269) ERMENİ KRONOLOJİSİ

Yayin Tarihi 12 Haziran, 2008 
Kategori ERMENİ SORUNU, TÜRK DÜNYASI

ERMENİ KRONOLOJİSİ

1022

Ermeni topraklarının İmparator II. Basileios tarafından Bizans topraklarına katılması üzerine 40 bin Ermeni Anadolu’ya sürgün edildi.

1046

Ermeni hanedanları Bizans İmparatoru IX. Konstantin tarafından katledilerek yok edildi.

1054

Sultan Tuğrul Bey döneminde Selçuklulara bağlanan Ermenilere özerklik verildi.

1098

Ermeniler Haçlılarla işbirliği yaptılar.

1461

Fatih Sultan Mehmed, Bursa’daki Ermeni Piskoposu Hovakim’i (Ovakim) İstanbul’a getirterek kendisine Patrik unvanını verdi ve Ermenilere birçok haklar tanıdı.

1567

Türk matbaasının kurulmasından 160 yıl kadar önce Venedik’te matbaacılık eğitimi görmüş olan Sivaslı Apkar adındaki bir papaza İstanbul’da bir Ermeni matbaası açması için izin verildi.

1790

İlk resmi Ermeni Okulu, Amira Miricanyan ve Şnork Mığırdıç tarafından Kumkapı Fıçıcı Sokak’ta kuruldu.

1823

Artin Bezciyan adlı Ermeni, Kumkapı’da Bezciyan Okulu’nu kurdu.

1824

Patrik Karabet, Ermenice gramer okutan Kumkapı Okulu’nu Patrikhane’nin himayesine aldı.

1853

(22 Ekim) Ermeni Maarif Komisyonu kuruldu.

1876

Kurulan Mecliste Ermeni milletvekilleri de katıldı.

1877

(7 Aralık) Ermeni Milli Meclisi, Ermeni halkının askere yazılarak savaşa katılma kararını aldı.

1878

(13 Nisan) İstanbul Ermeni Patriği Nerses, İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury’ye gönderdiği muhtırada, Türklerle beraber yaşayamayacaklarını bildirdi.

(13 Temmuz) Berlin Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya, Osmanlı Ermenileriyle ilgili 61. madde eklendi.

(3 Ağustos) İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Salisbury, İstanbul Büyükelçisi Layard’a gönderdiği talimatta, Osmanlı Hükümeti’nin Doğu’da reformlara başlaması gerektiğini bildirdi

1890

(20 Haziran) Erzurum İsyanı

(Temmuz) Kumkapı Nümayişi

Birinci Sason İsyanı

1892 – 1893

Merzifon, Kayseri, Yozgat isyanları

1895

(30 Eylül) Babıâli olayı

Kasım ayında, Ermenilerin Maraş’ta isyan teşebbüsü

1896

30 Ekim İstanbul’da Ermeni eylemi

(1 Haziran) I. Van isyanı

(26 Ağustos) Osmanlı Bankası Olayı

1902

Ermeni dilcilerden H. Acaryan, “Ermeni Dili’ne Türk Dili’nin Tesiri ve Ermenilerin Türkçe’den Aldıkları Sözler” adında bir eser yazdı.

1904

İkinci Sason isyanı

1905

(21 Temmuz) Yıldız Camii’nde, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’e suikast teşebbüsü.

1908

Ermenilerin Jamanak adlı gazetesi yayın hayatına başladı.

İkinci Meclis açıldı ve Ermeni komitecilerden bazıları Millet Meclisi’ne girdi

1909

(14 Nisan) Adana’da Ermeni isyanı

1915

(15 Nisan) II. Van İsyanı

(24 Nisan) Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyette bulunan Ermeni komiteleri kapatıldı. Bu komitelerin idarecilerinden 2345 kişi tutuklandı.

(3 Mayıs) Ermeniler Van’da büyük bir katliama giriştiler.

(27 Mayıs) Yer Değiştirme (Tehcir) Kanunu çıkarıldı.

