1172) AKADEMİSYENLERE DE BAŞÖRTÜSÜ SERBEST OLACAK

Yayin Tarihi 15 Ocak, 2013 
Kategori BASIN-YAYIN

Akademisyenlere de başörtüsü serbest olacak

image00114.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilen YÖK yasa taslağında öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de kılık kıyafette özgür olacak… 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunulan yeni Yükseköğretim Yasa Tasarısı taslağının internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Çetinsaya ‘hukuki sonuçları olabileceği’ gerekçesiyle öğrencilere oy hakkı vermeyi düşünmediklerini söyledi. Taslakta öğrencilerin yanı sıra akademisyenlere de kılık kıyafet tercihinde özgür olma hakkı tanınıyor

Prof. Dr. Çetinsaya, yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı önerisine ilişkin soruları cevapladı. Yaklaşık iki yıl süren uzun bir çalışmayı YÖK olarak son aşamaya getirdiklerini belirten Çetinsaya, bundan sonra yeni bir yolculuk başladığını söyledi.

Çetinsaya, göreve geldiğinde hazırlanan yasa taslağı önerisinin genel kurul aşamasına gelmediğini hatırlatarak, göreve gelmesinin ardından öneriyi yeniden paydaşların görüşüne sunduklarını ve genel kurulda olgunlaştırma konusunda çalıştıklarını söyledi.

YÖK Genel Kurulu’nun yaklaşık 6 ay boyunca yoğun çalışmalar yaptığını anlatan Çetinsaya, önerileri, maddeleri, temel fikirleri yoğun şekilde tartıştıklarını, diğer yandan çalıştaylar düzenleyerek farklı paydaşlardan görüş aldıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Çetinsaya, Eylül ayından itibaren bu fikirleri Üniversitelerarası Kurul’da tüm rektörlerle tartıştıklarını, üniversitelerin de kendi toplantılarını yaptıklarını kaydederek, yaklaşık bir aylık sürecin sonunda gelen fikirleri tekrar değerlendirdiklerini ve kamuoyuyla paylaşılabilecek yeni bir metin hazırladıklarını belirtti.

Düzenledikleri basın toplantısıyla 5 Kasım 2012’de taslak önerisini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Çetinsaya, “En önemli paydaşımız olan Üniversitelerarası Kurul ve üniversitelerimiz fikir ve eleştirilerini söylemeden kamuoyuna çıkmak doğru olmayacaktı” dedi. 5 Kasım ile başlayan sürecin çok verimli olduğunu ifade eden Çetinsaya, o zamandan bu yana YÖK Yasa Taslağı’nın tartışıldığı siteyi 210 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

AKADEMİSYENLERE DE BAŞÖRTÜSÜ SERBEST OLACAK

Yeni taslakta “kılık kıyafet” düzenlemesine ilişkin hüküm şöyle:

“Her öğretim elemanı siyasi düşünce, dil, din, mezhep, inanç, ırk, renk, cinsiyet, kılık – kıyafet tercihi ve diğer sebeplerle herhangi bir ayrım gözetilmeksizin serbestçe eğitim – öğretim, araştırma, geliştirme, yayın yapma ve akademik faaliyetlerde bulunma hakkına ve hürriyetine sahiptir.”

Öğretim elemanı alımında da YÖK tarafından belirlenen “görevin gerektirdiği niteliklerden” başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği ifade edilen taslakta, “Engelliler ve özel gereksinimli kimselerle ilgili Kurul tarafından alınacak tedbirlerle yapılacak pozitif ayrımcılık bu madde kapsamında değerlendirilmez. Yükseköğretim kurumları yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları, Kurul’un veya yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarının dışında kalan makamlarca hiçbir şekilde görevlerinden uzaklaştırılamaz, öğretim elemanı mesleğinden çıkarılamazlar” deniliyor.

