3) ÜNLÜ TÜRK DENİZCİLERİ

Yayin Tarihi 23 Kasım, 2007 
Kategori KAHRAMANLAR VE BİLGİNLER

ÜNLÜ DENİZCİLERİMİZ

image00132.jpg

ÇAKA BEY

 

           Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü, Çaka Bey olmuştur. Çaka Bey, 1078 yılında Bizans’a esir düşmüş ve İstanbul’a gönderilmiştir. Çaka Bey, İstanbul’daki esaret döneminde deniz ve denizciliğe karşı tutku derecesinde bir ilgi duymaya başlamıştır.

          Bizans İmparatoru’nun 1081 yılında değişimi sebebiyle İstanbul’daki karışıklıklardan yararlanarak kaçmayı başaran Çaka Bey, Beyliğinin askerleri ile yeniden bir araya gelerek; İzmir’i, ele geçirmiş ve müstakil bir Türk Beyi olarak sınırlarını genişletmeye başlatmıştır. Çaka Bey, İzmir’de o döneme göre modern sayılabilecek bir tersane yaptırmıştır.

          Bu aşamadan sonra gemi inşa faaliyetlerine geçilmiş; kürekli ve yelkenli gemilerden oluşan 50 parçalık ilk Türk Donanması 1081 yılında inşa edilmiştir. Emir Çaka Bey, 1081 yılında 50 parçadan oluşan ilk Türk Donanması ile Ege’nin sıcak sularına yelken açarak, Urla, Çeşme ve Foça’yı ele geçirmiştir. 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. İlk Türk Donanması 1089 yılında Midilli, 1090 yılında ise Sakız Adası’nı fethederek denizlerin dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır.

          Çaka Bey komutasındaki, ilk Türk Donanması 19 Mayıs 1090 tarihinde Karaburun ile Sakız Adası arasında kalan Koyun Adaları civarında Bizans Donanması ile karşılaşmıştır. Tarihte “Koyun Adaları Muharebesi” olarak geçen bu ilk deniz savaşında  Bizans Donanması ağır kayıplarla geri çekilmek zorunda kalmıştır.

          Çaka Beyin 1095 yılında ölümü, yükselen bir değer olan Türk Denizciliğinin gelişim hızına büyük bir darbe indirmiştir.

 

 

UMUR BEY

image00218.jpg

          Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol baskısına dayanamayarak, 1308 yılında parçalanmasından sonra özellikle Batı Anadolu’da bir takım Uç Beylikleri kurulmuştur.

          Bu Uç Beylikleri, (Karesioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Candaroğulları) Türk Deniz Tarihi’nin hızını kaybeden gelişim sürecine yeni bir ivme, yeni bir heyecan kazandırmışlardır.

          Aydın civarında 1308 yılında kurulan Aydınoğulları Beyliği, özellikle Umur Bey döneminde denizcilikte büyük atılım yapmıştır. 1095 yılında Çaka Beyin ölümüyle yaklaşık iki buçuk asır süren Türk denizciliğinin sessizliği, Umur Beyle sona ermiştir. Babası Aydınoğlu Mehmet Bey’in 1334 yılında ölümü üzerine Beyliğin başına geçen Umur Bey, 1334-1348 yılları arasında Ege’de, Bizanslılar ve Cenevizlilere karşı büyük başarılar kazanmış; Rodos’tan Çanakkale Boğazı’na kadar, Mora ve Rumeli kıyıları da dahil olmak üzere denizlerde kesin bir kontrol sağlamıştır. Haçlı Ordusuna karşı son derece atak ve taktik baskın şeklinde manevralar yapan Umur Bey, 1348 yılında çetin deniz muharebelerinin birisinde şehit olmuştur.

 

KARAMÜRSEL BEY

image00318.jpg

 

          Karamürsel’in 1323 yılında fethi ile Marmara Denizi’ne ulaşan Osmanlı Beyliği, 1324 yılında Batı komşusu Karesi Beyliği’nden yardım maksadıyla Mürsel Bey komutasında gönderilen 24 gemiden oluşan kuvvet sayesinde denizlerle tanışmış ve güçlü bir Deniz Kuvvetine gidecek uzun yoldaki ilk kararlı adımlarını atmıştır.

          Mürsel Bey; denizcilik bilgisi, kahramanlığı ve denizlerdeki çatışmalarda göstermiş olduğu üstün başarıları nedeni ile Osmanlı Beyliği içerisinde haklı bir şöhrete sahip olmuş; kendisine, cesaret ve atılganlığı nedeniyle, “Kara” unvanı verilmiştir.

          Osmanlı Beyliği, Doğu Marmara’da kesin bir hakimiyet sağlayınca, deniz gücünün kurumsallaşması için çalışmalar başlatılmıştır. Karamürsel’de 1327 yılında ilk Osmanlı Tersanesi kurulmuş; burada ilk Osmanlı savaş gemisi inşa edilmiştir. Donanma hiyerarşik bir sistemle teşkilatlandırılarak, Donanma Komutanı’na, “Derya Beyi” unvanı verilmiştir. Kara Mürsel Bey, Osmanlı Devleti’ndeki ilk “Derya Beyi” olarak Türk Deniz Tarihi’nin öncüleri arasında yerini almış, ölümünden sonra isminin verildiği şimdiki Karamürsel İlçesinde ebedi istirahatine çekilmiştir.

 

 

PİRİ REİS (1465-1554

 

image00513.jpg

Piri Reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde

büyük iz bırakmış bir denizcidir.

          Piri Reis, Türk denizciliğine bir çok değerli deniz bilimcisi ve amiraller armağan eden ve o dönemlerde, “Denizciler Yatağı” olarak adlandırılan Gelibolu’da doğmuştur. Amcası ünlü Türk Amirali Kemal Reis sayesinde daha küçük sayılabilecek bir yaşta Sefer Katibi olarak Osmanlı Donanmasına katılan Piri Reisin doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, 1465-1470 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Piri Reis, uzun yıllar Akdeniz’de dolaşmış; tüm limanları ve kıyıları dikkatle gözlemlemiş ve tüm faaliyetlerini kayıt altına almıştır.

          Piri Reis, 1499-1502 yılları arasında çeşitli savaşlarda Gemi Komutanı olarak Venediklilerle savaşmıştır. Amcası Kemal Reis 1511 yılında şehit düşünce Gelibolu’ya geri dönen Piri Reis burada notik çalışmalarına başlamıştır. Ünlü Birinci Dünya Haritasını 1513 yılında çizmiş ve 1517 yılında Mısır Seferi esnasında Yavuz Sultan Selim’e sunmuştur. İlk eserinden 8 yıl sonra döneminin en saygın “Kılavuz Kitabı” olarak kabul edilen Kitab-ı Bahriyeyi yazmış; 1525 yılında bu kitaba son şeklini vermiş ve 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman’a sunmuştur.

          Piri Reis, Kitab-ı Bahriye adı ile bilinen “Bahriye” eserinde o zamanlar Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan şehir ve ülkeleri tarif ederek, resim ve haritalarını yapmış; aynı zamanda denizcilik ve gemicilik için de önemli bilgiler vermiştir.

          Piri Reisin “Bahriye” adlı eşsiz eserinin yanı sıra 1513 ve 1528 yıllarında yapmış olduğu iki dünya haritası mevcuttur.Sonraki yıllarda, Güney sularında Devlet için çalışan Piri Reis, bu dönemde, Hint Kaptanlığı, Umman Denizi, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi’ndeki deniz görevlerinde yaşlanmıştır.

          Piri Reis’in Osmanlı Donanmasında yaptığı son görev, acı olaylarla biten Mısır Kaptanlığı’dır. 1552’de çıktığı İkinci Seferin son durağı Basra’da, tamire ve dinlenmeye muhtaç donanmayı bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile Mısır’a döndüğü için, burada hapsedilmiştir. Donanmayı Basra’da bırakması, Basra Valisi Kubat Paşa’ya ganimetten istediği haracı vermemesi ve Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın politik hırsı yüzünden; 1554’te hizmette kusurla suçlanmış ve idam edilmiştir.

           Ne var ki o, yarattığı evrensel boyuttaki eserleri olan, iki dünya haritası ve çağdaş denizciliğin ilk önemli yapıtlarından birisi sayılan Kitab-ı Bahriye ile günümüzde de halen yaşamaktadır.

 

 

TURGUT REİS (1485- 1565)

image00611.jpg

 

          Turgut Reis, 1485 yılında, Muğla/Menteşe’nin  Saravuloz köyünde dünyaya gelmiştir. Korsan gemilerinde tayfa olarak çalışmış, 1538 Preveze Deniz Savaşı’nda Barbaros Hayrettin Paşanın emrinde bulunmuş ve zaferin kazanılmasında büyük hizmetleri olmuştur. 1540’ta Cenovalılara esir düşmüş ve üç yıl bir gemide forsa olarak kalmıştır. Barbaros Hayrettin Paşa tarafından kurtarılınca kendisine bir donanma oluşturulmuştur. Cerbe Adası’nda üslenmiş ve Kandiye’yi fethetmiştir. Barbaros Hayrettin Paşanın 1546 yılında vefatından sonra Akdeniz’de onun yerini  doldurmuş, Osmanlıların deniz egemenliğinin  sürmesini sağlamıştır. 

          1550 yılında Osmanlı Devlet hizmetine giren Turgut Reis, Batı Akdeniz’deki faaliyetleri ile Avrupa’nın korkulu rüyası haline gelmiştir.  Trablusgarp, 15 Ağustos 1551’de Turgut Reis tarafından zapt edilmiş ve bu fetihten sonra “Trablusgarp Fatihi” olarak anılmıştır. 

          Kanuni Sultan Süleyman, Turgut Reis’e Trablusgarp Beylerbeyliğini vermiştir.  Turgut Reis, Kaptanı Derya Piyale Paşa ile deniz seferlerine katılmış, 1560 yılında Cerbe Deniz Zaferinin kazanılmasında en büyük pay sahiplerinden biri olmuştur. Turgut Reis, 23 Haziran 1565 tarihinde ileri yaşına rağmen katıldığı Malta Kuşatması’nda şehit olmuştur.

 

 

KEMAL REİS (1440-1511)

image00710.jpg

Kemal Reis tarafından 1495 yılında inşa ettirilen ilk Türk Kalyonu GÖKE

 

          Ünlü deniz bilimcisi Piri Reisin amcası olan Kemal Reisin, 1440 yılında Gelibolu’da doğduğu sanılmaktadır, fakat bazı Osmanlı kaynakları da  Karamanlı bir Türk ailesinden geldiğini yazmaktadır. Gençliğinde korsanlık yapmış, daha sonra Gelibolu’da Osmanlı Donanmasına deniz piyadesi (azap askeri) olarak girmiş ve azap reisi olmuştur. Azap reisi olmasından bir süre sonra, yaklaşık 1473 yılı dolaylarında, kendisine ait gemisi ile (kalitesiyle) denizlere açılıp akıncı leventlik yapmaya başlamıştır.

          1481 yılında yeğeni Piri Reisi yanına alıp, yeni seferlere başlamak üzere denizlere açıldığında, artık adı Akdeniz’in en tanınmış reisleri arasında anılmaya başlanmıştır.

          Kemal Reis kahramanlığı, cesareti ve denizcilik bilgisiyle Akdeniz’in en tanınmış reisleri arasında yer alınca, 1487 yılında Sultan II.Beyazıt (1481-1512) tarafından devlet hizmetine alınmıştır. Kemal Reisin devlet hizmetine alması ile Türk denizcilik tarihinde “Büyük Türk Donanma Kaptanları” çağı açılmıştır.

          Kemal Reis, Osmanlı devlet hizmetine girdikten sonra Osmanlı denizciliğinde ve özellikle gemi inşa faaliyetlerinde  büyük bir değişim söz konusu olmuştur. O döneme göre çok büyük sayılabilecek Venedik gemileri tarzında “Göke” adı  verilen yelkenli ve kürekli  üç güverteli iki büyük gemi 1495 yılında inşa edilmiştir. Bu gemilerden birisine Kemal Reis, diğerine Burak Reis komuta etmiştir

          Kemal Reis’in Osmanlı Donanması hizmetine alınması ve donanmanın yeni baştan teşkilatlandırılması, Osmanlı Donanmasını Venedik ile mücadele yapabilecek bir seviyeye getirmiştir. 1499’da başlayan savaşlarda Modon, Koron, Navarin, İnebahtı gibi müstahkem mevkilerin alınmasında Kemal Reisin büyük hizmetleri görülmüş, ayrıca Venedik Donanması ile işbirliği yapan Fransız gemileri de hezimete uğratılmıştır.

          Ünlü Türk denizcisi  Kemal Reis, 1511 yılında  Ege Denizi’nde karşılaştığı bir fırtınada gemisinin batması sonucu vefat etmiştir. Kemal Reis’in ölümü, bütün Akdeniz’de üzüntüyle karşılanmıştır. Denizciliğinin yanı sıra Osmanlı Donanmasına getirdiği en önemli yenilik uzun menzilli topları ilk defa kullanmış olmasıdır.

 

BURAK REİS ( -1499)

image00813.jpg

Burak Reisin Venediklilerle Savaşı
(12 Ağustos 1499)
(Öndeki iki gemi Venedik Donanmasına aittir. Arkadaki gemi ise Burak Reisin Göke’sidir.)
 

1488’de Mısır seferinde Kadırga Reisi olarak görev alan Burak Reis’in doğum yeri ve hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Burak Reis, Sultan II. Bayezid’in daveti üzerine Kemal Reis ile birlikte Batı Akdeniz’den gelerek, Osmanlı devlet hizmetine giren ünlü denizcilerimizdendir. Burak Reis 12 Ağustos 1499’da Ege Denizi’nde Venedik donanmasına karşı büyük bir savaş vermiş,1000 mürettebatlı iki büyük düşman gemisi arasına sıkışan gemisini tutuşturmak suretiyle kendi gemisiyle beraber Venedik gemilerini  de yakmıştır. Bu arada kendisi de şehit düşmüştür.

          Türk denizcilik tarihinde, sularında bu muharebelerin cereyan ettiği Brodano Adası’na kahraman Reis’e izafeten “Burak Adası” ismi verilmiştir.

 

KAPTAN-I DERYA BARBAROS (HIZIR) HAYRETTİN PAŞA
(1478-1546)

image0099.jpg

Barbaros Hayrettin Paşa, Osmanlı Devletinin en ünlü Kaptan-ı Deryası olup, XVI. yüzyılda Akdeniz’i Türk egemenliğine hediye etmiştir. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı, ağabeyi Oruç’a verdikleri “Barbarossa” adını daha sonra Hızır için de kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, Hayreddin lakabını ise kendisine Yavuz Sultan Selim takmıştır.

          Midilli doğumlu Hızır Hayrettin Barbaros, ağabeyi Oruç ile Kuzey Afrika kıyılarında korsanlık yaparken ünü Akdeniz’e yayılmıştır. Barbaros kardeşler 1515’de Cezayir’i ele geçirerek, Cezayir Krallığını kurmuşlardır. Cezayir Kralı olarak devletin başına geçen Oruç Barbaros (Oruç Reis), 1518’te bir savaşta İspanyollar tarafından şehit edilmiştir.

          Ağabeyi Oruç Reisin ölümü üzerine Cezayir Kralı olan Barbaros Hayrettin, İspanyollar ile savaşmaya devam etmiştir. Kazandığı başarılar üzerine şöhreti artan Barbaros Hayrettin, 1533’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından devlet hizmetine çağrılmış ve Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryalığı’na atanmıştır.  

          Türk denizciliğine altın çağını yaşatan Barbaros Hayrettin Paşa, 1534 yılında fiilen başladığı yeni görevinde on iki yıl süre ile çok büyük ve önemli seferler yapmış, birçok zafer kazanmıştır. Bunlar Tunus, Mayorka, Pulya, Korfu, Venedik Seferleri, Adalar Denizi ve Akdeniz Seferleri ve özellikle 27 Eylül 1538  tarihinde Andrea Doria  komutasındaki Haçlı Donanması’na karşı kazandığı Preveze Deniz Zaferi ile Fransa Kralını himaye için yaptığı Nice Seferidir.    

          Barbaros Hayrettin Paşa çok sayıda denizci yetiştirmiş olup, bunların en ünlüleri; Turgut Reis, Salih Reis, Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis ve Kılıç Ali Reis’tir.

          Ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa 1546 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Türbesi İstanbul Beşiktaş’tadır.

KAPTAN-I DERYA KILIÇ ALI PAŞA (1500-1587)

image010.gif

Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yetiştirilen denizcilerden olan Uluç Ali Reis, Turgut Reisin yanında 1560 yılında Cerbe Deniz Savaşında yer almış ve zaferin kazanılmasında önemli faaliyette bulunmuştur. 1565 yılında Turgut Reis ile Malta Kuşatmasında yer almıştır.

          Turgut Reisin 1565 yılındaki vefatından  sonra Trablusgarp Beylerbeyliğine atanan Uluç Ali Reis, 1568 yılında Cezayir Beylerbeyliğine getirilerek, bu görevde 1571 yılına kadar kalmıştır.

          1571 yılında İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı Donanmasının üçte ikilik bir kısmı, Donanmanın sağ kanat komutanı ve Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Reisin kullandığı gemiler hariç, Haçlı Donanması tarafından yok edilmiştir.

          Bu savaşta göstermiş olduğu cesaret ve feragatın karşılığı olarak Sultan II. Selim: Uluç Ali Reise, 28 Ekim 1571 tarihinde “Kılıç Ali Paşa” adını vererek, Osmanlı  Donanmasına Kaptan-ı Derya olarak atamıştır.

          Osmanlı  Donanmasının üçte ikilik kısmının İnebahtı (Lepanto)’da  yok olmasından sonra, Kılıç Ali Paşanın gayreti ile beş ay gibi kısa bir sürede İstanbul ve Gelibolu tersaneleri başta olmak üzere bütün Osmanlı tersanelerinde olağanüstü gayret gösterilerek en az eskisi kadar güçlü bir donanma inşa edilmiştir.  Kılıç Ali Paşanın komutasındaki yeni donanmanın yaptığı bir sefer  ile 1574 yılında Tunus yeniden Osmanlıların eline geçmiştir.

          Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşanın  vefatı olan 1587 yılına kadar geçen on beş yıllık sürede Osmanlı Donanması, dünyanın en güçlü donanması olarak varlığını korumuştur.

 

SALİH REİS

image0115.jpg          Barbaros Hayrettin Paşanın yetiştirmiş olduğu ünlü reislerden birisi de Salih Reis’tir. Salih Reis muhtemelen 1486 yılında doğmuş olup, küçük yaşta denizciliğe olan istidadından dolayı denizlere açılarak akınlar yapmaya başlamıştır.  Bir çok başarılar elde ederek Barbaros Hayrettin Paşanın hizmetine girmiştir.

