs 1919′da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın nasıl verildiğini ve Cumhuriyetin hangi koşullar altında kurulduğunu anlatır. 

Belgelere dayandırdığı bu konuşmasının sonunda, ulaşılan başarıyı Türk Gençliği’ne emanet eder. Gençlikten Türk bağımsızlığının ve cumhuriyetinin sonsuzluğa değin korunmasını ister. 

Prof. Dr. Afet İnan’ın bildirisi, Atatürk’ün “Gençliğe Sesleniş”i kaleme aldıktan sonra yakın çevresine ilk okuyuşunu ve bu sırada duyduğu heyecanı yansıtması açısından, “Gençliğe Sesleniş” ile beraber aşağıda yayına sunulmuştur.

TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM KUTSAL ARMAĞAN

image00215.jpg 

Sayın baylar, sizi, günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım.

Baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır.

Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.

ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Ankara, 20 Ekim 1927

Prof. Dr. Afet İnan’ın, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri’nde sunduğu “Atatürk’ün Büyük Nutku’nun Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşlarının Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe Seslenişi” başlıklı bildirinin “Gençliğe Sesleniş” ile ilgili bölümü:

(İnan, bildirisinde, Atatürk’ün, 1 Temmuz 1927′de Dolmabahçe Sarayı’na geldiğini ve o tarihten sonra her gece yakın arkadaşlarıyla toplanarak Nutuk’un müsveddelerini okuduğunu ve üzerinde tartışma açtığını belirtmektedir.)

“Şimdi benim tanık olduğum olay şöyle. Sıcak bir yaz gününün gecesi; Atatürk’ün çevresinde daha kalabalık bir aydınlar topluluğu vardı. 

(…………..)

O, adeta arkadaşlarına bir sürpriz hazırlamanın sevinci içinde “oturunuz ve dinleyiniz” dedi. Nutuk’un sonuna koyacağı satırları yüksek sesle okumaya başladı. 

Dinleyicilerin nefes dahi almadıklarını sanıyorum, yahut bana öyle geldi; çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve milli bir heyecanın etkisinde yaşıyordum. Bütün milli mücadelenin tarihi olan Nutuk, bu satırlarla son bulacaktı. 

Atatürk, bu metni okuyup bitirdiği zaman, derin bir nefes almış, fakat iki damla gözyaşını da bizlerden saklamamıştı. Bunu da gayet iyi hatırlıyorum. 

Fakat okuduktan sonra şöyle bir durum oldu. Bu Gençliğe Hitabe okunduğu akşam tarih olmuş olaylar, konuşma konusu değildi. 

Atatürk, coşmuş konuşuyor ve başkalarına konuşma fırsatı vermiyordu. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği üzerinde duruyordu. Tarihi yaşadığımız gibi yazdık; fakat geleceği cumhuriyete inananlara onu koruyanlara ve yaşatacak olanlara emanet etmek gerekiyor diyordu. 

Gençliğe Hitabe yazısını ilk dinleyenlere methetmek fırsatını dahi verdiğini hatırlamıyorum. Zaten methedilmeyi pek sevmezdi. Bir gün, bu arada söyleyeyim, “Beni methetme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyin demişti. Sözleri hala bugün dahi kulaklarımda akisler yapmaktadır:

“Gençliği yatıştırınız. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektirdiye telkinlerde bulundu. O,Türk gençliğinin sağduyusuna, milliyetçiliğine, vatan sevgisine inandığını ve onlara güvendiğini söylüyordu. 

505-506 sayfa numarasını taşıyan bu son yapraklarda (müsveddeler) hemen hiçbir düzeltme yoktur. Yazı Atatürk’ündür. Üç yerdeki düzeltme ise yazarken yapılmıştır. Evvela “Ey Türk Genci” denmiş; fakat hemen genci kelimesi silinerek “Gençliği” olarak düzeltilmiştir. İkincisi ise “Galipler cebren ve hile ile” cümlelerini başındaki “galipler” kelimesini silmiştir. Fakat en sonunda yarım bıraktığı bir cümle var “Efendiler” diyor. “Son kuvvetini kendi mefkuresinden ve damarlarında bulan Türk evladının elinde istiklal ve cumhuriyetin ilanihaye mafhuz ve masun olacağına ve sancağımızın itibarı daima yüksek bulunacağına” demiş, onu bitirmeden burada kesmiş.

KAYNAK :

(Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri, Bildiriler ve Tartışmalar,

Türk tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1980)

Paylaş:

Yorumlar

“32) “GENÇLİĞE HİTABE’NİN” YAZILIŞI VE ÖNEMİ !” yazisina 40 Yorum yapilmis

 1. Doğan KAPKINER yorum tarihi 15 Nisan, 2008 23:01

  TEŞEKKÜRLER YILMAZ BEY.BİZİM DUYURAMADIKLARIMIZI DERLEYİP TOPLAYIP ÖZELLİKLE DE TÜRK GENÇLERİNE ULAŞTIRIYORSUNUZ.
  BU BÜYÜK BİR HİZMETTİR.
  HADDİM DEĞİL AMA SİZİ KUTLUYORUM.

 2. A.Turan Güneş yorum tarihi 15 Nisan, 2008 23:25

  OLAYLARIN O GÜN YAŞANDIĞI ŞEKİLDE BU GÜNÜN GENÇLİĞİNE AKTARILMASI,TARİHİ OLAYLARIN YENİDEN YENİDEN YAŞANMASINA VE GENÇLİĞİN BİLİNCİNDE YAŞAMASINA NEDEN OLACAKTIR.BU NEDENLE HER TARİHİ GERÇEKLİK ABARTILMADAN TÜM GERÇEKLİĞİ İLE OKULDA ,MEDYADA VE BENZER YERLERDE SIK SIK ANLATILMALI BİLİNÇLER HER ZAMAN TAZE VE UYANIK TUTULMALIDIR.

 3. gülce topal yorum tarihi 21 Mayıs, 2008 12:50

  atatürk bize bu hitabede ülkenin o zamnlar içinde bulunduğu durumu hiç abartmadan açıklamıştır.
  bize bu ülkeyi ,bu ülkenin geleceğini teslim etmiştir.bize sadece korumamız gerekenin toprak olmadığını ulusal birlik ve beraberliğin, laikliğin,cumhuriyetçilik Gibi devrimlerin korunması gerektiğini öğütlemiş ve eğer biz bu değerleri koruyabilirsek hiç kimsenin toprak bütünlüğümüze zarar veremeyeceğini hatırlatmıştır.
  ATAM İZİNDEYİZ

 4. muzafer arslan yorum tarihi 10 Haziran, 2008 14:10

  gerçekten saheser bir eser uyarı kitabı

 5. gökhan kalan yorum tarihi 9 Eylül, 2008 18:51

  lütfen biri neden yazıldığını söylesiiiiiin

 6. mert şahin yorum tarihi 16 Ekim, 2008 18:57

  gülce topal yorumun için saol…

 7. büşra yorum tarihi 17 Kasım, 2008 17:17

  izindeyiz atam

 8. büşra yorum tarihi 17 Kasım, 2008 17:18

  çok güzel bir site herkeze öneririm bu siteye herkes bakmalı incelemeli

 9. erdal karabulut yorum tarihi 4 Aralık, 2008 17:35

  atam izinde değiliz

 10. cimşit yorum tarihi 17 Aralık, 2008 21:09

  sağol atam

 11. tuğçi yorum tarihi 6 Mart, 2009 12:09

  NEDEN YAZILDIĞINI BİLEN VARSA SÖYLESİN

 12. seda yorum tarihi 12 Mart, 2009 22:52

  Bu siteyi hazırlayana çok teşekkür ederim.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün hakkında arayıpta bulamadığım şeyleri burada buldum.Nutuk her Türk’ün başucunda olaması gereken bir yol göstercidir.
  Bu arada Atatürk’e Atam diye hitap etmeyin, kendisi bu konuda özetle “adımın kısaltılacağını bilseydim tek heceli bir soyad alırdım” demiş. Ayrıca bu Atatürk karşıtlarının bir psikolojik hareketidir.TÜRK kelimesi sökülerek sadece ATAM kelimesi söyleniyor ve adın asıl anlamı, unutturuluyor…

 13. emel atak yorum tarihi 24 Mayıs, 2009 20:41

  BİZ SNN YOLUNDA İLERLEYEN TÜRK GENÇLERİ OLARAK DAİMA İZİNDEYİZ VE HER ZAMAN AKLIMIZDASIN BİZE YOL GÖSTERDİĞİN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER
  EMEL

 14. hayati piyi yorum tarihi 21 Haziran, 2009 00:53

  ne mutlu türküm diyene gazi mustafa kemal pasa ruhun sad olsun mekanin cennet olsun huzurla yat yerinde bizler türk gencligi olarak izindeyiz

 15. D-İ-L-A-R-A yorum tarihi 15 Kasım, 2009 16:25

  ÇOK GÜZEL AÇIKLANMIŞ ELLERİNİZE SAĞLIK.

 16. gülce topal yorum tarihi 6 Ocak, 2010 21:24

  Burada şuanda kendi topraklarımızda bağımsız kendi bayrağımızla ve marşımızla yaşayabiliyorsak bu Atamızın sayesindedir. unutmamak gerekirki atamızın ileri görüşü bizi bu günlere getirmiştir, tabiki zorluklar çıkacak karşımıza ama biz atamızın damarında taşıdığı türk kanını onurunu ve deli gücünü taşıyorsak bu engelleride aşmayı biliriz…

 17. aleyna aydın yorum tarihi 20 Mart, 2010 18:20

  çok güüzel

 18. ELİF SAÇLI yorum tarihi 30 Nisan, 2010 10:17

  ÇOKKKKKKKKKKKKKK GÜZELLLLLLLLLLL YAAAAAAAA

 19. d-i-l-a-r-a yorum tarihi 3 Haziran, 2010 17:08

  çok teşekkür ederim

 20. ARDA ÇELİK yorum tarihi 23 Eylül, 2010 15:11

  çok güzel bir şeyyyyyyyyyyyyyyyyy

 21. merve TİNGİŞ yorum tarihi 25 Eylül, 2010 18:04

  yha arkadaşlar gençliğe hitabenin nerede-ne zamn-niçin-nasıl-kime yazılmıştır bi bilgisi olan varsa lütfen cvp yazsın çok acil ya… :((