Yasa taslağının paylaşıldığı sitenin artık yasayla ilgili görüşlerin ötesinde insanların yükseköğretimle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiği bir platform haline geldiğini ifade eden Çetinsaya, “Biz bunu zannederim yasa süreci sona erdikten sonra da yükseköğretimin diğer meseleleriyle ilgili kullanabileceğiz buradaki görüş ve fikirleri. Ayrıca yasanın bundan sonra yürüyeceği yolda yani Bakanlar Kurulu ve Meclis aşamasında da bu web sitesindeki fikir ve eleştiriler etkili olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Her kesimden insanların burada görüş bildirdiğini, üniversitelerden senatoların ve üniversite mensuplarının, sivil toplum örgütlerinin fikirlerini aldıklarını, medyada yer alan eleştirilerin sitede yayınlandığını ifade eden Çetinsaya, rektörlerle tekrar görüştüklerini, üniversitelere tekrar gittiklerini, YÖK bünyesinde her gün yaklaşık 300 kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Çetinsaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyebilirim ki söylenmedik söz, sorulmadık kişi bırakmadık. O bakımdan da içimiz rahat. Bütün bu eleştirileri de oturup analiz ettik, tahlil ettik, takımlar kurduk. Bu takımlar birbirinden bağımsız çalıştılar ve gerek yazılı gerekse dijital ortamda gelen bütün eleştirileri, önerileri, teklifleri madde madde tahlil ettiler ve Genel Kurul’un önüne koydular. Biz de tabiri caizse kamplara girdik. Bütün bu eleştirileri, önerileri, teklifleri masaya yatırıp Genel Kurul havası içerisinde belli değişiklikler yaptık. Kamuoyuna açıklandığında eleştirilerin önemli bir kısmının karşılandığı görülecek.”

İHTİYAÇ DUYULAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ METNE EKLENDİ

Çalışmaların artık bir doygunluk noktasına geldiğine, çalışmanın Bakanlar Kurulu ve TBMM aşamasında devam etmesi gerektiğine inandıkları aşamada noktayı koyarak MEB’e gönderdiklerine işaret eden Çetinsaya, “İnternet sitemiz aracılığıyla gönderdiğimiz metni tüm kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
Metinde bir genel gerekçenin olduğuna dikkati çeken Çetinsaya, teklif edilen önerinin anlamlı olabilmesi için Anayasa’nın 130 ve 131. maddelerine ilişkin ihtiyaç duyulan değişikliklerin de taslak önerisine eklendiğini ifade etti.

21. yüzyılın dünya ve Türkiye’si hedefleri ve parametrelerine yönelik bir yükseköğretim yapılanmasının elzem olduğunu vurgulayan Çetinsaya, şöyle devam etti:
“Bu yeniden yapılandırmanın bir aracı da tabii ki yasa. Baştan beri vurguladığımız gibi 1980’lerin başında hem sınırlı sayıda üniversitenin olduğu hem de Soğuk Savaş dönemi ve bir askeri rejim sırasındaki bir Türkiye’de üretilmiş, ortaya çıkmış bir yasadan bahsediyoruz. Her bakımdan, her manada değişmesi gereken bir yasayla karşı karşıyayız. Burada da en önemlisi endoktrinasyon, merkezileştirme ve tek tipleştirmenin olmadığı bir yasa başlıca hedefimizdi. Nitekim bu hedef doğrultusunda bütün eksikliklerimize, eleştirilere rağmen yine de üzerinde tartışılabilir, çalışılabilir daha öteye götürülebilir bir yasayı ortaya koyduğumuza inanıyorum.”

Yasa tasarısında çeşitliliğin önerildiğini hatırlatan Çetinsaya, Türkiye’deki 170’e yakın üniversitenin aynı kefede olduğu, aynı elbisenin giydirildiği bir üniversite yapısı yerine farklı boyutlarda çeşitliliğin ön planda olduğunu söyledi. Bu çeşitliliğin yükseköğretim alanını zenginleştireceğine inandığını dile getiren Prof. Dr. Çetinsaya, “Bu tek tiplilik meselesinin aşılacağına inanıyorum” dedi.