          Barbaros Hayrettin Paşanın, Osmanlı Devlet hizmetine girerken getirmiş olduğu on sekiz reisten birisi de Salih Reistir.  Salih  Reis, Preveze Deniz Savaş’ında Barbaros Hayrettin Paşanın gemilerinin sağ kanadına  komuta etmiş ve savaşın kazanılmasında büyük gayretler sarf etmiştir.

          Barbaros Hayrettin Paşa, 1543’te Fransa Seferinde iken, Salih ve Hasan Reisleri İspanya ve Katonya Sahillerine akın yapmak için göndermiş ve buralardan birçok ganimet elde etmişlerdir.

          Barbaros Hayrettin Paşanın 1546’daki vefatından sonra Salih Reis, 1551 yılında Cezayir Beylerbeyliğine atanmıştır. 1553 yılında Fas’ı Osmanlı Devleti’ne bağlamış, bu büyük başarıdan sonra Cezayir’e geri dönmüştür.  Salih Reis 1556 yılında vefat etmiştir. 

KAPTAN-I DERYA CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA
(1715 -1790)

image0126.jpg

          Ünlü Osmanlı denizcisi ve devlet adamı Cezayirli Gazi Hasan Paşa, çok küçük yaşta İran sınırında esir edilerek Tekirdağlı bir tüccar tarafından satın alınıp, kendi çocukları ile birlikte Tekirdağ’da büyütülmüştür. 

          17-18 yaşlarına geldiğinde efendisi tarafından azat edilince Cezayir’e gelmiş ve Cezayir Garp Ocağında yıllarca çalışmıştır.

          1770 Çeşme Deniz Muharebesinde bindiği gemi ateş almış, Hasan Bey, yanan gemiyi Rus amiral gemisine yanaştırarak her iki geminin birden yanmasını temin etmiş ve bu esnada yaralı olarak denize atlamış ve yüzerek denize çıkmıştır. Çeşme Muharebesinden sonra Rusların eline geçen Limni Adası’nı Ruslardan kurtarmıştır. Bu başarılarından dolayı kendisine, Sultan III. Mustafa tarafından 28 Ekim 1770 tarihinde Kaptan Paşalık ve Gazilik unvanları verilmiştir.

          III.Mustafa ve I.Abdülhamit dönemlerinin Kaptan-ı Deryası olan Cezayirli Gazi Hasan Paşa, her yönüyle çökmüş bir Bahriyenin, olmayan bir Donanmanın  başına Kaptan-ı Derya olarak getirilmiştir.  

          Cezayirli Gazi Hasan Paşa; denizcilikten, deniz savaşı tekniğinden yoksun kalmış Bahriyeyi bir reform ile düzene sokmak, Bahriye ve fen devrini açmak, Tersaneyi canlandırmak Osmanlı Devletine yeniden bir Donanma  kazandırmak üzere çalışmaya başlamış ve 100 Kalyonun yapımını Sultan III. Mustafa’ya onaylatmıştır.
          Cezayirli Gazi Hasan Paşa, yalnız deniz ve kara harplerinde yararlılık ve kahramanlık göstermekle kalmamış, idare ve teşkilat içinde büyük bir kudret sahibi olduğunu göstermiştir. 

          Bahriyeye fen devrini açmak üzere Cezayirli Gazi Hasan Paşanın Kasım 1773’de Kasımpaşa’da açmış olduğu, bugünkü Deniz Harp Okulu’nun çekirdeğini teşkil eden “Mühendishane-i Bahri-i Hümayun”, onun yaptığı büyük hizmetler arasındadır.

          Cezayirli Gazi Hasan Paşa, 1783 yılında kendi imkanları ile Kasımpaşa’da Kalyoncu Kışlasını inşa ettirerek, bu mürettebatın inzibat ve düzen içinde yaşamasını sağlamıştır ki, bu bina halen Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargah binası olarak hizmet vermektedir.

          Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Sultan III.Selim tarafından Sadrazamlığa atandığı tarihten kısa bir sonra 1790 yılında vefat etmiştir.

 

PİYALE PAŞA (-1578)

image0135.jpg

          Piyale Paşa, 14 yıl Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan-ı Deryalık yapmış ve önemli zaferler kazanmış bir denizcimizdir. Piyale Paşa, Hırvat veya Macar devşirmelerindendir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında henüz çocukken Saraya alınmış, Enderun’un tahsil ve terbiyesi ile yetişmiştir.

          Uzun bir eğitim döneminden sonra 1547’de Enderundan Kapıcıbaşılık unvanı ile çıkmış olan Piyale Paşa, 1554 yılında Sinan Paşanın vefatı üzerine Gelibolu Sancak Beyliği ile Kaptan Paşalığa getirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın şan ve zaferler ile dolu geçmekte olan döneminde, Piyale Paşa’ya da büyük sorumluluklar düşmüş, kendisinden Akdeniz’deki Türk hakimiyetinin devamı istenmiştir.

          1553 baharında Piyale Paşa, Turgut Reis ile beraber, 60 parçalık bir donanma ile Akdeniz’e çıkmıştır. Bu seferde İtalya, İspanya yalılarında bazı kaleler zapt ve bazıları muhasara edilmiştir.

          Tunus hududu içinde bulunan Bizerta limanı ve kalesi 1555’de Piyale Paşa tarafından zapt olunarak, Türk hakimiyetine katılmıştır.

          1556 yılında 150 parçalık büyük donanma ile Akdeniz’e açılan Piyale Paşa, İspanyolların elinde bulunan Mayorka Adasını ele geçirmiş ve İstanbul’a büyük ganimetler ile dönmüştür.

          Piyale Paşa, 14 Mayıs 1560 tarihinde Haçlı Donanmasına karşı Cerbe Deniz Zaferini

          Piyale Paşa, 14 Mayıs 1560 tarihinde Haçlı Donanmasına karşı Cerbe Deniz Zaferini kazanarak, Akdeniz’de Türk hakimiyetini sağlamlaştırmıştır. Piyale Paşa, bu başarısından dolayı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Cezayir Beylerbeyliğine yükseltilmiştir. 

          Piyale Paşa, Cerbe Deniz Zaferinden sonra 1565 Malta kuşatmasında Turgut Reis ile beraber bulunmuş ve bu seferin ertesi yılında, Sakız Adasını ele geçirmiştir.  Bu dönemde Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı yerine yerine geçen II.Selim, Piyale Paşaya Kubbe Vezirliğini vermiş, Yeniçeri ağası Müezzinzade Ali Paşayı Kaptan Paşalığa getirmiştir.  Müezzinzade Ali Paşa, 1571’de İnebahtı’da yenilgiye uğramış, ve 14 yılık Kaptan Paşalığı esnasında daima zaferler kazanmış olan Piyale Paşa, hayatında böyle acı bir mağlubiyetin şahidi olmuştur.

          Piyale Paşanın Kasımpaşa’da Büyük Piyale Paşa Camisi, mescidi, medrese ve tekkesi  bulunmaktadır. Piyale Paşa, bu caminin yanındaki türbede; oğulları ve kızları ile beraber yatmaktadır. 

ORUÇ REİS (1474 – 1518)

image0146.jpg

          Midilli Adası’nda yaşayan Ebu Yusuf Nurullah Yakup ağanın dört oğlundan biridir. Hızır ve İlyas Reislerin ağabeyidir. Yunanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca’yı öğrenmiştir. Kardeşi İlyas Reis ile birlikte deniz ticareti yaparak hayata  atılmıştır. Böyle bir sefer sırasında Rodos Şövalyalerine esir olmuş, Hızır Reisin yardımı ile esirlikten kurtulunca Memluk Sultanı Kansu Gavri’nin hizmetine girmiştir.

          Mısır İnce Donanmasının başına getirilmiş, bu donanma ile birlikte İskenderun Körfezinde bulunduğu sırada Rodosluların saldırısına uğramıştır. Yavuz Sultan Selim’in ağabeyi Korkut’tun verdiği 18 oturaklı bir gemiyle korsanlığa başlamıştır. Bu gemi de Rodoslular tarafından ele geçirilmiştir. Daha sonra 22 oturaklı bir gemi ile Oruç  Reis, İtalya kıyılarını yağmalamıştır. 1512 yılında Yavuz Sultan Selim padişah olunca  Anadolu kıyılarını bırakarak İskenderiye’ye gitmiştir. Buradan sonra Cerbe Adası’nı kendisine merkez yapmıştır. Kardeşi Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa) burada kendisine katılmıştır. Burada yaptığı seferler ile İspanyol ve İtalyan gemilerini ele geçirmiş, 1513 yılında Barbaros kardeşler ismi bütün Akdeniz’e yayılmıştır.

          İspanyol gemileri ile yaptığı bir çarpışma sırasında kaleden atılan toplarla kolundan yaralanmıştır. Bu yaralı kolu daha sonra kesilmiştir. Piri Reisin emrinde altı gemiyi İstanbul’a yollamıştır. Piri Reis, Yavuz Sultan Selim’e Oruç Reisin gönderdiği hediyeleri sunmuştur.Yavuz Sultan Selim de Oruç Reise elmas kabzalı iki kılıç, iki hilat ve iki gemi göndermiştir.

          1515 yılında Cezayir şehri halkı kendilerini İspanyollardan kurtarması için Oruç Reise

başvurmuş, Oruç Reis de Cezayirlilerin bu çağrısını kabul etmiştir. Kısa zamanda şehre hakim olmuş, Cezayir’de yönetimi düzenlemek için kardeşiyle işbölümü yapmıştır. Cezayir’in Doğu  kısmının yönetimini Hızır Reis, batı kısmındakini de Oruç Reis üstüne almıştır. 1518 yılı Barbaros kardeşler için felaket yılı olmuştur. İspanyol gemilerinin Cezayir’i  Oruç Reisten geri almak üzere yapılan savaşta önce kardeşi İshak İspanyollar tarafından öldürülmüş, daha sonra ise Oruç Reis yine İspanyollar ile yapılan bir savaşta hayatını kaybetmiştir.