 22. seda yorum tarihi 26 Eylül, 2010 19:06

  genclıge hıtabe nerede yazılmıstır yardımcı olurmusunuz bulamıyorum 🙁

 23. seda yorum tarihi 26 Eylül, 2010 19:12

  merve genclıge hıtabe 15-20 ekım 1927 tarıhlerı arasında genclıge yazılmıstır nedenı ise benım arastırdıgım kadarıyla soyle dıyo : ‘belgelere dayandırdıgı bu konusmasının sonunda ulasılan bu basarıyı turk genclıgıne emanet ede. genclıkten turk bagımsızlıgının ve cumhuruyetının sonsuzluga degın korunmasını ister ve bu nedenler genclıge hıtaveyı yazmıstır ‘ yardımcı olabıldıysem ne mutlu 😀 ama nerede yazıldıgını bnde bılmıyorum 🙁

 24. Yılmaz Karahan yorum tarihi 26 Eylül, 2010 21:24

  “Gençliğe Hitabe” Nutuk’un sonunda yer almakta olup, İstanbul Dolmabaçe Sarayın da yazılmıştır…
  İyi çalışmalar dilerim.

 25. yelizkayıkçı yorum tarihi 28 Eylül, 2010 13:57

  Affet atam izinde değiliz kimse izinde değil affet sana layık gençler olamadık ülkemizi satanlara sessiz kaldık affet ATAM AFFET ATAM AFFET ATAM ATAM AFFET

 26. TÜRK GENCİ yorum tarihi 5 Ekim, 2010 21:22

  ÜLKENİN ŞUA NKİ DURUMU İÇLER ACISI AMA SEN MERAK ETME ATAM İKTİDARDAKİ PİSLİĞİ TEMİZLEYİP YERİNE CHP Yİ GETİRİCEZ GEREKİRSE BU UĞURDA ÖLECEĞİZ

 27. TÜRK GENCİ yorum tarihi 9 Kasım, 2010 10:11

  BENCE HER TÜRK GENCİ GENÇLİĞE HİTABEYİ EZBERLEMELİ ANLAMINI BİLMELİ BU EN TEMEL GÖREVİMİZDİR

 28. lale kesir yorum tarihi 18 Kasım, 2010 11:25

  ya bana acil olarak gençlliğe hitabe iile kompozisyon gerekiyor llütfen yardım edin acil:)

 29. pamir demirtaş yorum tarihi 27 Kasım, 2010 14:43

  vay vay sağol atam bana bırak bütün bu vatanı

 30. infazcı zaza yorum tarihi 2 Mayıs, 2011 16:13

  iyi hemde çoooooooooooooooook

 31. mustafa korkmaz yorum tarihi 4 Kasım, 2011 11:01

  çoooooooooooooooook uzun atatürkün gençliğe hitabesi değil mi………….

 32. ATAMIN YOLUNDAYIZ yorum tarihi 17 Kasım, 2011 22:22

  ATAM SİZİN HAKKINIZ ÖDENMEZ

 33. Atam İzindeyiz yorum tarihi 23 Eylül, 2012 15:24

  çok güzel bir site sizi tebrik ediyorum…

 34. sevda yorum tarihi 30 Kasım, 2013 14:48

  Sana canım feda ATAM…:D

 35. özge yorum tarihi 1 Haziran, 2014 16:31

  hımmm güzelmiş

 36. Zehra Karahan yorum tarihi 17 Mart, 2015 00:31

  Her Türk gencinin bilmesi gerekir.

 37. rabia nur akdeniz yorum tarihi 18 Mayıs, 2020 23:07

  50 dakika sonra 19 mayısa gireceğiz yani atatürkün biz gençlere verdiği bayram adına GENÇLİK SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN.
  GENÇLİĞE HİTABEYİ NUTUĞUN ARKASINA NASIL KURTULUŞ SAVAŞINI YENDİKLERİNİ ANLATIR NUTUKTA……

 38. rabia nur akdeniz yorum tarihi 18 Mayıs, 2020 23:08

  50 dakika sonra 19 mayısa gireceğiz yani atatürkün biz gençlere verdiği bayram adına GENÇLİK SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN.
  .

 39. rabia nur akdeniz yorum tarihi 18 Mayıs, 2020 23:16

  ATAM BELKİDE ŞU VİRÜS YÜZÜNDEN GENÇLERİN NELER YAPABİLECEĞİNİ ÖĞRENDİK SENİN DEDİĞİN GİBİ YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR

 40. rabia nur akdeniz yorum tarihi 18 Mayıs, 2020 23:18

  BİZ HER ZAMAN SENİN İZİNDEYİZ YÜCE ATAM SENİN GENÇLERİNLE GÜLECEK BU VATAN

Yorum yap