Artık her üniversite senatosunda alınan kararın Ankara’da onaydan geçtiği bir düzenden değil, üniversitelere tanınmış hakların, üniversite senatoları tarafından bizzat kullanılacağı bir sistemin oluşturulacağını söyleyen Çetinsaya, “Bunun karşılığında her çağdaş sistemde olduğu gibi bu sorumluluğu taşıyan kurumlar hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda da belli süreler sonunda bu hesabı verecekler. Aldıkları kararların doğruluğunu, yanlışlığını, rasyonelliğini bağımsız kurumlara hesabını vererek sorumluluğu taşıdığını gösterecekler” değerlendirmesinde bulundu.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÖNE ÇIKACAK

Bilimsel rekabetin 21. yüzyılın dünyası için çok önemli olduğunu vurgulayan Çetinsaya, üniversitelerde araştırma, geliştirme boyutunun öne çıkacağını, taslağa bilimsel rekabetin teşvik edileceği tüm mekanizmaların konulduğunu bildirdi.

Bilimsel rekabetin, bilimsel araştırma sınırları içerisinde olacağına işaret eden Çetinsaya, denetim ve kalite güvencesi sistemlerine önem verdiklerini, kalite güvence sistemini bir temel esas olarak taslak önerisinde yer aldığını söyledi. Yükseköğretim sistemindeki bazı konuların sayıların büyüklüğü nedeniyle Kurul olarak müdahale edilmesine ve radikal çözüm önerilerine uygun olmadığını dile getiren Çetinsaya, bunların ancak Bakanlar Kurulu ve TBMM aşamasında yapılabilecek düzenlemeler olduğunu söyledi. Çetinsaya, “Meslek yüksekokullarının konumu ve ikinci öğretim meselesine ilişkin bizden bir üst seviyede daha iyi yetkinlikte, daha iyi kararlar alınacaktır eminim” dedi.

Yasa taslağını sunulmasından sonraki süreçte uluslararasılaşma ve nitelikli öğretim elemanı yetiştirme konularına ağırlık vereceklerini dile getiren Çetinsaya, 21. yüzyıl hedeflerini tutturulmak isteniyorsa mutlaka, niceliksel büyümeyi niteliksel büyümeye dönüştürerek bunu kalite süreçleriyle taçlandırmanın gerektiğini söyledi.

REKTÖRLÜK SEÇİMLERİ İÇİN ÜÇ AYRI MODEL

Yeni yasa taslağı önerisindeki rektörlük seçimleri, rektörlerin yetkilerine yönelik sorular üzerine YÖK Başkanı Çetinsaya, kendilerine de “rektörlerin çok güçlü olduğu” yönünde bazı eleştirilerin getirildiğini belirtti.

“YÖK önemli yetkilerinin bir kısmını üniversitelere devrediyor, üniversitelere devredilen bu yetkilerin önemli bir kısmını da senatolar ve üniversite yönetim kurulları kullanacak” diyen Çetinsaya, senatolar ve yönetim kurullarının da seçimle gelen öğretim üyelerinden oluşacağını söyledi.

Bölüm başkanlığından başlayarak, dekanlık, fakülte kurullarının seçimle belirleneceğini, bunlardan da üniversite senatosu ve yönetim kurullarının oluşturulacağını dile getiren Çetinsaya, şöyle konuştu:

“Rektörlük konusuna gelince bu bizde en çok tartışma yaratan konulardan biri oldu. Üç farklı alternatifle kamuoyunun önüne çıkıyoruz, daha doğrusu bir üst merciye üç farklı alternatifle sunuyoruz. Bir tanesi şu anda olduğu gibi seçim, kampüslerde seçim yapılması önerisi. Diğeri üniversite meclisi denilen bir model. Üçüncüsü ise rektör adaylarını belirleme komitesi yoluyla, bir kurulun gelen başvuruları değerlendirip üçe indirdiği ve bunu da YÖK’e veyahutta Cumhurbaşkanına sunduğu bir model.”