  

MURAT REİS (16. YY.)

image0154.jpg

 

          Murat Reis denizciliğe Cezayir’de korsanlıkla başlamıştır. Turgut Reisin yanında yetişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Donanması hizmetine girmiştir. Piri Reis, Murat Ali Reis komutasında birçok savaşta bulunarak yararlıklar göstermiştir.

          1538 Yılında Haçlılara Karşı Yapılan Preveze Deniz Savaşına, Turgut Reis komutasındaki filoda Reis olarak katılmıştır. Savaşta gösterdiği başarı ününü arttırmıştır. Bu tarihten sonra Turgut Reisin yanından ayrılmamıştır. Onunla deniz savaşlarına katılmaya devam etmiştir.

          Daha sonra başarılarından dolayı Necit’te Katif Sancakbeyliğine atanmıştır. Bu esnada Osmanlılar Hint seferlerine başlamış, Basra’daki Donanmanın başına Hadım Süleyman Paşa atanmıştır. Portekiz baskısı altında ezilen Hintli Müslüman Tacirler, ilk etapta Osmanlılara yardım etmişlerdir.

          Hadım Süleyman Paşadan sonra Süveyş Kaptanlığına Piri Reis getirilmiştir. Bu sırada Katif’te bulunan Murat Reis, Basra Körfezinin Lahsa kıyısında küçük bir liman şehri olan Katye Sancak Beyliğine tayin edilmiştir. 1552 yılında, Piri Reisin Portekizlilerle yaptığı savaşta yenilmesiyle Süveyş Kaptanlığının başına Murat Reis atanmıştır.

          Süveyş Kaptanı Murat Reise Basra’da bulunan donanmayı onartarak Kızıldeniz’e götürmesi emri verilmiştir. Murat Reis 26 parça gemiyi onartmış,1554 yılında, bunlardan sekizini harekat için Basra’da bırakarak, geri kalan 18 parça gemiyle Şattülarap’tan yola çıkmıştır.

          Basra Körfezini geçerek Hürmüz Boğazından Aden Körfezine çıkmış, Umman Kıyısında seyretmeye başlamıştır. Burada 25 gemiden oluşan Portekiz Donanmasıyla karşılaşmıştır. Yapılan savaşta her iki taraf da kesin bir sonuç alamamıştır. Birkaç Portekiz gemisi batırılırken, Murat Reis iki gemisini kaybetmiştir. Savaştan ümidini kesen Portekizliler Hindistan’a doğru çekilmişlerdir.

          Savaş gücü kırılan Murat Reis bunları takip edemediğinden hasara uğrayan gemilerle Kızıldeniz’i geçmenin güçlüğünü anlayarak Basra’ya geri dönmüştür. Osmanlı Hükümetince başarısızlık olarak değerlendirdiği bu olaydan sonra, Süveyş Kaptanlığı Murat Reisten alınarak Seydi Ali Reis’e verilmiştir. Murat Reis de Akdeniz’de başka bir göreve tayin edilmiştir.

          Sultan II. Selim ve III. Murat zamanlarında bir çok deniz savaşlarına katılmıştır. Sultan I.Ahmed zamanında Mora Sancakbeyliğine getirilmiştir.

          Son olarak Kıbrıs’ın Baf Limanı önünde Maltalılarla savaşmıştır. “Kara Cehennem Cengi” adı verilen bu savaşta Murat Reis şehit düşmüş ve Rodos’a gömülmüştür. 

 

MEZAMORTA HÜSEYİN PAŞA
image0164.jpg(17. yüzyıl sonu/ 18. yüzyıl başı)

          Hüseyin Paşa, gençliğinde katıldığı, Venediklilerle yapılan bir savaşta birçok yerinden çok ağır şekilde yaralanıp öldüğü sanılırken iyileşmesi üzerine, Venediklilerin “Yarı Ölü” anlamında kullandıkları “Mezzomorto” kelimesinden bozma “Mezamorta” (ya da Mezemorta, Mezamorto) kelimesiyle anılmaktadır.

          Mezamorta 1683 yılında Cezayir Beylerbeyliğine getirilmiştir. Bu görevde iken Fransızlara karşı zaferler kazanmıştır.
Venedikliler Sakız Adasını işgal edince 7-8 Şubat 1695 tarihinde, 44 gemiden oluşan Türk Donanması Kalyonlar Kaptanı sıfatı ile eski Foça önündeki Orak Adasından kalkarak Venedik Donanmasının bulunduğu Koyun Adalarına gitmiştir.

          Burada 60’tan fazla gemiden oluşan Venedik Donanmasını bozguna uğratıp bir çok gemilerini batırarak 9 Şubat 1695’te büyük bir zafer kazanmıştır.

          1696’dan 1701 yılına kadar Kaptan-ı Derya olarak görev yapan Hüseyin Paşa, ıslahatçı bir Amiral idi. Emrindeki donanmanın eksikliklerini bildiği için yeni düzenlemelere girişmiş ve yeni bir Bahriye Teşkilât Kanunu hazırlamıştır.

 

ALİ MACAR REİS
(16. Yüzyıl)

          Ali Macar Reis 16’ncı yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk denizcisidir. Daha çok yapmış olduğu haritalar ve denizcilik konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Ali Macar Reis, hazırlamış olduğu eserlerini 1566 yılında tahta çıkan Sultan II.Selim’e sunmuştur. İnebahtı Deniz Savaşı’na da katılan Ali Macar Reis, bu savaşta Türk Donanmasının merkez bölgesinde bulunan gemilerin birinde kaptan olarak görev yapmıştır.

          Ali Macar Reisin dünyaca ünlü Atlası, yedi haritadan oluşmaktadır. Bunlar:  “Karadeniz”,  “Doğu Akdeniz ve Ege”, “İtalya”, “Batı Karadeniz ve İber Yarımadası”, “İngiliz Adaları ve Avrupa’nın Atlantik kıyıları”, “Ege Denizi, Batı Anadolu, Yunanistan” ve “Dünya” haritalarıdır. Atlas, dönemine ait kahverengi bir cilde sahiptir. Ön ve arka kapakların ortasında, Osmanlı cilt sanatının süsleme öğesi  şemse bulunmaktadır. Kapakların kenarı ayrıca altın yaldız ve cetvel ile çevrelenmiştir. Ön cilt kapağının iç yüzündeki  ebrunun üst kenarında, “Bu harita Ali Macar’ındır, gaflet olunmaya” notu yer almaktadır.18 sayfadan oluşan atlasta, deri parşömen üzerine çizilen haritalar yedi çift sayfa üzerinde 31×43 cm’lik alanı kaplamaktadır. Atlasta yer alan ilk altı harita, 16’ncı yüzyıl Osmanlı deniz haritalarının tipik örneğidir. Sonuncusu bir dünya haritasıdır.

  

SEYDİ ALİ REİS
(1498 – 1562)


          Coğrafya alanında 16’ncı yüzyılda eserler vermiş Osmanlı denizcilerinden birisi de Seydi Ali Reis’tir. Çok yönlü kişiliği Osmanlı toplumunun en tanınmış simalarından birisi  olmasını sağlamıştır. Baba mesleği olan denizciliğe merak salmış; bu konuda eğitim görmüştür. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522 yılındaki Rodos Seferi’ne katılmış; Barbaros Hayreddin Paşanın emrinde Preveze Deniz Savaşı’nda Osmanlı Donanmasının sol kanadına komuta etmiştir. Daha sonra Sinan Paşa ile seferlere çıkmış ve Filo Komutanlığı yapmıştır. Onun ne denli önemli bir deniz bilimcisi olduğunu Katip Çelebi açık ve net bir şekilde dile getirir: “Seydi Ali Reisten sonra tersane ocağına onunla mukayese edilecek bir başkası gelmemiştir.”          Hint Kaptanlığına 02 Aralık 1553’te atanmış ve Basra’da bulunan Hint Denizleri Filosunu Mısır’a getirmekle görevlendirilmiştir. Bu görev, coğrafya ve kartografya alanında eşsiz eserler vermesini de sağlamıştır. Seydi Ali Reis, Muhit’i yazarken daha önce kaleme alınmış eserler ile bu sularda önceden seyir yapmış denizcilerden yararlandığı gibi, kitaba kendi bilgi ve deneyimlerini de eklemiştir.          On bölümden oluşan eser şu konuları içermektedir: Yön tayini, zaman hesabı, takvimler, pusula taksimatı, denizcilik için önemli bazı yıldızların yeri ve adları, tanınmış limanlarla adaların kutupyıldızına göre yerleri, astronomik bilgiler, rüzgarlar ve muson yağmurlarının başlangıç tarihleri, sefer yolları, büyük tufanlar ve alınacak önlemler. Kitap, Hint Denizleri için hazırlanmış önemli bir atlas niteliğindedir.          Muhit (Okyanus), Batı dünyasında ilgi görmüş ve bazı bölümleri çeşitli dillere çevrilmiştir. Katip Çelebi, ünlü eseri Cihannüma’yı yazarken Cava, Sumatra, Seylan ve diğer adalara ait bilgileri Muhit’ten aktarmıştır.
          Seydi Ali Reis, 1557 yılında kaleme aldığı “Mirat’ül Memalik (Ülkelerin Aynası)” adlı eserinde, Basra’dan İstanbul’a kadar üç yıl yedi ay süren maceralı yolculuğunu kaleme almıştır. Ayrıca, bu eserinde öz geçmişi ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.

