264) İHANET, HİLE, SOYGUN…

Yayin Tarihi 14 Haziran, 2008 
Kategori BASIN-YAYIN

İhanet, Hile, Soygun, Kayırma…

Tekmili Birden TRT Ekranlarında…

image00132.jpg

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iki kez veto edildiği halde, Abdullah Gül tarafından Kasım 2007 tarihinde TRT Genel Müdürlüğüne getirilen İbrahim Şahin’in icraatları “bu kadarı da olmaz” dedirtiyor!

Günlerdir basın tarafından yakın takibe alınan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin‘nin TRT görevi nedeniyle aldığı maaşından başka Telekom ile Avea’dan aldığı astronomik maaşları ve kanun dışı uygulamaları Meclis Bütçe görüşmelerine de damgasını vurdu…AKP ve Fetullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen isimlerin kadrolaşmasının yanı sıra TRT’de yaşanan bu büyük vurgun CHP Milletvekili Muharrem İnce tarafından meclis kürsüsünden de dile getirildi.TRT Genel Müdürü’nün Telekom ve iştiraklerindeki görevlerini gizleyerek RTÜK’e başvuru yaptığını açıklayan CHP‘li milletvekili İnce, İbrahim Şahin hakkında yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Şahin’in yasalara aykırı olarak aldığı maaşların defalarca sorulmasına rağmen cevap alınamadığını söyleyen Muharrem İnce, Telekom‘un TRT Genel Müdürüne son model makam aracı tahsis etme amacını sordu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin tarafından gerçekleştirilen   “gece yarısı operasyonuyla” Haber Dairesi başkanlığına getirilen Ahmet Çavuşoğlu‘nun Türkiye’de geçerliliği bulunmayan ve şeriat üniversitesi olarak bilinen Elezher’de eğitim görüp görmediğini de soran İnce, TRT’de yayınlanan “Ezberbozan” adlı programın yapımcısı Tamer Korkmaz‘ı da  gündeme getirerek, Atatürk‘ün silah arkadaşı İsmet İnönü‘ye “Millet düşmanı” diyerek saldıran Korkmaz’ın devlet televizyonunda görev alabilmesini eleştirdi.

CHP Milletvekili Muharrem İnce’nin TRT’de dönen dolaplarla ilgili sözleri 10 Haziran 2008 tarihli TBMM Tutanaklarına böyle geçti:

TRT BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

10 Haziran 2008 SalıBİRİNCİ OTURUM
CHP GRUBU ADINA:
Muharrem İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
On beş gündür bu kürsüde TRT sürekli eleştirildi. Ben teşekkürle başlıyorum TRT Genel Müdürüne ve TRT yönetimine. Her ne kadar basın toplantısı yaptığımda kameraman gelip muhabir gelmese de beni yakından izledikleri için -herhâlde hakkımda bir belgesel çekecekler-seçim bölgem başta olmak üzere, Ankara’da yakından beni izledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu belgeseli de dört gözle bekliyorum ve öncelikle şunu söylemek istiyorum:
Mesela, benim bir teyzemin oğlu yok; Devlet Demir Yollarında yönetici, Telekom‘da yönetici, Telekom‘un yıllık 1,5 trilyonluk etinin alımı için şu firmadan alacaksınız diye öneren bir teyzemin oğlu yok. Eğer böyle bir belgesel çekecekseniz, o teyzesinin oğlu kiminse, bence, belgeselin giriş kısmına da lütfen, bu ayrıntıyı unutmayın diyorum.Sayın milletvekilleri, burada çeşitli sorular sorduk. Bu sorulara cevapları, tabii ki Sayın Genel Müdür Sayın Bakana aktardı, Sayın Bakan da Genel Kurula, dolayısıyla, halkımıza, milletimize anlattı. Peki, bu verilen bilgiler doğru muydu? Giriş sürecinden itibaren anlatmak istiyorum:

Birincisi, Sayın Genel Müdür, RTÜK’e yaptığı başvuruda Telekom ve Telekom’un iştiraklerindeki görevlerini yazmamış. RTÜK’e verdiği CV’si elimde. Bu CV’sinde feragat ettiği iştirakçi kuruluşlarla ilgili hiçbir görevini yazmamış.

Şimdi, diyorum ki: Bu görevini yazmamışsa ne olacak? Ben, yarın sabah suç duyurusunda bulunuyorum. Türk Ceza Kanunu madde 206: “Bir resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Ben, Sayın Genel Müdürün daha görevine başlarken RTÜK’e özgeçmişini bildirirken bu görevlerini bildirmediği için yarın suç duyurusunda buluyorum.