1918

(1 Şubat) Ermeni komitacı Arşak, Bayburt’ta katliam yaptı.

(25 Nisan) Ermeni komitacılar, Kars’ın doğusundaki Subatan köyünde 750 Müslüman’ı katletti.

(1 Mayıs) Ermeni komitacılar, Kars’ta, aralarında çocukların da bulunduğu 60 Müslüman’ı katletti.

1919

(20 Kasım) Osmanlı bürokrasisinde üst düzeyde görev yapan Bogos Nubar Paşa ve Şerif Paşa, Ermeni-Kürt bağımsızlık belgesini imzaladılar.

1920

(12 Ocak) 450 kişilik Ermeni süvari birliği, Antep’in Arapdar köyünde Müslümanlar’a işkence yaptı.

(2 Aralık) Gümrü Anlaşması imzalandı.

1921

(15 Mart) Talat Paşa, Berlin’de Ermeniler tarafından katledildi.

(6 Aralık) Sait Halim Paşa’yı Ermeniler Roma’da katletti

(16 Mart) Moskova Anlaşması imzalandı.

(18 Mart) Ermeni Misak Torlakyan, Azerbaycan İçişleri Bakanı Cevanşir Han’ı, Tepebaşı’ndaki Pera Palas Oteli önünde öldürdü.

(13 Ekim) Kars Anlaşması imzalandı.

1922

(22 Temmuz) Cemal Paşa, Tiflis’te Ermeniler tarafından katledildi.

1923

Ermeni asıllı Münib Boya, Van milletvekili olarak meclise girdi.

(24 Temmuz) Lozan Anlaşması imzalandı.

1934

Franz Werfel’in, “Musa Dağ’da Kırk Gün” adlı romanı, ABD’de İngilizce yayımlandı.

1935

(15 Aralık) Pangaltı Ermeni Kilisesi’nde toplanan bir grup Ermeni, Franz Werfel’in, “Musa Dağ’da Kırk Gün” adlı eserini “Türk milleti hakkında iftiralarla dolu olduğu” gerekçesiyle yaktı.

1936

Franz Werfel’in, “Musa Dağ’da Kırk Gün” adlı eserinin Fransa’da yayımlanması, Türk basınının tepkisini çekti.

1937

Cevat Rıfat Atilhan, “Musa Dağı” adında kitap yazarak, Franz Werfel’in eserinin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Werfel’in, “Musa Dağ’da Kırk Gün” adlı eserinin filme alınmasının engellenmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde gündeme geldi.

1943

Ermeni asıllı Berç Türker Keresteci, Afyonkarahisar milletvekili oldu.

1957

Mığırdıç Şellefyan, 27 Ekim seçimlerinde, Demokrat Parti listesinden İstanbul milletvekili seçildi.

1964

(24 Aralık) Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kipriyanu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde “Ermeni Meselesini” ortaya atarak Türkiye aleyhine karar çıkarmaya çalıştı.

1965

(24 Nisan) Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, Ermeniler tarafından Türkiye aleyhine gösteri düzenlendi.

1969

(24 Nisan) Londra’da, Türk Elçiliği önünde Ermeniler tarafından gösteri yürüyüşü tertip edildi.

1973

(27 Ocak) Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir, Mığırdıç Yanıkyan adlı Ermeni tarafından katledildi.

1975

(20 Ocak) ASALA (Gizli Ermeni Kurtuluş Ordusu) örgütü kuruldu.

(22 Ekim) Viyana’da, Büyükelçi Daniş Tunalıgil katledildi.

(24 Ekim) Paris’te, Büyükelçi İsmail Erez ile polis Talip Yener katledildi.

1976

(16 Şubat) Beyrut Büyükelçiliği Birinci Kâtibi Oktay Cerit katledildi.