           Seydi Ali Reisin, “Muhit ve Mirat’ül Memalik”ten başka iki kitabı daha bulunmaktadır. Astronomiye ait bilgiler içeren bu kitaplardan ilki, Ali Kuşçu’nun “Fethiye” adlı eserinin ilavelerle çevirisi olan “Hulasatü’l Hey’e (Astronominin Özeti)” dir. Diğer eseri olan “Mir’at-ı Kainat (Kainatın Aynası)”da yıldızlar ve güneşin yüksekliğinin ölçülmesi, zaman ölçümü, kıblenin belirlenmesi konularında bilgiler verilmektedir. Seydi Ali Reis 1562 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

HAZIRLAYAN: YILMAZ KARAHAN

 

Paylaş:

Yorumlar

“3) ÜNLÜ TÜRK DENİZCİLERİ” yazisina 119 Yorum yapilmis

 1. ErtugrulOsman yorum tarihi 24 Kasım, 2007 02:47

  Hocam siz araştırmakdan ve yazmakdan yorulmadıkca bende sizden alıntı yapmakdan yorulmayacağım ve sizlerin sayesinde bende bir gün böyle güzel araştırmaları derleyebilirsem ne mutlu bana,sağolun hocam emeğinize,yüreğinize sağlık.

 2. gamze bahar yorum tarihi 25 Aralık, 2007 21:54

  efendim çok i
  olmuş bu konuyu araştırıp yayınlamanız 1 haftadır bu konuyu araştırıyodum çıkmıyodu ama şimdi buldum ve hepsini yazdım çok ama çok teşekkür ederim araştırıp yazanlar için çok savolun artık hepsi bitti i günler
  i haftalar
  inşallah
  insanlarımız da
  bu konuları hep araştıırırlar.

 3. fatih yorum tarihi 2 Ocak, 2008 15:05

  çok güzel olmuş sağalun teşekkürler saygılarımla

 4. fatih yorum tarihi 2 Ocak, 2008 15:08

  güzel ama çok var lütfen bir sayfaya sığıcak şekilde yapın

 5. GÜLİN TUĞÇE yorum tarihi 7 Ocak, 2008 14:50

  Hocam ellerinize sağlık.Sayenizde proje ödevim çok güzel oldu.
  size teşekkürler

 6. melis yorum tarihi 10 Ocak, 2008 16:55

  çok gzl ellerinize sağlık

 7. melis yorum tarihi 10 Ocak, 2008 17:40

  hocam saolun sayenizde performans ödevimi yapmışoldum çok teşekkür ederim ellerinize sağlık

 8. nadir yorum tarihi 11 Ocak, 2008 01:37

  çOK GüzEL hAzırLAmıŞSınIZ eLleRİnİZe sAĞlIK

 9. ahmetayrılmış yorum tarihi 13 Ocak, 2008 22:12

  ben ahmet oncelıkle bu calışmada emeği gecen herkese tesekkür ediyorum calışmalrının devamını beklıyorum elınıze saglık

 10. yasemin altay yorum tarihi 21 Şubat, 2008 19:08

  hocam çok teşekkür ederim elleriniz dert görmesin çok saolun sayenizde performans ödevimi yapmış oldum çok saolun…
  çok güzel olmuş…

 11. Fatih Baydar yorum tarihi 9 Mart, 2008 19:24

  Cok guzel olmus. Ilerde insallah ingilizce.

  Allah Turku korusun

 12. gamze yancı yorum tarihi 13 Mart, 2008 12:43

  bence çok güsel olmuş çok çok saolun eğer bu site olamasaydı performans ödevlerimi yapamazdım çokk saolun:)

 13. gizem yorum tarihi 13 Mart, 2008 12:44

  slm sitesnis güsel olmuş

 14. alex de souza yorum tarihi 16 Mart, 2008 11:55

  sizin sayenizde performans ödevimi yaptım tebrikler sağolun 😀

 15. feyzanur67 yorum tarihi 31 Mart, 2008 20:17

  çok güzel performans ödevim sizin sayenizde mükemmel oldu teşekkür ederim içim rahat etti bu bilgileri yazanlara ve bize ulaştıranlara çok teşekkür ederim saolun var olun:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  😉

 16. ilhanay yorum tarihi 17 Nisan, 2008 12:52

  merhaba burç fm de hafta içi 10:00-10:30 arası yayınlanan deryalar dize geldi radyo tiyatrosunda barbaros hayrettin paşanın anıları canlandırılıyor sanki o günleri yaşatıyor gibi mutlaka tavsiye ediyorum isterseniz tüm bölümleri program arşivi bölümünden download edilebiliyor

 17. Ercan yorum tarihi 5 Mayıs, 2008 14:05

  Guzel bir calisma .

  Kemal Reis ile yegeni Piri Reis aslen Karamanlidir.Aslen Karaman’in simdi bir mahallesi olan Larende’dendir.Zaten Piri Reis’in tam ismi Ahmet İbn-ül Hac Muhammet al Karamani; Larendevi’dir.

  Buarada meshur denizcileriden “Şeytan Döven” adı verilen Aydın Reis’i unutmussunuz.

  Aydın Reis – (08.11.1534)
  On altıncı yüzyıl Türk denizcilerinden. Aslen Karamanlı olup Kemal Reisin yetiştirmelerindendir. Osmanlı donanmasında gemi kaptanlığı vazifesindeyken Sultan İkinci Bayezid’in emriyle Memlüklü Sultanlığı hizmetine girdi. Ustası Kemal Reisin vefatı (1511) üzerine Kuzey-Batı Afrika’ya geçerek Oruç Reisin gazalarına iştirak etti. Cezayir’in fethine katıldı. Oruç Reisin şehadetinden sonra Barbaros Hayreddin Paşanın maiyetinden ayrılmadı. Barbaros, on beş gemilik bir filoyu Aydın Reisin emrine verip İspanyol zulmü altında inleyen Müslümanları kurtarmaya gönderdi.

  İspanyollar tarafından “Şeytan Döven” adı verilen Aydın Reis, Endülüs’e giderken rastladığı beş İspanyol gemisini ele geçirdi. Güney İspanya kıyılarına vardı. Oliva Limanında Müslümanları gemilere bindirip yola çıktı. Balear Takım Adalarından Formentera’da muhacirleri karaya çıkarıp kendisini takip eden İspanyol donanması komutanı Portundo’nun filosuna hücum etti. Yedi İspanyol gemisini ele geçirdi. İspanyol komutan ve kaptanları çarpışmada öldü. İspanyol amiral bayrağını da ele geçiren Aydın Reis, muhacirleri alarak Cezayir’e döndü. Barbaros tarafından Cezayir donanması kaptanlığı ile taltif edildi. On parçalık bir filoyla Barbaros’un mektubunu ve hediyeleri takdim etmek üzere İstanbul’a gönderildi. Arkadaşları ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman Hanın huzuruna kabul edilip iltifatlarına mazhar oldu.

  Daha sonra Barbaros’un Kaptan-ı deryalık vazifesiyle İstanbul’a gitmesi üzerine Aydın Reis seferler tertip edip İspanyol zulmünden Müslümanları kurtarmaya devam etti. 1534 yılında Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte Tunus seferine iştirak etti. 1535 yılında Beledül-Unnab’da (Bone) vefat etti.

 18. Enes Şengönül yorum tarihi 26 Temmuz, 2008 14:26

  Yılmaz Bey’e ve kattığı diğer bilgilerden dolayı Ercan Bey’e teşekkürler..

 19. murat aslan yorum tarihi 23 Eylül, 2008 16:49

  Hocam sağolun yha süper yha bunun sayesinde sözlüden 100 aldım :D:D:D:Dsağolun hocalarım

 20. can palan yorum tarihi 24 Eylül, 2008 20:19

  saoluasn kardesss

 21. aysel alkuş yorum tarihi 27 Eylül, 2008 15:31

  saolun kardeslerm

 22. sevda yorum tarihi 7 Ekim, 2008 00:27

  saolun yha çok işime yaradı ama biraz ço0k uzun bunun daaha kısa yapamaz mısınız yhaaaaa zöng:D

 23. eda havyar yorum tarihi 11 Ekim, 2008 15:40

  bnmde baya yaradı işime çok saolsun her kim yaptıysa siteyii 🙂

 24. leyla barış yorum tarihi 11 Ekim, 2008 19:21

  çok saolun yha çok güzel olmuş teşekür ederim tam istediğim gibi:D:D:Dçok saolun

 25. merve ergin yorum tarihi 13 Ekim, 2008 16:10

  güzel ama fazla uzun olmuş ……

 26. rüzgar esenyel yorum tarihi 13 Ekim, 2008 16:12

  harika ama kankimin dediği gibi fazla uzun kısa ve net olan daha iyidir

 27. Mustafa AKSOY yorum tarihi 16 Ekim, 2008 18:34

  hocam super tesekkürler paylasım ıcın sozluden 100 aldım cok tesekkur ederım….

 28. saban aslan yorum tarihi 18 Ekim, 2008 08:58

  çok güzel olmuş TEBRİKLER

 29. alpaslan türkeş yorum tarihi 5 Kasım, 2008 23:00

  saolun warolun koclar işimi gördünüz

 30. deniz yaldız yorum tarihi 22 Kasım, 2008 19:11

  çok güzel olmuş TEBRİKLER:):)

 31. nazlıcan özdemir (ADANALI) yorum tarihi 24 Kasım, 2008 18:45

  çok çok çok tesekkürler s.izin sayenizde hocaya mükemmel bir performans sundum tekrar tesekkürler iyi günler:)

 32. demlik yorum tarihi 26 Kasım, 2008 10:08

  ödevime lazım oldu ve yaptım teşekkür ederim bana yardım ettiginiz için

 33. ESMA yorum tarihi 26 Kasım, 2008 20:06

  bilgiler çok işimize yaradı. çok teşekkür ederiz.

 34. furkan yorum tarihi 9 Aralık, 2008 13:05

  hocam siz yazı olmuşsunuz insan yazar ken bizide düşünsün yani

 35. Yılmaz Karahan yorum tarihi 9 Aralık, 2008 13:31

  FURKAN BEY,
  TÜRK TARİHİ KÜLTÜR DENİZİDİR. BİZİM SUNDUĞUMUZ BİLGİLER İSE, DENİZDEN BİR DAMLADIR. SİZLERE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

 36. buse çelik yorum tarihi 19 Aralık, 2008 17:33

  bencede çokkk güzel olmuş ellerinize sağlık

 37. hasan izol yorum tarihi 25 Aralık, 2008 09:24

  bence çok güzelolmuş hocam ellerinize salık inşalla istediginiz gibi olur ingilizcede olsaydı haha güzel olurdu ama işte daha fazla ilerlememişiz benitanıdınızmıhocam adım hasan ingilizce hocası

 38. burak izol badıllı yorum tarihi 25 Aralık, 2008 09:26

  hocam çok güzelolmuş ellerinize saglık teşekkür ederim

 39. atilla cakar yorum tarihi 29 Aralık, 2008 22:22

  elinize saglık cok güzel olmuş

 40. abdullah şeker yorum tarihi 1 Ocak, 2009 20:57

  ya bu site ne kadar güzel elinize sağlık çok güzel olmuş

 41. melis yorum tarihi 4 Ocak, 2009 21:01

  çok tşk.ederim yaa sizin sayanizde performans ödevim çok güzel oldu çok saolun sizi çok çok çokk seviyorum canımsınız :)(çok yalakayım dimi:p:))mucx mucxxxxxxx

 42. teto yorum tarihi 10 Ocak, 2009 12:22

  gerçekten site müthiş olmuş hem de benim ödevimi

  yapmaya yardımcı oldu çok teşekkürler.

 43. İlayda yorum tarihi 19 Mart, 2009 20:21

  ya çok saolun ne zamandır bu konuyu arıyorum bana gerçekten çoook yardımcı oldunuz sayenizde performans ödevim çok güzel oldu

 44. Burcu keskin yorum tarihi 25 Mayıs, 2009 16:53

  walla güzel olmuş tenks hocam performans güzel

 45. sinem keskin yorum tarihi 25 Mayıs, 2009 17:04

  walla haa süper ben ödew yapmayan biri olarak sizi teprik ediyorm burcu güzelll oldu bu ödew123

 46. cengiz koç yorum tarihi 9 Ekim, 2009 13:58

  Bu bilgisayar ve internet olmasaydı hocaların verdiği dönem ödev ödevlerini yapamazdım.

 47. arzu yaşar yorum tarihi 14 Ekim, 2009 18:34

  çokkkk saolun valla sayenizde ödevlerimi buradan yaptım allah razı olsun tşkkrler

 48. ozan yorum tarihi 15 Ekim, 2009 17:34

  eyw saolasınız sizin sayenızde ödewimi de yaptım Cok TşkR !!! 😀 [email protected]

 49. gökhan baş yorum tarihi 17 Ekim, 2009 13:50

  süper yaw

 50. elif kop yorum tarihi 20 Ekim, 2009 19:13

  odevime yardımcı oldugunuz için teşekkur ederım

 51. yasemin yorum tarihi 21 Ekim, 2009 23:17

  çok teşekkür ederim çook yardımcı oldunuz.internette böyle sayfalara yer verilmeli her zaman ii günler..

 52. yasemin yogurt yorum tarihi 22 Ekim, 2009 20:17

  thank you

 53. emre erdağı yorum tarihi 4 Kasım, 2009 23:02

  bunu yazandan allah razı olsun coğrafyadan ödevim vardı tam istedim gibi olmuş çok thanks

 54. burak yorum tarihi 14 Kasım, 2009 15:47

  çooooook güzzzzzzelllllll

 55. ceyda sucu yorum tarihi 29 Kasım, 2009 21:29

  harika bir siteymiş performans ödevimde yardımcı oldu… teşekkürler bilgiler için

 56. KbRa yorum tarihi 1 Aralık, 2009 01:17

  siteniz çok güzel ödevimi yapmada çok yardımcı oldu teşekkürlerrr!!!:)

 57. sema yorum tarihi 1 Aralık, 2009 17:15

  saolunn cok yardımcı oldunuz thank you

 58. ayben şık yorum tarihi 3 Aralık, 2009 20:50

  çok güzel olmuş sağlun sevgilerimle:)

 59. ayben şık yorum tarihi 3 Aralık, 2009 21:08

  çk tşkr edrm gzl br ödv yptm
  bilgi szdn, çlşmk bzdn BY!!!BY!!!BY!!!

 60. alperen KARAKUŞ yorum tarihi 6 Aralık, 2009 14:02

  teşekürler bu siteyi yaptığınız için

 61. iReM yorum tarihi 14 Aralık, 2009 19:27

  çok güzel yazmışsınız teşekkür ederim sosyal ödevimi yapmış oldum xD

 62. furkan cücener yorum tarihi 20 Aralık, 2009 13:13

  Ya arkadaslar cok saolun valla cok ıyı olmus sayenızde donem odevımı yaptım cok saolun 😀

 63. samet yılmaz yorum tarihi 20 Aralık, 2009 15:18

  alahrazıolsun hepinize teşekkür ederim
  saygılar :):):):):):):)

 64. remzi nacarkahya yorum tarihi 21 Aralık, 2009 19:48

  böyle şeyler yapılması çok iyi ve güzel herkese teşekkürler

 65. Yazgı GÜLLÜ yorum tarihi 22 Aralık, 2009 20:27

  Gerçekten çok harika bir site ödevime çok yardımco oldu çok tşk ederim

 66. cansu yorum tarihi 24 Aralık, 2009 20:02

  elineze sağlık çok güzel hazırlamışsınız ama çok uzun yha

 67. necla karaoğlan yorum tarihi 11 Ocak, 2010 02:36

  sayın hocalarımız böyle yorumlar çıkardığınız için çok teşekkür ederim. sayenizde proje ödevimden 100 aldım. hiç bir şeyi beğenmeyen bu ödevi beğendi sayenizde sizlere çok tesekkür ederim…

 68. necla karaoğlan yorum tarihi 11 Ocak, 2010 02:40

  ellerinize sağlık çok güzel olmuş bence çok kısa olmus biraz daha uzun olsa daha iyi olur.. ama yine de TEŞEKKÜRLER….

 69. göknur berber yorum tarihi 18 Şubat, 2010 19:19

  VALLA ARADIĞIMIZ ŞEYİ BULDUK HAZIRLAYANA ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER BİZİ BİR BELADAN KURTARDI (YANİ ÖĞRETMENİN GAZABINDAN):):):)

  TEBRİKLER……………….

 70. sena yılmaz yorum tarihi 26 Mart, 2010 20:57

  bu yazılar sayesinde proje ödevime daha önceden bilmediğim önemli bilgiler yazdım.gerçekten çok güzel.bu bilgileri yollayan herkese teşekkür ederiz.

 71. bülent özer yorum tarihi 29 Mart, 2010 17:57

  işime yaradı

  [email protected] facebook= -Tr FırlaMa CoCuq-

 72. zübeyde aku yorum tarihi 15 Nisan, 2010 13:24

  hocam site harika istadigim gibi teşekkürler seydi ali reis ti konum buldum saol sınavda işme yarar mutlaka 1 soru 1 sorudur diğmi elinize salik

 73. sinaan yorum tarihi 29 Nisan, 2010 11:49

  hocam bu konuda kaynak önerirmisiniz

 74. Yılmaz Karahan yorum tarihi 29 Nisan, 2010 15:02

  BU SAYFANIN DÜZENLENMESİ VE HAZIRLANMASINDA, ANSİKLOPEDİK BİLGİLERDEN YARARLANILMIŞTIR.
  İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.

 75. sinan akkuş yorum tarihi 23 Mayıs, 2010 00:14

  hocam kesin olarak denizcilerin resimlerini bulabileceğim bir yer varmı internet adresi,kitap vb

 76. emrecan pelevan yorum tarihi 7 Haziran, 2010 11:01

  Guzel bir calisma .

  Kemal Reis ile yegeni Piri Reis aslen Karamanlidir.Aslen Karaman’in simdi bir mahallesi olan Larende’dendir.Zaten Piri Reis’in tam ismi Ahmet İbn-ül Hac Muhammet al Karamani; Larendevi’dir.

  Buarada meshur denizcileriden “Şeytan Döven” adı verilen Aydın Reis’i unutmussunuz.

  Aydın Reis – (08.11.1534)
  On altıncı yüzyıl Türk denizcilerinden. Aslen Karamanlı olup Kemal Reisin yetiştirmelerindendir. Osmanlı donanmasında gemi kaptanlığı vazifesindeyken Sultan İkinci Bayezid’in emriyle Memlüklü Sultanlığı hizmetine girdi. Ustası Kemal Reisin vefatı (1511) üzerine Kuzey-Batı Afrika’ya geçerek Oruç Reisin gazalarına iştirak etti. Cezayir’in fethine katıldı. Oruç Reisin şehadetinden sonra Barbaros Hayreddin Paşanın maiyetinden ayrılmadı. Barbaros, on beş gemilik bir filoyu Aydın Reisin emrine verip İspanyol zulmü altında inleyen Müslümanları kurtarmaya gönderdi.

  İspanyollar tarafından “Şeytan Döven” adı verilen Aydın Reis, Endülüs’e giderken rastladığı beş İspanyol gemisini ele geçirdi. Güney İspanya kıyılarına vardı. Oliva Limanında Müslümanları gemilere bindirip yola çıktı. Balear Takım Adalarından Formentera’da muhacirleri karaya çıkarıp kendisini takip eden İspanyol donanması komutanı Portundo’nun filosuna hücum etti. Yedi İspanyol gemisini ele geçirdi. İspanyol komutan ve kaptanları çarpışmada öldü. İspanyol amiral bayrağını da ele geçiren Aydın Reis, muhacirleri alarak Cezayir’e döndü. Barbaros tarafından Cezayir donanması kaptanlığı ile taltif edildi. On parçalık bir filoyla Barbaros’un mektubunu ve hediyeleri takdim etmek üzere İstanbul’a gönderildi. Arkadaşları ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman Hanın huzuruna kabul edilip iltifatlarına mazhar oldu.

  Daha sonra Barbaros’un Kaptan-ı deryalık vazifesiyle İstanbul’a gitmesi üzerine Aydın Reis seferler tertip edip İspanyol zulmünden Müslümanları kurtarmaya devam etti. 1534 yılında Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte Tunus seferine iştirak etti. 1535 yılında Beledül-Unnab’da (Bone) vefat etti.

 77. GÜVEN YIMAZ yorum tarihi 1 Temmuz, 2010 14:11

  Çok güzel olmus hocam bnm hergün internette genel kültür sorularında karşıma çıkan bu denizcileri öğrenmemei sağladınız için…sağulun

 78. zafercan yorum tarihi 28 Eylül, 2010 21:05

  çok teşekkür ederim 9.sınıf coğrafya araştırma ödevim vardı , bu bilgiler işime yaradı

 79. gokhan yorum tarihi 4 Ekim, 2010 20:26

  Tşkrl sonun da buldum hepsini çok sagolun …

 80. Kayra Burhan Gülle yorum tarihi 7 Ekim, 2010 16:24

  Çok saolun çok gzl olmş bnde ilerde denizci olacağım 😀

 81. SU YILDIZ yorum tarihi 9 Ekim, 2010 15:49

  BND DENZCLİK LİSESNDE OKUORIM İLERİDE BNMDE İSMMİMİ GRRZ İNŞLLH SAYFA GAYT GZEL….

 82. fırat yorum tarihi 14 Ekim, 2010 21:37

  cooq teskür ederim projemde coq yardmcı oldu valla

 83. ebru bulut yorum tarihi 15 Ekim, 2010 20:55

  çok güzel hAZIRLIYANIN ELERİNİ KOLARINA SAĞLIK ALLAH RAZI OLSUN HOCADAN BENİ KURTARDINIZ..

 84. tugba örsn yorum tarihi 16 Ekim, 2010 20:02

  cok super oLms km yaptıysa =) 100 almamı sagladınzz cok cok tesekkr edrmm

 85. cxfjıddghjljkf yorum tarihi 19 Ekim, 2010 13:58

  saol

 86. hello city yorum tarihi 19 Ekim, 2010 19:43

  güzel olmuş ama aradığımı bulamadım…:S:S:S:(:(:((:(:(:(:((

 87. Reyhan qünaL yorum tarihi 20 Ekim, 2010 20:54

  süpeR waLLa çook işime yaRadı eLLeRinize saqLık ama site biRazdaha qeLişiRse çook qüzeL oLuR… 😀

 88. NİMET NUR ARSLAN yorum tarihi 22 Ekim, 2010 20:17

  Katılıyorum daha daha güzel olur.BACIM…

 89. Dilan yorum tarihi 25 Ekim, 2010 21:40

  bencede çok güzel olmuş nasıl yazacağımı bilmiyorum orası ayrı bir konu 😀

 90. ayşe kaya yorum tarihi 25 Ekim, 2010 23:42

  Ç@@@@@@@@@@kk qüzel hazırlamışsınız teşekkür ederimm
  :):):):)=)

 91. batuhan kocakaya yorum tarihi 26 Ekim, 2010 21:33

  çok güzel

 92. Ahmet Bakır yorum tarihi 27 Ekim, 2010 19:57

  çok teşekkürler saollun çok güzel :))

 93. Ahmet Bakır yorum tarihi 27 Ekim, 2010 20:14

  biz gerçekten çok asıllı bir insanlarız arkadaşlar bunu burdanda anlaya biliyoruz

 94. yeliz ertuğ yorum tarihi 11 Aralık, 2010 13:52

  herşey güzel de candaroğullarının kurucusu kim yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 95. Yılmaz Karahan yorum tarihi 11 Aralık, 2010 14:22

  Yeliz Hanım,
  Çobanoğulları’ndan sonra Kastamonu, Sinop ve civarında kurulan Candaroğulları Beyliği’nin kurucusu Şemseddin Yaman Candar’dır.
  “Candar” kelime anlamı olarak; koruyucu, muhafız, can dostu demektir.
  Şemseddin Yaman Anadolu Selçuklu Devleti’ne yapmış olduğu yardımlar ve hizmetlerinden dolayı, Şemseddin Yaman Ailesine yerleşmesi ve yönetmesi için Sinop-Kastamonu sancağı verilmiştir.
  Denizci bir beyliktir. Fatih Döneminde Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır…
  iyi çalışmalar dilerim.

 96. okan öngenç yorum tarihi 19 Aralık, 2010 14:24

  ben hic sevmedim ben bukadar yazı yazamam

 97. Oğuzhan Yağan yorum tarihi 30 Aralık, 2010 21:20

  Çok tşk ederim
  ekleyin
  [email protected]

 98. deniz yorum tarihi 16 Şubat, 2011 20:39

  bide resim koyarmısınızzzzz lütfen

 99. semih kızılelma yorum tarihi 21 Şubat, 2011 19:14

  süpper olmuş.hepsini yazdım.2 saat sürdü. 😀
  Çook saolun.sayenizde ödevlerimi yapıorum.
  hep böyle devam edin.
  çok sağolunçok sağolunçok sağolunçok sağolun

 100. sagopa kajmer yorum tarihi 24 Şubat, 2011 14:55

  yaaaaaaaaaaaaaa çooook cixs olmuş emeği geçen herkese teşekkürler.

 101. snayder xxx yorum tarihi 4 Nisan, 2011 14:02

  çok saolun çok güzel eline sağlık!!!

 102. osman yorum tarihi 2 Mayıs, 2011 14:57

  çokkkkkkkkkkkkkk teşekkürler. Allah razı olsunn…

 103. Deniz Eken yorum tarihi 1 Eylül, 2011 11:04

  insanlara bu tür araştırmalar yapıp yayınladığınız için takdir lerimi ve teşekkürlerimi kabul edinin Elinize sağlık..

 104. Nizameddin yorum tarihi 8 Eylül, 2011 16:36

  ÇOK GÜZEL OLMUŞ
  ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN…

 105. Atilla yorum tarihi 27 Aralık, 2011 18:13

  Hocam Teşekkur Ederim Sizin Sayenizde 1oo Aldım Cok Sagolun var olun

 106. keten prenses yorum tarihi 27 Aralık, 2011 20:13

  çok tşka.yararlı bir site olmuş hocam.sayenizde ödewim sprrr oldu 🙂

 107. Arnavut arda yorum tarihi 6 Ocak, 2012 19:06

  Tebrik ederim gerçekten güzel paylaşım teşekürler…

 108. ömer kekeç yorum tarihi 16 Ocak, 2012 15:22

  güzel olma ihtimali var

 109. Tayfun denizler yorum tarihi 17 Temmuz, 2012 12:54

  Yaptiginiz oz calisma icin cok tesekkur ederim bir denizci olarak gurur duydum..
  Daha genis kaynakca ve belgesel kitaplar ismi alabilirmiyim…
  Saygilar.

 110. Akın Tarih yorum tarihi 12 Ağustos, 2012 08:13
 111. Afşin Selim yorum tarihi 6 Kasım, 2012 21:55

  Aslan evcilleştiren bir Türk denizcisi: Cezayirli Gazi Hasan Paşa
  http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=22237

 112. berivan koluman yorum tarihi 17 Aralık, 2012 15:00

  süper çok işime yaradı tşk ederim

 113. ulaş bakır yorum tarihi 18 Aralık, 2012 18:07

  teşekkürler

 114. lale tokgöz yorum tarihi 4 Aralık, 2013 20:15

  Çok teşekkür ederim sizin sayenizde çok güzel bir performans ödevim oldu 😀

  Allah dualarınızı kabul etsin
  İsteklerinizi yerine getirsin
  İNŞALLAH

  😉

 115. ipek albayrak yorum tarihi 23 Aralık, 2013 14:18

  bence çok güzel olmuş işime yaradı

 116. delfin yalçın yorum tarihi 29 Aralık, 2013 02:32

  çok sağolun sosyal proje ödevimde çok yardım etti ellerinize sağlık

 117. ilayda saat yorum tarihi 1 Ocak, 2014 19:54

  çok güzel olmuş performans ödevi mi yapacam çok teşekürler

 118. Süreyya Akkurt yorum tarihi 18 Mayıs, 2015 00:48

  bunu kim yaptıysa allah razı olsun projem var çok işime yaradı tskk 🙂 🙂 🙂

 119. Özcan Pehlivanoğlu yorum tarihi 5 Ekim, 2019 09:57

  RODOS’TA

  BİR RAMAZAN GÜNÜ…

  Mübarek Ramazan ayında yolumuz ecdat yadigarı Rodos Adası’na düştü. Hani kıyılarımıza bir saat mesafede şimdi Yunanistan’ın hükümranlığındaki ata toprağı Rodos’a…

  Rodos’un Türk toprağı olduğunu hatırlayan şimdilerde kalmadı gibi. Oysa 100 yıl önce 1912’de İtalyanların eline geçerken ada da yüz binin üzerinde Türk yaşıyordu. Ada 1947’de bizim gereğini yapmamız üzerine İtalya’dan Yunanistan’a devredilirken elli beş binin üzerinde Türk, Rodos’taydı. Şimdi adada azami olarak dört bin civarında Türk yaşıyor. Adadaki Türk varlığı sebebiyle, Lozan Anlaşması’ndan kaynaklı olarak Türkiye’nin burada bir başkonsolosluğu var. Ve Batı Trakya Türkleri buraya seçilmiş müftülerini ve din adamlarını gönderiyor.