Şimdi, o feragat ettiği işlere de geleceğim, sırasıyla.
Sayın milletvekilleri, yine benim öğrenmek istediklerim var. 12-14 Mart 2008 tarihlerinde İngiltere‘de yapılan IPTV Dünya Forumu toplantısına hangi kimlikle gitmiştir Sayın Genel Müdür? Telekom yöneticisi kimliğiyle mi, TRT yöneticisi kimliğiyle mi ve eğer Telekom yöneticisi kimliğiyle gittiyse, ayrıca TRT’den harcırah almış mıdır? Bu milletin temsilcisi olarak bunları öğrenmek istiyorum.

Haber Dairesi Başkanlığına getirilen kişiyle ilgili çeşitli sorular soruldu. Ben bir tane daha sorayım: El Ezher’de eğitim gördü mü? Tercih sebebiniz bu mu? Bunları öğrenmek istiyoruz.

Yine bir başka konu, bunu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Şu açıklayacağım konuyu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Bakınız, TRT’de “Ezberbozan” diye program yapan bir kişi, Tamer Korkmaz. Sayın Bakan, sizin de takdirlerinize bırakıyorum bunu. Siz, yarın bu ülkenin askerleriyle, generalleriyle, paşalarıyla yan yana olacaksınız. Bakın, bu ülkeyi kuran iki kişiden birisi olan İsmet İnönü‘ye ne yazmış TRT’de “Ezberbozan” programını yapan Tamer Korkmaz adlı kişi 8/6/2008 günü, iki gün önce. Yazının üst kısmında Ertuğrul Özkök’ü eleştiriyor. Ondan sonra diyor ki: “Böylelikle, aynen İsmet İnönü gibi bu millete düşman olduğunu kanıtlıyor.”

Muharrem İNCE (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, bu ülkede İsmet İnönü‘ye “Millete düşman” diyen bir kişi, bu ülkenin, bu devletin kanalında program yapıyorsa takdir sizin. Benim muhatabım Genel Müdür değil, benim muhatabım siyasetçi. Bunun hesabını elbet bir gün gelecek vereceksiniz.


Verilen bilgiler, Sayın Genel Müdürün Sayın Bakana aktardığı bilgiler doğru mu, yanlış mı? Bakın, iddia ediyorum buradan: Alınan personel sayısı 21 değil 69’dur; 21’i kadrolu, 33’ü götürü bedel hizmet sözleşmeli, 15’i geçici işçidir. Bu Genel Kurul yanıltılmaktadır, halkımız yanıltılmaktadır. Yine Sayın Genel Müdür açıklamış, “TRT Ankara Radyosunda 200 tane genel müdür var” demiş; müdür sayısı 18. Burada verdiği bilgi de doğru değil.


Şimdi gelelim diğer verdiği bilgilere. Geçtiğimiz hafta burada ben konuşurken sendikacılara baskı yapıldığını söyledim. Sayın Genel Müdür de Sayın Bakana “Hayır, böyle bir şey yok.” dedi. Bakın, merak ediyorsa Sayın Bakan belgeler elimde, tutanaklar elimde. Bakın 12/5/2008 tarihli gizli yazı, 9 Mayıs 2008 tarihindeki tutanak ve…
ÖZKAN ÖKSÜZ (Konya) – Gizli yazı nasıl eline geldi?Muharrem İNCE (Devamla) – Tabii benim elime gelecek, ben ana muhalefet partisinin milletvekiliyim. Milletvekilliği yan gelip yatma yeri değildir, çalışıyorum ben. (CHP sıralarından alkışlar) Tabii bana gelecek, kime gelecek? Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın. İhaleden avanta almadım, iş takibi yapmadım; adam gibi milletvekilliği yapıyorum. Tabii bana gelecek bilgi, belgeler. Tabii bana gelecek, sana mı gelecek? (CHP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, bakın, Sayın Genel Müdür Başbakanlık Genelgesini dahi dinlemiyor.


Başbakanlık 2003/37 sayılı Genelgesinde şöyle diyor: “Sendika ve konfederasyon yöneticileriyle, aylıksız izinli sayılan şube yöneticilerinin il dışına çıkışlarında izin almalarına gerek yoktur.” Böyle bir Başbakanlık Genelgesi olmasına rağmen sendikacılara izin almadan kent dışına çıktın diye soruşturma açılıyor. Değerli arkadaşlarım, TRT’de bir keyfîlik söz konusudur.


Şimdi gelelim bu maaş olayına, fazla zamanım yok maaşı açıklayayım. Herkes sordu “TRT Genel Müdürü kaç para maaş alıyor?” diye, cevap yok. Ben kürsüye geldim, cevap yok. Gizli oturum istedik, kapalı oturum istedik, cevap yok. Sonra ne olduysa… Bakın, ticaret sicili kayıtları elimizde: Assist Rehberlik, Argela Yazılım, İnnova Bilişim; 1 milyar bundan, 1 milyar bundan, 5 milyar ondan, 8 milyar Telekom’dan; 6,296 TRT’den. Sonra, Sayın Bakan çıktı geçen gün, burada, “Bunlardan feragat etmiş.” dedi.


Bakın, değerli arkadaşlarım, biz bu kadar sorduk. Bir: Ne zaman feragat etti? Tutanakları tek tek inceledim, acaba kaçırdım mı diye… Mademki Assist başta olmak üzere -oradan 5 milyar çünkü- bu tür yönetim kurulu üyeliklerinden aldığı paralardan feragat etmişse, ne zaman feragat etti? Huzur hakkı aldı mı? Genel Müdürlüğe başladığı günden bu yana, başladığı ilk gün daha, feragat etti mi? Ne zaman etti? Yani, biz bunları gündeme getirince mi feragat etti? Ben feragate mi inanacağım, sözle söylenen bir şeye mi inanacağım, elimdeki ticaret sicil kaydına mı inanacağım? Benim elimde bunlar resmî belge. Yani, çalışırsanız sizin de olur elinizde bu tür belgeler. Bunlar burada yazılı. Telekom’dan 8 milyar alıyor. Öger Telekom’dan para alıyor mu? Sayın Bakan, merak ediyorum ben bunları. Ben feragat dilekçesini görmek istiyorum. Bu feragat dilekçesinin tarihi ne zaman?
OKTAY VURAL (İzmir) – Tarihsiz!Muharrem İNCE (Devamla) – Tarihi yok… Kimse söylemiyor… Yani, biz, on beş gündür, Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada bütün arkadaşlarım, kürsüye gelen her arkadaşım, soru soran her arkadaşım ısrarla bunu soruyor, ısrarla cevap alamıyoruz. Feragat… Neden feragat etti? Yani, feragat edecekse, buralardan ücret almayacaksa -angarya anayasal bir suçtur- bu kadar işi niye yapıyorsunuz bedava? Bunları öğrenmek bizim hakkımız.


Yine, Telekom’la TRT arasında bir çıkar çatışması olduğunda Sayın Genel Müdür hangi tarafı tutacak? Ben size söyleyeyim: Kesinlikle Telekom’un tarafını tutacak. Son model araba, 06 TJL 73 Plakalı, Telekom’dan Sayın Genel Müdüre tahsis edilmiş. TRT’de araba yok mu? Yahu, bu ülkede yüz elli bin tane makam otomobili var. Bu ülkede, bir tek milletvekillerinin makam otomobili yoktur, bir tek onların yoktur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz.HAYRETTİN ÇAKMAK (Bursa) – Önerge getirin…

Muharrem İNCE (Devamla) – Öyle bir talebimiz yok, istediğimizden değil ama TRT’deki araçları beğenmeyip de Telekom’dan son model arabaya binmesini söylüyorum ben. Bizim öyle bir talebimiz yok. Allah’a şükür, şoförlüğümüz de var, arabamızı kullanıyoruz. Talebi olanlar düşünsün.
Değerli arkadaşlarım, ben tekrar tekrar şunu söylüyorum, konuşmamın başında söylediğimi belki anlaşılmamıştır diye bir daha hatırlatıyorum: Benimle ilgili belgesel çekimlerinde bir teyze oğlunu araştırın lütfen. Acaba bu teyze oğlu, Telekom’daki ve Devlet Demir Yollarındaki yönetici olan bu teyze oğlu “Şu firmadan et alacaksınız.” diye Telekom’a 1,5 trilyonluk et aldırdı mı, aldırmadı mı? Böyle bir tavsiyede, böyle bir baskıda bulundu mu, bulunmadı mı? Ben de bunun belgeselini yakında açıklayacağım. Benim belgeselimde çıksa çıksa aslan gibi yürekli bir fizik öğretmeni çıkar, başka bir şey çıkmaz.
Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın İnce.

HEDDAM

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap