155) HALİFELİK, VEKÂLET MİDİR?

Yayin Tarihi 17 Ocak, 2011 
Kategori KÜLTÜREL

HALİFELİK, VEKÂLET MİDİR?

Son günlerde bir “Halifelik” ve “cariyelik” tartışması, ülke sorunlarını unutturacak boyutlara tırmandı. Bu tartışmaya katılmam mümkün değil. Şükürler olsun ki, bu hususta açıklama ve yorum yapacak birçok ilim adamımız var…  

Ancak “Halifelik” üzerine duyduğum bazı görüşlerden çok rahatsız olduğumu belirteyim!

Nedir bu görüşler?

Deniliyor ki; “Halifelik, Hz. Muhammed’in makam vekilliğidir.”

Öncelikle “vekil” veya “vekâlet” kelimelerinin taşıdığı anlamları bilelim. Vekil: Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimsedir. Vekil, asilin tüm yetkilerine haizdir. Asil, görevine döndüğünde vekilin vekâlet görevi biter…

Halifelik nedir?

Halifelik, Arapça “halef” kelimesinden türemiştir. Halef; birinin ardından gelip onun makamına geçen kimsedir. Selef ise; haleften önce görev yapandır.

Amentümüze göre, Hz. Muhammed (sav) son peygamberdir. Başka peygamber gelmeyecektir. Tebliğ yapılmıştır… Peygamber Efendimizin makam vekilliği olmaz! “Peygambere vekillik” sözü, Allah korusun küfre neden olabilir…

Vekil, asıl görevliye benzemeye ve onun yaptığı işi devam ettirmeye gayret eder. Eğer “halifelik” vekalet ise; Emevî, Abbasi ve Osmanlı dönemlerinde hilafet makamında oturan kişilerden bazılarının nefsi ve akli dengelerinin bozukluğu nasıl izah edilecek?

“Halifelik” kelimesi zaten “vekalet” anlamını taşımamaktadır. Halifelik, tüm Müslümanların yönetimini ve koruyuculuğunu üstlenen bir kurumdur. Aynı zamanda İslam Devleti’nin başkanlığıdır. Hz. Muhammed (sav) den sonra, Devlet işlerinin devam etmesi ve Müslümanların yönetimi için istişare ve seçim yoluyla hilafet makamına ilk dört halife gelmiştir…  

Hz. Ali’nin Şehit edilmesinden sonra, hilafet Emevîlere geçmiştir. Emeviler devrinden itibaren halifelik babadan oğula geçmeye başlamıştır…  

YILMAZ KARAHAN

image0011.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALİFELER (632-1924)

Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi

Emeviler Dönemi

Abbasiler Dönemi

Memluk Himayesi Dönemi

Abbasi Hanedanının Mısır’daki Memlük Sultanlığı himayesi altında olduğu dönemdeki halifeleridir:

Osmanlı Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Ridaniye Muharebesini kazanarak Memlük Sultanlığı’na son vermelerinden sonra Halife ünvanını üstlenen padişahlardır:

Son Halife

Padişah olmadığı halde Halife olarak kabul edilmiş bir Osmanlı Hanedanı üyesidir:

Halifeliğin kaldırılması

NOT: Halifeler listesi vikipedi ansiklopedisinden alınmıştır.

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap