282) ANADOLU ETKİ ALANI (ORSAM RAPORU)

Yayin Tarihi 7 Ekim, 2011 
Kategori SİYASİ

ANADOLU ETKİ ALANI 

image0016.jpg

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada oluşan iki başlı kutuplaşma SSCB’nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) dağılmasıyla ABD’nin temsil ettiği tek başlı kutuplaşmaya ve sınırları, şekli, yapısı kesin olarak henüz belirgin olmayan çekim merkezlerine (Rusya Federasyonu, Almanya, Hindistan, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Afrika, İran, Türkiye) yerini bırakmaktadır.

21. yüzyıl, Türkiye’ye tarihi, coğrafyası, jeopolitik durumu, genç-dinamik insan potansiyeli, yetişmiş işgücü, dini, kültürel ve etnik bağları dolayısıyla günümüzdeki mevcut sınırları dışındaki bir coğrafyada çok boyutlu sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye’yi başta siyasi, ekonomik, kültürel olmak üzere çeşitli alanlarda aktif olarak faaliyetlerde bulunmaya mecbur bırakmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, Türkiye kendini tanıdıkça, kimliğini, tarihini, kültürünü, coğrafyasını ve potansiyelini doğru bir biçimde değerlendirdikçe ‘Anadolu Etki Alanı’ ile ilgili sorumluluklarını daha çok hissedecek ve etki alanından kaynaklanan doğal görevini yüklenecektir. 

Günümüzde Türkiye’nin mevcut potansiyelini değerlendirerek oluşturabileceği etki alanı, Anadolu merkezli olarak kurulan büyük devletlerin etki alanları ile çakışmaktadır. Dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan bir ‘Anadolu’nun Doğal Coğrafyası’ ve ‘Anadolu Etki Alanı’ mevcuttur.

İçindekiler

1.‘Anadolu’nun Doğal Coğrafyası’

2. ‘Anadolu Etki Alanı’

2.a. Birinci Derece ‘Anadolu Etki Alanı’

2.b. İkinci Derece ‘Anadolu Etki Alanı’

2.c. ‘Anadolu Etki Alanı’nın Doğal Müttefikleri

2.d. ‘Anadolu Etki Alanı’ ile Çakışmayacak Dünya Güçleri

2.e. ‘Anadolu Etki Alanı’nda Egemenlik Kurmanın Şartları

2.f. Anadolu Merkezli Devletler Haricindeki Devletler için ‘Anadolu Etki Alanı’nda Egemenlik Kurma Şartları

2.g. Anadolu’yu Ele Geçirmeden ‘Anadolu Etki Alanı’na Bir Devletin Egemen Olabilmesi

3.Anadolu Merkezli Olarak Kurulan Devletlerin Egemenlik Alanları

3.a.Hitit İmparatorluğu

3.b. Doğu Roma-Bizans İmparatorluğu

3.c. Anadolu Selçuklu Devleti

3.d. Osmanlı Devleti

3.f. Türkiye Cumhuriyeti

4.Sonsöz

http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2011106_orsam74anadoluetkitum.pdf

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap