19) SÖMÜRGECİLİK NEDİR ?

Yayin Tarihi 7 Aralık, 2007 
Kategori KÜLTÜREL, SİYASİ

SÖMÜRGECİLİK

Sömürgecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik, kolonyalizm

Sömürgeciler genellikle sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına el, iş gücüne, pazarlarına el koyar ve aynı zamanda sömürgeleri altındaki halkın sosyo-kültürel, dini değerlerine baskı uygularlar. Sömürgecilik ile emperyalizm kimi zaman birbirleri yerine kullanılan terimler olmakla birlikte emperyalizm, şekli olduğu kadar şekli olmayan alanlarda da kontrolün hakim gücün elinde bulunduğunu durumlarda kullanılmaktadır. Sömürgecilik terimi aynı zamanda bu sistemi meşrulaştırmak veya yaymak için kullanılan bir dizi inanca da işaret etmektedir, zira Sömürgeciler kendilerinin sömürdükleri insanlardan daha üstün olduklarına inanırlar. Sömürdükleri insanları gelişmemiş toplumlardan seçerler . Dünya bu sömürgecileri, gelişmemiş toplumları refaha kavuşturmak ve gelişmelerinde katkıda bulunmak amacıyla baskı altında tuttukları şeklinde algılar veya algınlanması sağlanır. Bir bakıma iyimserlik havası estirilir. Sözde bilimsel teorilerle de desteklenmeye çalışılan bu tip inançlar daha çok 19.yüzyılda Avrupa’da yayılmış ve Avrupalıların tüm dünyada sömürgeci güç olarak yayılmasının da sözde meşru dayanağı olmuştur.

Avrupa sömürgeciliği kabaca iki büyük dalgaya ayrılabilir. İlki keşiflerle başlamış ikincisi de 19.yüzyılın ikinci yarısında başlayan dönemidir…

Sömürge Tipleri

Farklı sömürgecilik tipleri vardır. Sömürgecilerin büyük kentlerdeki halkları sömürdükleri topraklara taşıdıkları tipe örnek ABD’nin ilk onüç eyaleti, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Sovyet döneminde Sibirya’da gerçekleştirilmiştir. Sömürgeciler sömürdükleri topraklardaki yerli halkı kontrol etmesi veya güçle tehdit etmesi için İngilizlerin Hindistan’da, Mısır’da, Hollandalıların uzakdoğuda ve Japonların sömürge imparatorluklarında yaptıkları gibi yöneticiler atarlar. Bazen Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi sömürgeci gücün kendi topraklarından getirdiği halklar yerli halklarla karışır bazen de ki çoğunlukla olan budur; Fransa’nın yönetimi altındaki Cezayir’de veya Güney Rodezya’da olduğu gibi ırken ayrı topluluklar halinde yaşamaya devam ederler.

Bir başka türde de Barbados, Saint-Domingue ve Jamaika gibi ülkelerdeki geniş çiftliklere beyaz sömürgeciler siyah köleler getirerek çalıştırırlar. Bir diğer sömürge türünde ise sömürgenin asıl amacı bölgenin daha geniş bir şekilde kolonize edilmesi değil ticarettir.

İlk Avrupa Sömürgeciliği

Doğu ve Batı yarımkürelerindeki Avrupa sömürgeciliğinin kökleri, baharat ticareti için kaynak bulmak ve masalsı krallıkların varlığını keşfetmek isteyen Portekiz kaşiflere kadar geri gider. Avrupa dışındaki ilk ayak izi Ceuta’nın 1415’de fethedilmesiyle atılır. Onbeşinci yüzyılda Portekiz denizciler 1488’de Bartolomeu Dias‘ın Cape of Good Hope‘un çevresinden dolanarak Afrika kıtasının aşılabildiğini gösterip Vasco da Gama‘nın 1498’de Hindistan’a ulaşmasına yol açana dek Atlantik adalarını ve tüm Afrika sahillerini keşfetmişlerdir.

Portekiz denizcilerin başarıları Christopher Columbus‘un 1492’de İspanyol finansmanıyla batı kıyılarına doğru yeni bir keşif rotasına çıkmasının önünü açmıştır. Columbus Japon sahillerine vardığı inancıyla günümüzde Bahamalar denilen yere ulaşmış ancak gerçekte Amerika denilen yeni bir kıta keşfetmişti.

İlk Sömürgecilikte Şirketlerin Rolü

Batı sömürgeciliği başından bu yana kamu-özel girişimin ortaklığıyla yürütülmüştür. Kolomb’un Amerika seyahatlerinin masrafı kısmen İtalyan yatırımcıları tarafından karşılanmıştır. İngiltere, Fransa ve Hollanda sömürgelerde ticari yatırım gerçekleştiren Doğu Hindistan Şirketleri ve Hudson’s Bay Şirketine ticari tekel hakkı tanımış ve ticaret sömürgedeki zenginliklerin sömüren Avrupa ülkelerine taşınması şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi

image001

Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi, 15. yüzyılda köle ticareti ile başlamış ve uzun yıllar sürmüştür. Bunu en iyi anlatan terim İngilizce bir deyim olan “Afrika’ya hücum”dur.

Afrika’yı bir köle kaynağı olarak görenler, şimdi onunla hem hammadde kaynağı, hem de pazar olarak ilgilenmeye başladılar. Ama bunun için Afrika’da çalıştıracak işgücüne ihtiyaçları vardı. Köleciliğin yasaklanması doğrudan bununla ilişkiliydi. Afrikalıların kurtuluşu olarak ilan edilen bu yeni süreç, köleliğin yeni bir biçiminden başka bir şey değildi. Köle tacirleri, madenlere ya da çiftliklere işçi temin eden kuruluşlar halinde örgütlendi.

İspanyol Sömürgeleri

image002

İspanyol ve Portekiz hakimiyetine girmiş bölgeler

Kuzey ve Güney Amerika başta Güney Amerika’nın pek çok bölgesi, Orta Amerika, Meksika, Karayiplerin bazı bölgeleri ve ABD’nin büyük bir kesimi olmak üzere İspanya’nın hakimiyeti altına girmişti.

İlk dönemde Konkistadorlar (İspanyolca bir kelimedir ve sömürge askerleri, kaşifleri vs. ifade etmektedir) ile kraliyet otoritesi arasında çekişme yaşanmıştır. Konkistador asker ve memurlara ücret karşılığı olarak geniş topraklar ve yerli işçi çalıştırma hakkı verilmişti.

İngiliz Sömürgeciliği

image004

Pempe renkli alan 1921’de İngiliz İmparatorluğuna ait bölgeleri göstermektedir.

İngiliz İmparatorluğunun denizaşırı bölgeleri yerleşmesinin kökleri 1845-1909 tarihleri arasında tahtta bulunan İngiliz Kralı VII. Henry‘nin denizcilik alanıyla ilgili politikalarında yer almaktadır. Selefi Kral III.Richard’ın başlattığı ve 1707 sonrası İngiliz sömürgeciliği için büyük önemi olan British East India Company gibi şirketlere de öncülük eden yün ticaretine yönelik deniz ticareti sistemi kurmuştu. Henry aynı zamanda küçük deniz kuvvetlerini genişletmiş ve İngiltere’nin İlk denizaşırı kolonisini kuran İtalyan denizci John Cabot‘un -Kral Henry adına Newfoundland’da koloni kurmuştur- 1496 ve 1497 yılındaki seyahatlerinin de sponsorluğunu yapmıştı.

VIII. Henry babasının başlattığı işi devam ettirmiş ve İngiltere deniz kuvvetlerini geliştirmeye devam etmişti.

Kraliçe I. Elizabeth döneminde Sir Francis Drake kuzey California’ya ayak basmış ve İngiliz Kraliyeti adına buraya Nova Albion (Albion İngiltere için kullanılan antik bir isimdi) adıyla yönetimi altına almıştı. İngiltere’nin Avrupa dışındaki bölgelere ilgisi gittikçe artmış ve ilk defa John Dee tarafından “İngiliz İmparatorluğu” ifadesi öne sürülmüştü. Denizcilik konusunda uzman olan John Dee imparatorluk kavramına ilişkin bakış açısını Dante’nin “Monarchia” kitabından almıştı.

Humphrey Gilbert Cabot’u izlemiş ve 1583’de Newfoundland’ı sefer düzenlemiş ve 5 Ağustos’da bölgenin İngiliz kolonisi olduğunu ilan etmişti. Sir Walter Raleigh ise Kuzey Carolina’da Roanoke Adalarında 1587’de ilk koloniyi kurmuştu. Gilbert’in Newfoundland ve Roanoke’deki kolonilerinin ömrü yiyecek kıtlığı, hava koşulları gibi sebeplerle kısa ömürlü olmuştu.

Fransız Sömürgeciliği

image005

İlk (açık mavi) ve İkinci (koyu mavi) Fransız sömürge imparatorluklarının haritası

Fransız sömürge imparatorluğu 17.yüzyılda başlar ve 1960’lara kadar sürer. 19.ve 20 yüzyıllarda Fransız sömürge imparatorluğu İngiliz İmparatorluğu’nun ardından gelen ikinci büyük sömürge imparatorluğuydu ve en geniş sınırlarına 1919 ve 1939 arasında ulaşmış, ikinci Fransız sömürge imparatorluğu 12.347.000 km²’yi aşmıştı. Bu rakam dünya toprağının 8.6%’dir.

Fransız sömürge yayılmacılığı 16.yüzyılın başlarında Giovanni da Verrazzano ve Jacques Cartier‘in seyahatleriyle başlar. Ancak İspanya’nın Amerika kıtası üzerindeki tekelini koruması ve Din Savaşları Fransa’nın koloniler kurma çabalarını engellemişti. Fransanın ilk koloni kurma teşebbüsü 1555‘de Brezilya’da Rio de Janeiro’dadır (o dönemde Fransız Antarktiki olarak adlandırılıyordu). 1612’de São Luís’de ve Portekiz ve İspanyol engeliyle karşılaştığı için başarısız olan Florida’da da benzer teşebbüslere girmişti.

