21) SAHİPATAOĞULLARI BEYLİĞİ

Yayin Tarihi 9 Ocak, 2014 
Kategori ANADOLU BEYLİKLERİ VE ATABEYLİKLER

Sahipataoğulları Beyliği

image00115.jpg

Anadolu Selçuklu veziri  Sahip Ata Fahrettin Ali’nin oğulları tarafından Afyonkarahisar ve yöresinde kurulan Türk beyliği (1275 – 1343). Birkaç Anadolu Selçuklu hükümdarına vezirlik yapan Sahip Ata Fahrettin Ali, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde (1265 – 1282) Anadolu’yu denetimi altına alan İlhanlı hükümdarı Abaka Han tarafından Moğollara karşı Memluklarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle vezirlikten uzaklaştırılarak tutuklandı (1272).

Bir süre sonra hapisten kurtulan Sahip Ata, Abaka’nın huzuruna çıkarak yeniden vezir olma hakkını kazandığı gibi, oğulları Tacettin Hüseyin ile Nusrettin Hasan’a Afyonkarahisar (Karahisar) ve yöresinin has olarak verilmesini sağladı ( 1275). Böylece Sahipataoğulları Tacettin ve Nusrettin’in ortak yönetimi altında kurulan beylik, Karamanoğlu Mehmet Bey ile düzmece Selçuklu şehzadesi Cimri’nin Konya’yı ele geçirmeleri üzerine (1277) onlara karşı harekete geçti. Karamanlılarla yapılan Değirmençayı Savaşı’nda ( 1277), Tacettin Hüseyin ve Nusrettin Hasan ölünce, Hasan’ın oğlu Şemsettin Mehmet beyliğin başına getirildi. Şemsettin Mehmet de Germiyanoğulları’nın bir saldırısını önlemek için giriştiği savaşta ölünce (1287), oğlu Nusrettin Ahmet ardılı oldu. İlhanlılar’ın Anadolu genel valisi Timurtaş, kendisine başkaldıran uç beylerini denetim altına almak için sefere çıktığında, Sahipataoğlu Nusrettin Ahmet, Germiyanoğulları’na sığındı. 

Karahisar’ı kuşatan Timurtaş, babası Emir Çoban’ın İlhanlı hükümdarı Ebu Sait tarafından öldürülmesi üzerine kuşatmayı kaldırıp Mısır’a kaçınca ( 1327), yurduna geri dönen Nusrettin Ahmet, Germiyanoğulları’nın egemenliğini tanıdı. Onun ölümünden ( 1343) sonra da toprakları Germiyanoğulları beyliğine katılan Sahipataoğulları ortadan kalktı.

Kaynak: turkcebilgi.com

image0025.jpg

Bugünkü Afyonkarahisar şehrinin Selçuklular ve sonrasındaki dönemlerde yöneticisi olan Sahipataoğul-ları Beyliği’nin önde gelen fertlerinin kabirleri, şehir merkezinde, artık pek fark edilmeyen bir bölgede yer alıyor. Yoncaaltı Camii’nin arkasındaki Sahipler Sultan Türbesi’nde 15 sanduka bulunduğu belirtiliyor. 15 sandukaya ait 8 mezar taşının okunduğuna dikkat çekiliyor. Mezar taşlarından yola çıkılarak tespit edilen ve kabirleri Sahipler Sultan Türbesi’nde bulunan Sahipataoğulları mensupları şöyle: Muzafferüddin Devle Bey (öl:1333), oğlu Hamza Bey (öl:1368-69), Hasan Bey (öl:1368-69), Ali Bey (öl:1389), Sinan Bey (öl:1396), Mahmut Bey (öl:1375), Mahmut Beyin kızı Hand Bey Hatun (öl:1347), Yahşi Bey oğlu Balı Bey (öl:1428). http://www.kocatepegazetesi.com

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap