452) 20. ASIRDA BALKANLAR’DA TÜRKLER’İN UĞRADIĞI SÜRGÜN VE SOYKIRIMLAR

Yirminci Asırda Balkanlar’da Türkler’in Uğradığı Sürgün ve Soykırımlar Türk tarihi, âdeta bir göçler tarihidir. Yaşanan çok sayıda savaşın önemli sebeplerinden veya sonuçlarından biri de bu göç sürekli yer değiştiren, farklı dil, din ve kültürlerin coğrafyasına giren Türkler, ister istemez, gittikleri coğrafyadaki insanlarla bir hâkimiyet mücadelesine girişmiş; savaşmışlardır. Türkler, asıl büyük kıyım ve kırımları göçler sırasında … Okumaya devam et 452) 20. ASIRDA BALKANLAR’DA TÜRKLER’İN UĞRADIĞI SÜRGÜN VE SOYKIRIMLAR