  Yetmiş bir yaşındaki Kahveci Süleyman Ağbi’ye göre Türk sayısı her geçen gün düşüyor. Çünkü Rodos’ta Türk olarak yaşamanın bedeli, çok ağır. Onun anlatımına göre, hastaneye düştüklerinde kimliklerinde Türk ismini gören doktorlar bile Hipokrat yeminini unutarak hakaret dolu bağırmalara başlıyormuş. İsim ve din değiştirmeler almış başını gidiyor.

  Can korkusu ve baskılar nedeni ile malını değerinde satabilen, kapağı anavatana veya dünyanın her hangi bir köşesine atmaya çalışıyor. Yaşanmış bin türlü gerçek hikaye var. Rodos’taki Türk varlığından habersiz olan bizim için, bunlar umurumuzda bile değil…

  Rodos’a teknemiz yanaşırken bizi kale içindeki camilerin minareleri karşılıyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar ilahi kudret, İslam’ı dolayısıyla Türklüğü adadan silmelerine engel olmuş.

  Rodos, uzunluğu 74, en geniş yeri ise 5 kilometreye ulaşan büyük bir ada. Ben iki gün kalarak merkezde bulunan Türk eserlerini görmeye ve Türklerle konuşmaya çalıştım…

  Ayakta kalan camiler arasında İbrahim Paşa Camii ibadete açık. Kapısında gülünecek şekilde Bizans eseri olduğu yazılı olan ve Yunanlılar tarafından kapalı tutulan Süleymaniye Camii ise muhteşem bir mimari eser… Böyle bir mimaride cami, daha evvel görmemiştim.

  İbrahim Paşa Camii’nin kapısını sessizce açınca, defalarca göz yaşı akıtmamıza sebep olan hadiselerden biri ile karşılaşıyoruz. Rodos İmamımız İlter Meço dahil olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan cemaat mukabele ile hatim indiriyor. Kur’an öyle güzel okuyorlar ki; sanki ecdatın aziz ruhları caminin içine doluşmuş, onlarda dinliyor. Hepsi orada, hissediyorsunuz. Hep birlikte ikindi namazını kılıyor ve kucaklaşıyoruz. Namaz sonrası Batı Trakyalı cami görevlisi Hasan Karaali kapıya kilit vuruyor. İmam İlter Meço beni yeni kurulan Rodos Müslümanları Derneği’ne davet ediyor ama ben müsaade istiyorum. Çünkü gözüm diğer Türk eserlerinde kalmış durumda…

  Şimdi biraz daha, Türk milletinin aziz evlatlarına sitemde bulunayım. Benim adada olduğum ilk gün, bir Türk turizm şirketine ait bir gemi, bin civarında Türk’ü adaya getirdi. Camiye uğrayan Türk sayısı iki üçü geçmedi. Yine Türkler için abide bir eser olan Murat Reis Külliyesi’ne giden de yok. Oysa bu eserler, Türklerin cirit attığı yerlere kırk elli metre mesafede. Onlar adanın bir Türk adası olduğunu bilmiyor. Türk Milleti’nin içinde bulunduğu yüksek boyuttaki gafleti, bu seyahatte bir kez daha görüyoruz. Tüm amaçları Yunan Rodos’una geldik, denize girdik, arkeolojik kalıntılarda resim çektirdik , alışveriş yaptık diyebilmek…. Bilgisizliğin getirdiği, ruhsuzluk ve düşüncesizlik, bizi bir çok insani hasletten de uzak düşürmüş. Ne acı !!!

  Aynı sitemi bin bir güçlükle ayakta kalmaya çalışan, Kahveci Süleyman Ağbi’de yaptı. Turist Türklerin tamamı kahvesinin önünden geçmiş ama içeri girip oturan bile olmamış. Süleyman Ağbi nereden bilsin onların Yunan Kahvesini merak ettiklerini ! Kızıyor kapatacağım diyor… “Aman sakın yapma” diye adeta yalvarıyorum.

  Esas yürek acısını, Osmanlı Donanması’nın Akdeniz’e çıkarken, anısına toplarını ateşledikleri rivayet edilen Murat Reis’in Külliyesinde yaşadık. Külliyenin 55 yıllık bakıcısı, 82 yaşındaki Şaban Amca bize hem İtalyanların hem de Yunanlıların yaptıklarını anlattı. Murat Reis Camii kapalı ama harika bir eser. Hele minaresinin ucundaki hilalin içine yerleştirilmiş olan yıldız muhteşem duruyor. Murat Reis’in türbesine girince gördüğümüz güzellikten, öleceğiz zannettik. Murat Reis’in sandukası bir ay yıldızlı sancakla kaplı. Ellerimizi semaya açtık, göz yaşları içinde, Allah’a bu sancağın yeniden Rodos semalarında dalgalanması, niyazında bulunduk. Kendimize, Şaban Amca’nın sırtımızı sıvazlayarak ve duygulanarak “sen gerçek Türk’sün” demesi ile geldik. Evet, Cenab-ı Allah’ın bana verdiği en büyük paye, Müslüman ve Türk olarak dünyaya gelmem. Bir kez daha şükür ettim.

  Ben külliyeyi ziyaret ederken, Rodoslu Müslüman bir Türk aile de türbeyi ziyarete geldi. Orada onlarla yaptığım sohbette, Murat Reis’in sadece bir asker değil aynı zamanda bir Allah dostu olarak kabul gördüğünü anladım. İssa bey, hanımı Sebiha ve çocukları Nermin ile Galip’i alarak adakları kabul olduğu için türbeyi ziyarete gelmişlerdi. Onlardan dinlediklerim de içimi burktu.

  Heybeliada Ruhban Okulu’nu açanlara, dinler arası diyalogçulara ve misyoner muhiplerine duyurulur; Rodos’ta Türk okulları 1974’de Kıbrıs Barış Harekatı öncesinden beri kapalı. Türk çocukları yasal hakları olduğu halde dillerini öğrenemiyorlar. Yaşlılarla yaptığım sohbetlerde yüzde kırk civarında Türk çocuğunun Türkçe bilmediğini söylediler. Bazı aileler işi sıkı tutmuş ve çocuklarına Türkçeyi unutmamaları konusunda destek olmuşlar. Hele bir ihtiyarın 600 yıllık Rodoslu Türk olduğunu gururla söylemesi bana Türkiye’deki içine düştüğümüz zavallılığı hissettirdi. Türkiye’de, Anayasa’dan Türklüğü çıkartmaya çalıştıklarını ve bizimde buna ses çıkartmadığımızı, bu Rodoslu ihtiyar Türk bilse, yüzüme ne yapardı düşünmek bile istemiyorum.

  Türklerin Rodos’ta son yüz yıldır yaşadıkları, günümüzde Türkiye’de yaşadığımız olaylar açısından bir labarotuvar olacak şekildedir. Rodos’ta geçen yüz yıllık süreçte yaşananlar gibi bu gün Türkiye’de yaşadıklarımız gaflet, dalalet ve işbirlikçi ihanet içermektedir. Rodos ‘un bu konuda önde olmasının sebebi, sonucun Rodoslu Müslüman Türkler için zuhur etmesidir. Eğer Türk Milleti böyle yaşamaya ve davranmaya devam ederse sonu Rodos ve Rodoslu Türkler gibi olacaktır.
  Bize düşen ilk iş; Rodos’un ve Rodos’taki Türklerin durumuna düşmemek için gereken tedbirleri almak ve işe ilk önce kendi topraklarımızdaki hükümranlık hakkımızı korumaktan başlamaktır. İkinci yapılacak iş ; burnumuzun dibindeki Rodos başta olmak üzere İstanköy, Girit, Midilli, Sakız gibi Anadolu’muza yapışık adalar ile Batı Trakya ve tüm Yunanistan’daki Türk ve Müslümanların yardımına koşmak, onlara ilgi göstermek, haklı davalarını uluslararası platformlara taşımak ve bunları yapmadan önce de onların varlığını öğrenmektir. ..

  Rodos’u önce 1912’de önce İtalya’na sonra da 1947’de Yunan’a teslim etmekte gafleti ve ihaneti bulunanları Allah’a havale ediyor, iki cihanda ellerimin yakalarında olduğunu belirtiyor ve hepinizi Rodoslu Müslüman Türklerle kucaklaşmaya ve Rodos’ta yaşananlar üzerinden ülkemizde yaşananları tefekkür etmeye davet ediyorum.

  Allah, Rodoslu Müslüman Türklerin yardımcısı olsun ve Rodos’ta Türk varlığı ebediyen yaşasın…

  Özcan Pehlivanoğlu

Yorum yap