19) İSMAİL GASPIRALI

Yayin Tarihi 8 Mart, 2008 
Kategori KAHRAMANLAR VE BİLGİNLER

İsmail Gaspıralı

image00120.jpg

(Bahçesaray 8 Mart 1851 – Bahçesaray 24 Eylül 1914)

——————————————————————————————-

Bütün Türk dünyasındaki millî uyanış hareketlerinin büyük öncülerinden olan İsmail Gaspıralı Bahçesaray yakınlarında Avcıköy’de, Mustafa Ağa’nın oğlu olarak dünyaya geldi. Mustafa Ağa okumuş ve Türkçü bir insandı, teğmenlikten emekli olarak Bahçesaray’a yerleşmişti. 

İsmail Gaspıralı ilk öğrenimini yaptıktan sonra, Akmesçit lisesine gitmiş; iki yıl sonra da Moskova Askeri Lisesi’ne geçmiştir. Gaspıralı orada başka ülkelerden gelen Türk öğrencilerle tanıştı. Okuldaki panslavist hareketler, onu Türk milleti üzerinde düşünmeye yöneltti. 1867’de altıncı sınıfta iken, Türklerin tek hür ülkesi olan Osmanlı İmparatorluğu’na gitmeyi ve o sıralardaki Girit savaşına katılmayı kafasına koydu. Bir kayıkta kırk beş gün kürek çektikten sonra Don nehrini geçerek Odesa’ya geldi, ancak pasaportu olmadığı için Ruslar tarafından yakalanarak Bahçesaray’a gönderildi. 

Bu olaydan sonra bir daha Moskova’ya dönmedi., Menli Giray’ın kurduğu medresede Rusça dersleri vermeye başladı. 1869’da Yalta Dereköy’e gelerek burada burada yeni bir usulle Türkçe dersleri vermeye başladı. Onsekiz yaşındaki bu delikanlının ülküsü bütün Türk dünyası için , İstanbul Türkçesini esas alan ortak bir Türkçe kurmak ve Türkler arasındaki birlik şuurunu uyandırmaktı. 

1871 yılında Paris’e gitti. Bilgisini artırmak için çalışırken, geçimi için de Rus romancısı Turgenyef’e sekreterlik etti. Batı medeniyeti içinde yaşayarak, tanıdı ve inceledi. 1874’de İstanbul’a geldi.; Ceride-i Askeriye’de tercüman olarak çalıştı. Sonra Kırım’a döndü. Burada köylülerin, beylerin, mirzaların  ve ulemanın hayatını yakından tanıdı 1878’de Bahçesaray belediye reisi seçilerek dört yıl bu görevi yürüttü. 1879’da gazete çıkarmak istedi ise de çar buna izin vermedi . Genç Molla imzası ile Tavrida gazetesinde Rusça makaleler yazdı.  Bu yazılarını daha sonra “Rusya Müslümanlığı” adıyla yayımladı. Temel düşüncesi “Türk toplulukları  okullar ve medreselerinde çağdaş ilim ve sanatları kendi dilinde okutmalıdır” oldu. 

Nihayet 1883 yılının 10 Nisan günü Bahçesaray’da  Tercüman gazetesini çıkardı. Gazete bütün Türk dünyasına yayıldı ve büyük heyecan uyandırdı. Bu gazete Gaspıralı’nın sevgili eşi ve ateşli bir türkçü olan Zühre Hanım’ın mücevherleri ile çıkmıştır. Zühre Hanım 1903 yılında ölmüş ve Bahçesaray’da Menli Giray türbesine gömülmüştür.

Gaspıralı Türk lehçelerinin, yabancı diller yerine birbirlerinden kelimeler alarak zenginleşmesini ve İstanbul Türkçesini esas alınarak ortak bir yazı diline kavuşulmasını sürekli savundu. Onun “Dilde, fikirde, işte birlik” sözü bugün de bütün Türk dünyasının ülkü ve ilkesi olmak değerindedir.

Gaspıralı hem yazdı hem de yılmadan , usanmadan Türk dünyasını gezerek konferanslar verdi. Onun tesirinde yetişen gençler Türk dünyasının her yanında çeşitli gazeteler ve kitaplar yayımladılar. 

İsmail Gaspıralı 24 Eylül 1914 günü vefat etti. Cenazesi büyük bir cemaatle kaldırıldı ve eşinin yanına defnedildi.

Eserleri : Rusya Müslümanları (1881) , Mirât-ı Cedid (Bahçesaray, 1882), Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene (İstanbul, 1885) , Hâce-i Sıbyan ( Bahçesaray, 1893) , Atlaslı Cihannâme (Bahçesaray, 1894),  Mekteb ve Usul-ü Cedid Nedir ( Bahçesaray, 1894) Dârürrahat Müslümanları yaki Acaib-i Diyâr-ı İslâm (Bahçesaray, 1909) Halebâ Vebası ve onun Daru devası, Bahçesaray. 

KAYNAK

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Cilt.13 Sf.338

ziyaretcidefteri21111126.gif

Paylaş:

Yorumlar

“19) İSMAİL GASPIRALI” yazisina 1 Yorum yapilmis

 1. M.Nihat YILMAZ yorum tarihi 18 Temmuz, 2008 14:54

  İsmail Gaspıralı’nın Ne yazık ki yaklaşık 130 yıl önce; ileri sürdüğü; ” DİLDE,FİKİRDE,İŞDE BİRLİK” fikri hala anlaşılmış değildir. Yani Rahmetli demek istemiş ki;” Aynı dili=TÜrkçe’yi konuşunuz, aynı fikirde birleşiniz, ortak işler yapınız,yani;fikrinizi,işinizi birleştiriniz..”
  Hala anlaşılmamış,
  Geç de olsa; anlaşılması ve uygulanması dileğiyle.
  Ne mutlu,Türkçe düşündüm,Türk gibi davrandım diyene!
  Saygılarımla, M.Nihat YILMAZ

Yorum yap