(28 Mayıs) Zürih Çalışma Ateşeliği Bürosu bombalandı. Saldırının faili olduğu anlaşılan Noubar Soufoyan adlı bir Ermeni yakalandı, yargılandı ve suçu sabit görülerek 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1977

(29 Mayıs) İstanbul Yeşilköy Havaalanı’na ve Sirkeci garına patlayıcı madde atıldı, saldırıda 4 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı. Saldırıları “Aşırı Ermeni Hareketleri Örgütü” üstlendi.

(9 Haziran) Vatikan Büyükelçisi Taha Carım katledildi.

1978

(3 Ocak) Brüksel Büyükelçiliği’ne patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı “Ermeni Yeni Direniş Örgütü” üstlendi.

(3 Ocak) Londra’daki Türk bankasına patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı “Ermeni Yeni Direniş Örgütü” üstlendi.

(2 Haziran) Madrit’te, Büyükelçi Zeki Kunaralp’ın eşi Necla Kunaralp ve emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu katledildi.

(8 Temmuz) Paris Büyükelçiliği Çalışma Ataşeliği ve Türkiye Turizm Bürosuna patlayıcı maddeler atıldı. Saldırıyı “Ermeni Soykırım Adalet Komandoları” üstlendi.

(6 Aralık) Cenevre Başkonsolosluğu’na patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı “Ermeni Yeni Direniş Örgütü” üstlendi.

(17 Aralık) THY Cenevre Bürosuna patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı “Ermeni Gizli Kurtuluş Örgütü (ASALA)” üstlendi.

1979

(15 Nisan) Yunan Hükümeti, Atina’nın Nea Simirna meydanında “‘Ermeni İntikam Anıtı”nın dikilmesine izin verdi.

(22 Ağustos) Cenevre Başkonsolosluğu’nda Konsolos Yardımcısı Niyazi Adalı’ya karşı suikast düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı ASALA üstlendi.

(27 Ağustos) THY Frankfurt Bürosuna patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı ASALA üstlendi.

(4 Ekim) THY Kopenhag Bürosuna patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı ASALA üstlendi.

(12 Ekim) Lahey’de, Amsterdam Büyükelçisi Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler katledildi.

(22 Aralık) Paris’te Turizm Müşaviri Yılmaz Çopan katledildi.

1980

(10 Ocak) ASALA, THY Tahran Bürosuna bombalı saldırıda bulundu.

(6 Şubat) Büyükelçi Doğan Türkmen, Bern’de saldırı sonucu yaralandı.

(10 Mart) Ermeni teröristler THY’nın Roma Bürosunu bombaladılar. Saldırıda 2 İtalyan hayatını kaybetti, 14 İtalyan da yaralandı.

(8 Nisan) ASALA, Sayda toplantısında, Kürtlerle Ermeniler arasında benzerlik olduğunu iddia ederek Kürtleri kan kardeşi olarak ilân etti.

(17 Nisan) Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel silahlı saldırıya uğradı. Koruma görevlisi Tahsin Güvenç yaralandı.

(19 Nisan) ASALA, Marsilya Türk Konsolosluğu’na roketatarlı saldırı düzenledi.

(31 Temmuz) Atina İdari Ateşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen acımasızca katledildi.

(5 Ağustos) Lyon’da, Ermeniler tarafından konsolosluğun basılması sonucu Kadir Atılgan, Ramazan Sefer, Kavas Bozdağ ve Hüseyin Toprak adlı vatandaşlar yaralandı.

(26 Eylül) Paris’te, Basın Ataşemiz Selçuk Bakkalbaşı silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.

(10 Kasım) ASALA örgütü, Strasburg Türk Konsolosluğu’na bir saldırı düzenledi.

(17 Aralık) Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ile koruma polisi Engin Sever katledildi.

1981

(13 Ocak) Paris Büyükelçiliği Maliye Müşaviri Ahmet Erbeyli’nin arabasına bomba konuldu; Erbeyli ölümden döndü.

(4 Mart) Paris’te Çalışma Müşaviri Reşat Moralı ile din görevlisi Tecelli Arı şehit edildi.

(3 Nisan) Kopenhag’da, Çalışma Müşaviri Cavit Demir, evine giderken Ermeni teröristlerce kurşunlandı ve ağır şekilde yaralandı.

(9 Haziran) Cenevre’de, sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Mehmet S. Yergüz katledildi. Olayı ASALA üstlendi.

(24 Eylül) Paris Başkonsolosluğu’nu basan Ermeniler, güvenlik görevlisi Cemal Özen’i acımasızca katlettiler.

(3 Ekim) Roma Büyükelçiliği 2. Katibi Gökberk Ergenekon, Ermeni teröristlerin silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralanarak saldırıdan kurtuldu.

(27 Kasım) Avrupa’da bulunan “Ermeni Öğrenciler Birliği” ile “‘Kürt Öğrenci Derneği”, Londra’da ortak bildiri yayınladılar

1982

(28 Ocak) Los Angeles’da, Başkonsolos Kemal Arıkan, Harry Sasunyan ve Kirkor Saliba tarafından katledildi.

(8 Nisan) Ottowa Büyükelçiliği Ticari Müşaviri Kemalettin Kâni Güngör silahlı saldırı sonucu yaralandı.

(5 Mayıs) ABD’nin Boston Bölgesi Fahri Konsolosu Okan Gündüz katledildi.

(7 Haziran) Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay katledildi. Bu arada, Ottowa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Atilla Altıkat, Bulgaristan Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan ve Lizbon Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu da silahlı saldırıya uğradılar. Türkiye’nin Kanada Büyükelçiliği görevinde bulunan Coşkun Kırca da, silahlı saldırıya uğradı.

(7 Ağustos) 3 Ermeni terörist, Ankara Esenboğa Havalanına silahlı, bombalı saldırı düzenlediler ve katliam yaptılar. Otomatik silahlarla ve bombalarla orada bulunanlara saldıran teröristler, 3’ü emniyet görevlisi olan toplam 9 kişiyi öldürdüler ve 78 kişiyi yaraladılar. Levon Ekmekçiyan isimli terörist yakalandı.

(10 Ağustos) Artin Penik adlı Ermeni, Esenboğa katliamından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendini yakmak suretiyle Ermeni terörünü lânetledi.

1983

(29 Ocak) Levon Ekmekçiyan, 1982 yılı Esenboğa baskını nedeniyle Ankara’da idam edildi.

Harut Levonyan ve Rafi Elbekyan adlı iki Ermeni militan tarafından Türkiye’nin Yugoslavya Büyükelçisi’ne düzenlenen suikast sırasında, yoldan geçen bir Belgrad’lı öldü.

(15 Temmuz) ASALA mensubu teröristler, Paris Orly Havalimanı THY Bürosuna bombalı saldırı düzenledi. Olayda, 4’ü Fransız, 2’si Türk, 1’i ABD’li ve 1’i İsveç’li olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi de yaralandı.

(27 Temmuz) Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği’ni basan 5 Ermeni ölü olarak ele geçirildi.

1985

(12 Mart) Ottowa Büyükelçiliği, silahlı, bombalı 3 Ermeni terörist tarafından basıldı. Kanada’lı koruma görevlilerinden biri vurulup öldürüldü. Büyükelçi Coşkun Kırca yaralı olarak kurtuldu.

1991

(21 Ocak) Ermeniler, Hacılar kentine bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 Sovyet askeri ile 2 Azeri öldü. Ermeniler ayrıca, Azerbaycan’ın Sesi gazetesi muhabiri Savâtin Askerova’yı katletti.

(13 Nisan) Karabağ’da, Ermeniler ile Azeriler arasında çatışmalar çıktı. Azeri köyleri Ermeniler tarafından top ateşine tutuldu.

(23 Nisan) Suşa kasabasına bağlı Azeri köyleri, Ermeni köylerinden açılan top ve makineli tüfek ateşine maruz kaldı. Olayda 3 Azeri öldü, 3 ev yıkıldı, 3 ev de oturulamaz hale geldi.