Yeni düzenlemeyle rektör atamalarının mevcut sistemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından mı yapılacağının sorulması üzerine de Çetinsaya, “O anayasa değişikliğine bağlı bir konu. Oraları kurul veya cumhurbaşkanı şeklinde bıraktık. Çünkü anayasa değişikliği olup olmayacağına göre. Mevcut anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanının atamasıdır ama farklı önerilerde durulacaksa önce anayasa değişikliğinden emin olunması gerekir. O bakımdan oraları alternatifli bıraktık, kesin bir şey söylemedik” cevapını verdi.

“ÖĞRENCİLERE OY HAKKI TARTIŞMALARI”

Süreçte çalışmayla ilgili her kesimin görüşünün alınıp alınmadığının sorulması üzerine Çetinsaya, “Ben, ‘gönül rahatlığıyla bütün eleştirileri aldık’ diyorum. ‘Bunları da bütün açık yüreklilikle herkese sunduk’ diyebiliyorum. Çünkü internet sitemize bakarsanız en radikal eleştiriden en farklı öneriye kadar her şey bütün kamuoyuna açtık hem de kendi kurulumuzla bunları gözden geçirdik. Söylenecek bütün sözlerin söylendiğini ve bütün eleştirilerin ifade edildiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin taleplerinin çalışmada yer alıp almadığının sorulması üzerine Çetinsaya, süreçte hem rektörlerle hem öğrenci temsilcileriyle görüştüğünü hatırlattı. Öğrencilerin de tekliflerini aldıklarını ve birtakım düzenlemeler yaptıklarını anlatan Çetinsaya, “Şu aşamada bölüm kurulundan başlayarak öğrenciler temsil edilecek, öğrenci konseylerinin ayrı bütçeleri ve fiziksel imkanları olacak ve bütün kurullarda temsil edilecek” dedi.

Öğrencilerin oy verip veremeyeceğinin sorulması üzerine Çetinsaya, “Hukukçulardan aldığımız görüş, oy vermenin hukuki sonuçları da olacağı için bunun öğrencilerin statüsü dolayısıyla onlar için dezavantajlı, onların zararına olabileceği gibi görüşler bildirildi. O bakımdan da biz ‘oy hakkı olmaksızın’ diye şu aşamada görüş bildirdik. Bizim önereceğimiz bir değişiklik, bunu yasadaki diğer maddeler için de söylüyorum, farklı yasalarda farklı değişiklikler getirdiği için belli bir yere geldik ve durduk. Onun ötesinde bundan sonraki mercilerde oy hakkı da tanınabilir belki onların bundan zarar görmemesi için de ilgili kanunlarda değişiklik de yapılabilir.” dedi. (Kaynak: AA)

DÜNYA BÜLTENİ

Paylaş:

Yorumlar

“1172) AKADEMİSYENLERE DE BAŞÖRTÜSÜ SERBEST OLACAK” yazisina 1 Yorum yapilmis

 1. Atakan Mert yorum tarihi 15 Ocak, 2013 15:17

  Hadi hayırlısı(!)

  Bu zihniyetin özgürlük anlayışını YÖK’ün önerdiği taslakta tüm çıplaklığı ile görüyoruz.

  1- Her kesimden görüş alınmış ama uygun gördüklerini taslağa taşımışlar,
  2- Gençler (onların uygun gördüğü kurullara) katılacaklar ama oy hakları yok. İtiraz ve önerileri havada bırakılıyor. Eylem yapma hakları zaten yok…
  3- Arkalarında büyük sermaye olan vakıf üniversiteleri vitrini güzel okullarda istedikleri gibi at oynatacaklar ama devlet üniversitelerinin ipi her zaman olduğu gibi hükümetin/yürütmenin elinde olmaya devam edecek.

  Her zaman söylerim; haklar birilerinin icazeti ile verilirse ancak bu kadar olur. Hak verilmez alınır! Bu noktada top öğretim üyesi akademisyenlerin kucağındadır. Birlikte hareket edip güçlü ve etkili bir pozisyon alarak bu rezaleti önleyebilirler.

Yorum yap