ABD Yayılma Siyaseti

ABD’nin yayılmacı siyasetinin arkasında şu nedenlerin yattığı gösterilmektedir:

ABD’nin endüstri ve ziraati ihtiyacın ötesinde büyümüştü. James G. Blaine gibi iş camiası ve siyasetin önde gelen figürleri daha fazla ekonomik büyüme için yabancı pazarların gerekli olduğu olduğu ve bunun içinde saldırgan bir dış politika izlenmesi gerektiğine inanmaktaydılar.

Ernst Haeckel‘in “biyogenik yasa“sına dikkat çeken John Fiske, Anglo-Saxon ırki üstünlüğü teorisini öne sürmüş, Josiah Strong ise geri ulusları “medenileştirmek ve Hristiyanlaştırmak” gerektiği çağrısını yapmıştı. Bunlar Amerikan siyaset düşüncesinde bazı gruplarda giderek büyüyen Sosyal Darvinizm ve ırkçılığın da tezahürleriydi aynı zamanda.

Frederick Jackson Turner’in geliştirdiği “Öncülük Tezi”. Amerika’nın öncülüğü medeniyet için gereken yaratıcılık ve gücü (virility) taşımaktaydı. Çoğu insan Amerikan ruhunun sürdürülmesi için denizaşırı yayılmacılığının hayati olduğuna inanmaktaydı.

Alfred T. Mahan’ın 1890’da yayımlanan “The Influence of Sea Power upon History” adlı eseri ABD’nin “dünya gücü” konumunun yükselmesi için gereken üç unsur olduğunu öne sürmüştü: Güney Amerika’da bir kanal inşası (Panama Kanalının inşası fikrinin de kaynağıdır), ABD deniz gücünün genişletilmesi ve Pasifik’de Çin ile ticareti geliştirmek için ticari/askeri bir yapı, karakol inşası. Bu yayın Roosevelt gibi başkanların politikaları ve daha güçlü bir deniz kuvvetlerinin kurulması konusunda etkili olmuştu.

Kaynak: Vikipedi

Paylaş:

Yorumlar

“19) SÖMÜRGECİLİK NEDİR ?” yazisina 15 Yorum yapilmis

 1. halil ibrahim yorum tarihi 13 Aralık, 2007 21:59

  ben bu yazıyı okudum çok beyendim

 2. genç fenerbahçeli girl yorum tarihi 15 Nisan, 2008 21:21

  ben bunu bi yerde daha okumultum ama bunu daha çok beğendim bu ferahlatıcıda ondan
  kim yaptığsa çooooooook teşekkür ederim
  ellerinize sağlık…..!!!!

 3. zuzzuu yorum tarihi 17 Eylül, 2008 15:07

  walla çooq işime yaradı bundan ödewim wardı.yazıyıda beğendim güsel olmuş.teşekkürler…

 4. emine arkovan yorum tarihi 19 Ekim, 2008 14:04

  beence çok güzel veanlatılacak konuları gereginden fazlasıyla anlatmış bir yazı türü çok teşekkür ederim

 5. tuğba yorum tarihi 30 Ekim, 2008 20:21

  gerçekten çok beğendim. bütün sitelere girdim ama bu site kadar güzel değildi. bunu kim yaptıysa çok teşekkür ediyorum…………………………..

 6. kardelen yıldız yorum tarihi 27 Kasım, 2008 17:57

  öüzür dilerim yanlış okunuşum öedevimde çok yardımce oldu çook teşekkür edrim bu siteyi kim yazmışsa

 7. ayten ve dilioşş yorum tarihi 3 Ocak, 2009 15:23

  güzell olmuşşş ama keske dha önce karsıma çıksaydı bu siteeeeee :):)

 8. duygu yorum tarihi 31 Mart, 2009 19:07

  benim de yarın sosyal yazılım var çok iyi oldu valla 😀

 9. defne yorum tarihi 5 Mart, 2010 22:27

  bn test çözerkn karsıma çıqtı bhnde sömürgeciliq ne arastırdım emegi gcn herkese tşk ederim gercektn güzeldi okudugum kadarıyla ama hepsini okumadm :))

 10. berk yorum tarihi 10 Ekim, 2010 15:28

  yazinizi gec gordum ama chooook hosuma giti

 11. seher qümüş yorum tarihi 11 Ekim, 2010 22:43

  yazınız çok qüseL oLmuş hiçbiR sitede BöLe qüzeL ayRıntıLaRıLa veriLmemiş emeqi qeçen heRqese çok çok tşkR edeRim…

 12. etem şahin yorum tarihi 13 Ekim, 2010 15:32

  biz kimiz nerden geldik nereye gidiyoruz kürtmü türkmü neyiz biz akıllı olmak için kendimiz örenmeliyiz

 13. etem şahin yorum tarihi 13 Ekim, 2010 15:33

  türkler nerden geldi

 14. vedat tarmaşır yorum tarihi 12 Ocak, 2011 14:42

  çok güzel olmuş sağolun

 15. senem kartal yorum tarihi 2 Mayıs, 2011 19:11

  çokkkkkkkkkkkkkgüzellllllllllllllllllllmiş tebrikkkklerrrrrrr

Yorum yap