(26 Nisan) Karabağ bölgesinde 4 Azeri güvenlik görevlisi öldürüldü. Olayı “Karabağ Savaşçıları” adlı Ermeni örgütü üstlendi.

(23 Eylül) Ermenistan bağımsızlığını ilan etti.

(26 Aralık) Sovyetler Birliği dağıldı. 23 Eylül’de bağımsızlığını ilan eden Ermenistan fiilen ve hukuken bağımsız oldu.

1996

Levon Ter-Petrosyan, ikinci defa Ermenistan Devlet Başkanı seçildi.

1997

(20 Mart) Taşnaksutyun örgütü liderlerinden Robert Koçaryan, Ermenistan Başbakanı oldu.

(20 Aralık) Ermeniler, Surp Agop Hastanesi’nin 160. yıldönümünü yılbaşı şöleniyle birlikte kutladılar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1997 Sedat Simavi Ödülü’nü gazetecilik dalında Garbis Özatay’a verdi.

1998

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Jamanak gazetesinin 90. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetenin editörü Ara Koçunyan’ı Cumhurbaşkanlığı köşkünde kabul etti.

(Şubat) Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan istifa etti. Böylece Robert Koçaryan’a liderlik yolu açıldı. Petrosyan, Karabağ’da barış istediği için aşırı milliyetçilerin tepkisini çekmişti.

(Şubat) Petrosyan’ın istifasını değerlendiren Azerbaycan Halk Cephesi Başkanı Elçibey, Koçaryan’ın geçmişte Rusları arkasına alarak Karabağ’da Azerbaycan’a karşı ayaklandığını bildirdi.

(30 Mart) Koçaryan, Ermenistan Devlet Başkanlığı’na seçildi.

(Temmuz) Bölücü örgüt PKK’nın başı Abdullah Öcalan, Ermenistan yönetiminden, örgüte özel köy tahsis edilmesini istedi.

(14 Ekim) Mesrob Mutafyan, Türkiye Ermenileri 84. Patriği seçildi.

TARİHTEN İBRET ALMAYANLAR, MUSİBETİ YAŞARLAR!

YENİDEN ERGENEKON

Paylaş:

Yorumlar

“269) ERMENİ KRONOLOJİSİ” yazisina 12 Yorum yapilmis

 1. ulusu çavuşoğlu yorum tarihi 12 Haziran, 2008 10:00

  bir musubet bin nasihatten daha iyidir. hep türkle ol ve hep türk kal.

 2. ülkü başsoy yorum tarihi 12 Haziran, 2008 20:59

  4 Nisan 1915 tutuuklamalarinin sayisi 2345 degildir. Bu rakam 235
  veya 245’tir. Kamuran Gurun İstanbul’da yapilan konuyla ilgili
  Konferansi’nda, kaynaklarini da belirterek,gayet guzel irdeliyor.
  Ermeni kaynaklari da 235 veya 245 seklinde veriyor.
  Konuyla ilgili bircok Turk kaynagi ise, ne yazik, bu rakami 2345
  olarak veriyor ki yanlistir. Duzeltirseniz yararli olur.
  Selamlar.
  Ulku Bassoy

 3. Samet Acar yorum tarihi 12 Haziran, 2008 22:04

  TÜRKİYE’DE ,”EVKAF” OSMANLI’DAN KALAN TOPRAKLAR ÜZERİNDE YENİ ÇIKAN VAKIF KANUNUNA GÖRE ,ESKİ TOPRAKLARINA KAVUŞACAKLARDIR.ANCAK LOZAN ANTLAŞMASINA GÖRE DEĞİLDİR.YANİ LOZAN DELİNMİŞTİR.ÇÜNKÜ GEREK BATI TRAKYADA YAŞAYAN TÜRKLER VE GEREKSE DİĞER ÜLKELERDE YAŞAYAN TÜRKLERLE KARŞILIKLI AÇILIMLAR OLMASI ŞARTI MEVCUTTUR.ŞU ANDA TÜRKİYE’NİN İL VE İLÇELERİNDE KADASTRO ÇALIŞMALIRI DEVAM ETMEKTEDİR.ERMENİLER’İN TOPRAKLARI VAKIFLARININ ÜZERİNE TAPULANMAKTADIR.BİLGİLERİNİZE ARZ OLUNUR.

 4. Şenol Keskin yorum tarihi 12 Haziran, 2008 22:22

  17 Aralık 1980 tarihinde katledilen Sidney Başkonsolosu, Şarık Arıyak’tır. Sehven bir ermeni soyadı gibi (Arıkyan)olarak yazılmıştır.

 5. Yılmaz Karahan yorum tarihi 12 Haziran, 2008 22:44

  Sayın BAŞSOY ve Sayın KESKİN’e uyarıları için teşekkür eder, saygılar sunarız

 6. FikirYolu.com » Blog Arşivi » yenidenergenekon.com’dan Son Yazılar yorum tarihi 15 Haziran, 2008 01:28

  […] 269) ERMENİ KRONOLOJİSİ […]

 7. Rahib Mubariz oglu yorum tarihi 17 Haziran, 2008 15:57

  Azerbaycan hakkinda chok az yazilmish.Ermenilerin Azeri turklerinin bashlarina getirdikleri facielerin sayi saymakla bitmez.Xocali faciyesini hich yazmamishsiniz bile.10000 insan faciede kirlimish .butun kent yandirilmish.chokkk vahshilikler yapilmish ermeni kuldurlari tarafindan.saymakla bitmez yani.ermenlere guzesht YOK bundan sonra.

 8. Rahib Mubariz oglu yorum tarihi 17 Haziran, 2008 16:02

  Bana kalirsa butun turkler birleshmeli.Ermeniler Yer yuzunden silinmeli.Ermeni adinda milliyet olmamali.chunki biz onlara chok iyilik yapdik,ama karshiligi ne oldu?ermeniler yalniz TURKLERE zarar vermekten bashka bir shey diyil

 9. ilhan macit yorum tarihi 28 Temmuz, 2008 04:56

  tbizim en buyuk zaafimiz tebessum edip kucak acmak. bakin fransizlara almanya ile savas icin ceyir bagimsizligi karsiliginda genclerini yolladi fransiz birliklerine . onlar almanyada carpisirken fransa sozunu tutmadi bize soyledikleri soykirimin alasini belgeli olarak cezayire uyguladi. biz soykirim yapalim demiyorum ama icinede sokma arkadas. ne yahudiyi ne ermeniyi uzak tut bunlar yilan gibidir. sana tutunup karsiya gecmek ister karsiya gecince de seni sokmak. ama bekleyin tarih yeniden tekerrur edecek. bir savas cikacak arkadaslar 3. dunya savasi. allah sonumuzu hayir etsin vakit yakindir

 10. mustafa yorum tarihi 19 Ekim, 2008 15:50

  bu ne ya hibişey anlamadım yaaaaaaa

 11. ahmet yorum tarihi 1 Kasım, 2008 03:37

  Ayidan post, Ermeniden dost olmaz……..Gel bunu bizim Cumhurbaskani Abdullah GUL e anlat.

 12. Turan yorum tarihi 18 Şubat, 2009 23:24

  1918-ci ildə 18 mart – 1 nisan tarixlərində Ermənilər 20000 Azəri Türkünü öldürmüşlər. Azərbaycana köməyə gələn Qafqaz İslam Ordusu Ermənilər tərəfindən müqavimətlə qarşılandı. Ermənilər əsir aldıqları 15 piyada və bir süvari TÜRK ƏSGƏRİNLƏRİNİ DOĞRAYARAQ öldürdülər. Qafqaz İslam ordusu Azərbaycan uğrunda 2000 dən artıq şəhid vermişdir. ALLAH BÜTÜN ŞƏHİDLƏRİMİZƏ RƏHMƏT ELƏSİN!!!!!!!!!!!

Yorum yap